DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 5 JUNI 2021

VÄDER

Svaga till måttliga vindar hela dagen och under långa tider var havet spegelblankt för att emellanåt krusas lite av byvindarna som aldrig nådde över 4 m/s. Lite avståndsdis och dagg på morgonen men i övrigt klart, soligt och god sikt med ny säsongstopp på temperaturen.

 

Min temp: +14,8°C kl. 03 och 04. Max temp: +20,8°C kl. 15.

 

02:00: O 2 m/s, byvind 2 m/s, +15°C, vattenståndet +1 cm.

08:00: SO 1 m/s, byvind 2 m/s, +17°C, vattenstånd -8 cm.

14:00: V 3 m/s, byvind 4 m/s, +21°C, vattenstånd -12 cm.

20:00: N 3 m/s, byvind 4 m/s, +18°C vattenstånd -8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:24 och ner 21:59.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Anders Melin, Eva Mattsson. Klockan 11 anlände ny personal i form av Henrik och Annica Engdahl med Tommy Järås som skeppare. Kl 14:30 lämnade Tommy, Anders och Eva. Dennis är kvar en vecka till.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:30-10:30 (168 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

SKÄRSNÄPPA: Minst tio fåglar kvar på ön.

TRETÅIG MÅS: Kontroll genom fönstren av häckningarna på gamla fyrarna gav 21 aktiva bon. Ett som tidigare haft ägg var nu tomt. I två bon finns fortfarande bara ägg medan det finns ungar eller ägg och ungar i 19 bon.

TUMLARE: Sju exemplar sågs av den tillträdande personalen under utresan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 2 arter:

Lövsångare 2 och rörsångare 3.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 89 och i år till 3 768 av 69 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Tommy läste av en häckande fiskmås som var märkt som bounge 2009, nu alltså tolv år gammal. Vidare en skärpiplärka märkt som 1K 2018 och en sädesärla märkt 15/5 i år.

 

UPPDRAGSARBETE

Städat toalett och hanterat latrin, destruerat sopor, startat om, luftat och backspolat avsaltningsanläggningen samt guidat besökare.

 

ÖVRIGT

Även idag hade avsaltningsanläggningen stannat. Efter omstart, ytterligare luftning samt en backspolning kom den igång igen. Hoppas att den kommer att fungera lite längre denna gång.

 

Idag var det lite personalbyte. Med ut i samband med personalbytet var också Ulla Svanteson. Det var ett tag sedan hon var här förra gången var veckan 27/8-3/9 1988. Kärt återseende tyckte Ulla.

 

Rätt mycket folk på ön. Natten till idag hade Stefan sex gäster här och Nidingens Vänner två. Därtill två båtar med vardera två personer. Stundande natt har Stefan 16 övernattare och fem bor i båtar.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 4 JUNI 2021

VÄDER

Svaga till måttliga vindar hela dagen av växlande riktning. Klart, soligt och god sikt med säsongstopp på temperaruren. Högtrycksväder och lågt vattenstånd..

 

Min temp: +13,6°C kl. 04. Max temp: +20,4°C kl. 11.

 

02:00: SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenståndet -1 cm.

08:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd -17 cm.

14:00: SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: N 2 m/s, byvind 4 m/s, +17°C vattenstånd -10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:25 och ner 21:58.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Anders Melin, Eva Mattsson. Mellan 08:00 och 15:30 förstärktes personalen av Tommy Järås, Uno Unger, Mikael Käll och Rolf Persson vilka kom ut med vår båt med Tommy vid rodret.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:20-08:00 13 nät 08:00-11:30 (158 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

STRIPGÅS: I en flock med kanadagäss som låg NO om ön hittade Rolf en stripgås. Förmodligen samma som sågs tidigare i veckan.

SNATTERAND: Honan med bo öster om SMHI-stationen ruvar fortfarande men nu bara på åtta ägg. Det var tidigare elva.

FISKMÅS: Vid dagens inventering hittades 230 bon. Ungefär 1/3 av dessa var tomma, de flesta troligen till följd av predation.

HAVSTRUT: SEX bon hittades under dagens inventering, samtliga på Ostudden.

GRÅ- och SILLTRUT: Totalt hittades idag 724 trutbon. Mer än 90% av dessa är silltrutsbon.

FISK-/SILVERTÄRNA: Fyra tärnbon hittades i kolonin öster om Kruthuset. Åtminstone ett av dessa torde tillhöra silvertärnor.

SVARTTÄRNA: I en flock om cirka 10 fisk-/silvertärnor som sträckte mot S öster om ön, upptäckte Mikael också en svarttärna.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

7 individer av 4 arter:

Havstrut 2 pulli, gransångare 3, rörsångare 1 och gråsiska 1.

Havstrut var ny märkart för året.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 84 och i år till 3 763 av 69 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inget idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Klippning av gräs, strandstädning, Omstart och luftning av avsaltningsanläggning, plockat ner rasande bräda på vår V gavel och guidat besökare.

 

ÖVRIGT

Idag var det dags för stora mås- och trutinventeringen. Med en förstärkt personalstyrka räknades bon över hela ön. Vi var sex som gick runt och letade bon under totalt cirka fyra timmar. Resultatet av denna inventering syns ovan under observationer.

 

På em hörde Anders och Stefan ett brak från vårt hus. Det visade sig att övre svalbrädan på västra gaveln hade lossnat och bara satt fast i södra sidan. Efter att vi plockat fram stegen och när vi rest den men innan undertecknad hade hunnit upp, släppte även södra fästet och plankan föll till marken. Turligt nog var inga av holkarna på denna sida bebodda men svalorna flög ändå runt och undrade vad som hänt. Efter att ha klättrat upp och kontrollerat den kvarvarande brädan befanns denna vara i hygglig kondition. Då vi ändå har mer än tillräckligt med svalholkar får den övre plankan stanna på marken och ev. repareras eller bytas ut senare.

 

På kvällen tog vattnet slut i kranarna. Det visade sig att avsaltningsanläggningen hade stannat. Efter ett par omstarter och lite luftning så gick hela processen igång igen och undertecknad kund få en välbehövlig dusch.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 3 JUNI 2021

VÄDER

Måttliga vindar, inledningsvis från Omen från tiotiden vridande till SO och från 15 S. På morgonen mest mulet men efterhand uppklarnande och på em mest soligt och vackert väder.

 

Min temp: +13,1°C kl. 02. Max temp: +18,4°C kl. 14.

 

02:00: O 5 m/s, byvind 6 m/s, +13°C, vattenståndet -7 cm.

08:00: O 6 m/s, byvind 9 m/s, +15°C, vattenstånd -31 cm.

14:00: SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +18°C, vattenstånd -8 cm.

20:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +17°C vattenstånd -20 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:26 och ner 21:56.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Anders Melin, Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:40-12:00 (200 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

GRAVAND: Ett par vid Playan med sju ungar.

NATTSKÄRRA: Eva stötte en hona i Trädgårdsfållan som drog iväg och försvann vid nya fyren för att aldrig återses.

KÄRRSÅNGARE: Fyra ringmärktes och en hördes sjunga under dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

14 individer av 4 arter:

Lövsångare 8, kärrsångare 4, törnsångare 1 och rödstjärt 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 77 och i år till 3 756 av 68 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inget idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Klippning och röjning av gräs samt försök till lieslåtter. Röjning i Pramskjulet.

 

ÖVRIGT

Idag tog Anders tag i Pramskjulet eller garaget som många kallar denna byggnad. Här har ansamlat en massa bråte, bl.a. en massa saker från en förlist båt. Saker som inte längre är användbara sorterades bort för framtida destruktion. En hel del plockades bort men mycket återstår än.

Anders arbetslust slutade inte med detta. Efter att ha begrundat brädhögen en stund satte han igång med att renovera ett av våra trädgårdsbord. Detta går nu inte längre att känna igen, bordsskivan är ny och hel och alla ben är lika långa!

Eva har klippt gräsmattor, rensat blomsterängen från skräppor och rensat fram gräslök och andra nyttigheter. Det var bara liandet som inte gick så bra trots att hon med Anders hjälp hade graderat upp lien från slö till inte helt slö.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 2 JUNI 2021

VÄDER

Ett växlande väder idag. Mest mulet men tidvis sol och molnen varierade mellan lätta skyar och tunga regnmoln. Flera smärre skurar och en lite kraftigare vid 15:30. Vinden var inledningsvis från NO till O men började vrida vid 11-tiden via SO, S, SV, V och NV tillbaka till N/NO. Det var mestadels måttliga vindar men mellan 05 och 07 var det friska vindar. Under em avtog vinden och på kvällen var det bara svaga vindar.

 

Min temp: +11,8°C kl. 06. Max temp: +16,7°C kl. 12.

 

02:00: NO 6 m/s, byvind 8 m/s, +13°C, vattenståndet -15 cm.

08:00: O 6 m/s, byvind 10 m/s, +14°C, vattenstånd -23 cm.

14:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +15°C, vattenstånd -2 cm.

20:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +15°C vattenstånd -18 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:27 och ner 21:55.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Anders Melin, Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:30-06:00, 20 nät 06:00-15:30 och 16 nät 15:30-17:30. (282 nättimmar).

Fröfälla 06:00-21:00.

 

OBSERVATIONER

KANADAGÅS: Totalt cirka 125 fåglar i tre flockar om 17, 30 resp. cirka 80. Den första drog förbi medan de båda andra rastade på vattnet norr om ön.

STRIPGÅS: En gås upptäcktes i flocken om 30 kanadagäss vid 16-tiden. De låg då utanför N-stranden och simmade sakta mot O. Det är andra fyndet av Stripgås på Nidingen. Den första sågs den 21/5 2015.

TÖRNSKATA: En hona sågs kort på morgonen.

SÄVSÅNGARE: Två ringmärktes. Det är ovanligt med mer än enstaka individer i fångsten. Bara vid 14 tillfällen har vi märkt mer än en samma dag.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

35 individer av 11 arter: Rödbena 1, lövsångare 5, gransångare 2, sävsångare 2, rörsångare 7, kärrsångare 1, härmsångare 2, trädgårdssångare 6, ärtsångare 4, törnsångare 2 och grå flugsnappare 3.

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 63 och i år till 3 742 av 68 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En av våra häckande skärpiplärkor kontrollerades. Den märktes ursprungligen som 1K 2/8 2020. Dessutom en egen korttidskontroll av en gransångare märkt den 16/5.

 

UPPDRAGSARBETE

Anders har trimmat gräset i trädgårdsfållan.

ÖVRIGT

Idag kastade sig Anders över trimmern och röjde gräs i trädgårdsfållan. Nu är både potatisland och bärbuskar friställda. Sedan konstruerades en hässja där höet nu hänger för torkning.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 1 JUNI 2021

VÄDER

Från morgonen lätt mulet men rätt lätta moln. Lite disigt in mot land och svaga, ibland obefintliga vindar. Vid middagstid klarnade det upp och eftermiddagen blev varm och solig med vindar som ökade till måttliga. Fortsatt högtrycksväder och lågvatten.

 

Min temp: +11,4°C kl. 04. Max temp: +18,2°C kl. 19.

 

02:00: NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +12°C, vattenståndet -5 cm.

08:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +13°C, vattenstånd -13 cm.

14:00: NV 5 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +18°C vattenstånd -12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 04:28 och ner 21:54.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Anders Melin, Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

24 nät 03:35-11:05 och 20 nät 11:05-15:20 (265 nättimmar).

Fröfälla 06:00-21:00.

 

OBSERVATIONER

Foto: Eva Matsson

NATTSKÄRRA: Årets andra nattskärra ringmärktes idag.

TURKDUVA: En satt på taket till Fotogenboden på morgonen. Den flög bort därifrån när vi passerade på nätrundan och sågs sedan inte mer.

STENSKVÄTTA: En hane gästade oss idag och blev ringmärkt.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

28 individer av 14 arter: Nattskärra 1, törnskata 1, lövsångare 5, gransångare 2, kärrsångare 1, härmsångare 2, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 6, törnsångare 2, rödhake 2, stenskvätta 1, bofink 1 och hämpling 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar i juni månad uppgår till 28 och i år till 3 707 av 68 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

En av våra häckande koltrastar, en hane märkt som 2K 2019. Ett häckande par skärpiplärka, honan märkt som 1K 2020, alltså ettårig och hanen märkt som pullus 2012 således hela nio år gammal!

 

UPPDRAGSARBETE

Toalettunderhåll, guidning av besökare och gräs- och slånröjning.

 

ÖVRIGT

Lite insatser har idag gjorts för att förbättra stationsarbetet. Anders har bytt nätet i labbtaket till en betydligt helare modell. Nu blir det svårare för tappade fåglar ett klara sig förbi detta hinder. Han har också jobbat med att förenkla inrapporteringsförfarandet av dagboken till hemsidan.

 

Eva har röjt gräs runt stolpfötterna för undvikande av att näten fastnar. Dessutom har hon gjort en insats i vårt odlingsarbete genom att rensa gamla utedasslandet från ogräs.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 31 MAJ 2021

VÄDER
Huvudsakligen klart och mest svaga vindar hela dagen – en fin sommardag. Högtrycksväder och lågvatten.

Min temp: +12,1°C kl. 05. Max temp: +16,9°C kl. 15.

02:00: V 1 m/s, byvind 3 m/s, +13°C, vattenståndet -14 cm.
08:00: SV 3 m/s, byvind 3 m/s, +15°C, vattenstånd -14 cm.
14:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenstånd -3 cm.
20:00: N 5 m/s, byvind 6 m/s, +13°C vattenstånd -8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:29 och ner 21:52.

PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Melin och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
24 nät 03:45-10:30 och 20 nät 10:30-12:00 (192 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00
Häckningskontroll av tretåig mås på gamla fyrarna.

OBSERVATIONER
BLÄSAND: En hane rastade med några gräsänder vid Playan under em.
TRETÅIG MÅS: Vid dagens kontroll av häckningar på de gamla fyrarna noterades totalt 22 aktiva bon med ägg och/eller ungar. Kläckta ungar fanns i sju bon.
KENTSK TÄRNA: En lite udda observation av en kentsk tärna idag. Den kom inflygande från SO med mat i näbben och ”lockade” hela tiden. Sedan flög den, fortsatt lockande, en runda över ön utan att få något svar och flög då bort från ön tillbaka mot SO. Senare på kvällen sågs två fåglar samtidigt vid ön.
BACKSVALA: En flög runt över ön en stund på em.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
8 individer av 6 arter: Lövsångare 1, gransångare 1, rörsångare 1, kärrsångare 2, trädgårdssångare 2 och grå flugsnappare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 778 och i år till 3 679 av 68 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egen korttidskontroll av en ärtsångare från 29/5.

UPPDRAGSARBETE
Guidning av besökare.

ÖVRIGT
I söndags hittades en mobiltelefon ute på marken, urladdad och låst. Efter lite olika turer lyckades vi idag spåra ägaren så snart kommer Emile att kunna återfå sin telefon.

Anders hade extra arbetslust idag. Med cirkelsåg och andra verktyg gick han loss på virkeshögen och lagom till elvakaffet hade vi fått en ny utesoffa. Enligt Anders var den också liggbar. Vi andra har inte vågat testa det senare än.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 30 MAJ 2021

VÄDER
Från morgonen tät dimma – tidvis sågs inte Kruthuset från Fyrplatsen. Vid 11-tiden bröt solen igenom medförande stigande temperatur och bättre sikt. Svaga, tidvis måttliga, vindar som under dygnet vred från NNV, hela varvet runt till NV. På kvällen blev det solnedgång i ett spegelblankt hav. Högtrycksväder och lågvatten.

Min temp: +10,8°C kl. 03. Max temp: +16,2°C kl. 14.

02:00: NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +12°C, vattenståndet -12 cm.
08:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +11°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: V 3 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenstånd -9 cm.
20:00: NV 3 m/s, byvind 3 m/s, +15°C vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:30 och ner 21:51.

PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Melin och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
24 nät 03:45-12:00 och 20 nät 12:00-14:00 (190 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS: En rastade vid Nordstranden.
GRÅGÅS: Ett par med sju ungar vid SO-udden.
GRAVAND: Ett par med åtta dunungar vid Playan. Dessutom ytterligare minst två par.
SNATTERAND: En hane har setts vid ön under dagen.
HORNUGGLA: En gammal (3K+) upptäcktes i morgonens dimma. Efter att ha sett den på flera olika platser blev den fångad i Kruthusnäten.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 5 arter: Hornuggla 1 (årets första), lövsångare 2, gransångare 1, ärtsångare 1 och törnsångare 1.

Foto: Anders Melin

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 770 och i år till 3 671 av 68 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller från gårdagens märkningar av en gransångare och två ärtsångare.

UPPDRAGSARBETE
Trimmat gräs runt stora förrådet, V gamla fyren och fyrvaktarbostaden samt lite skräpplockning och guidning av besökare.

ÖVRIGT
En ovanligt lugn dag både väder- och fågelmässigt. En hornuggla som dök upp i dimman förgyllde dagen. Den sågs flyga korta sträckor och sedan förflytta sig när den blev störd. Slutligen flög den och satte sig i Kruthusoxeln vilket Eva uppmärksammade. Efter inledande försiktigt smygande med en avslutande rush lyckades hon stöta ugglan ur busken och in i nätet. Den ringmärktes och befanns då vara en gammal uggla, 3K+.

På kvällen sågs årets första gravandskull på Playan – ett par med åtminstone åtta små dunbollar – de är svårräknade när de skockar sig runt modern. Fadern jagade karskt bort både andra gravänder och ejdrar som kom för nära. Samtidigt var ett grågåspar vid SO-udden ute och simmade med sju ungar.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 29 MAJ 2021

VÄDER
Disig morgon med knappt sikt till land. Uppklarnande fram på dagen med stigande temperatur. Ingen nederbörd.

Min temp: +9,4°C kl. 05. Max temp: +15,0°C kl. 19.

02:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenståndet -12 cm.
08:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd +5 cm.
14:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +13°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14 °C vattenstånd +4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:31 och ner 21:49.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås. Kl. 11:30 anlände ny personal i form av Dennis Kraft och Eva Mattsson. Eva Åkesson och Tommy Järås lämnade vid tvåtiden medan Anders Melin blir kvar. Lasse Hellberg skötte transporten med stationens båt.

VERKSAMHET
24 nät 03:45-15:45 (288 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
TORNSEGLARE: En kom och flög över fyrområdet när personalen hade avlösningafika. Det var årets första på ön.
BIÄTARE: I samband med avlösningsfikat dök fem biätare upp. De drog runt lite över fyrområdet men försvann västerut efter cirka fem minuter. Detta är fjärde fyndet av arten på ön. De tidigare tre har också gjorts i maj åren 1984, 2003 och 2011. Vid dessa tillfällen var det bara ensamma fåglar som sågs.
TÖRNSKATA: åtminstone tiotalet fåglar har rastat på ön varav sex ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
135 individer av 19 arter: Törnskata 6, lövsångare 28, gransångare 2, sävsångare 1, rörsångare 5, kärrsångare 1, härmsångare 14, svarthätta 1, trädgårdssångare 26, ärtsångare 5, törnsångare 13, taltrast 2, grå flugsnappare 11, rödhake 4, svartvit flugsnappare 4, rödstjärt 9, buskskvätta 1, sädesärla 1 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 764 och i år totalt till 3 665.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Inga att rapportera idag.

UPPDRAGSARBETE
Lite skräpplockning, toalett- och sophantering och guidning av besökare.

ÖVRIGT
Så var det personalbyte och i vanlig ordning blev det fika i samband med avlösningen. Denna dag hade den avgående personalen beställt glass viket med viss tvekan effektuerades. Detta gjorde att stämningen var på topp. Men detta var bara vad vi då trodde ty strax skulle det bli ännu bättre. Ur skyn dyker fem fåglar upp vars läte och utseende är avslöjande – det är biätare! Tommy är snabbast med att, trots den glada stämningen, uppmärksamma fåglarna. De flyger några vändor runt fyrområdet och all personal får njuta av deras skönhet innan de försvinner västerut. Fjärde fyndet för Nidingen av arten och för oss alla sex blev det en ny art för våra respektive Nidingenlistor. Biätare har bara setts tre gånger tidigare på Nidingen och vid dessa tillfällen var det bara en fågel per gång.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 28 MAJ 2021

VÄDER
Halvklart, solen bröt fram vid 4ra tiden men återgick till att vara mulet, Cumulus moln torna upp sig över land, vid vindkantring N till NV ökade vinden, sol från niotiden och eftermiddagen/kväll.
Min temp: +11,2°C kl. 22. Max temp: +14,5°C kl. 13.

02:00: N 5,9 m/s, byvind 8,5 m/s, +11,5°C, vattenståndet -12 cm.
08:00: N 4,3 m/s, byvind 5,3 m/s, +12,4°C, vattenstånd +7 cm.
14:00: NV 7,4 m/s, byvind 8,5 m/s, +12,6°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NV 7,6 m/s, byvind 8,9 m/s, +12,5 °C vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:33 och ner 21:48.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 03:45-09:00, 20 nät 09:00-11:00 (166 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – ca 25 i en flock och 10 i en som även rastade. De kom troligen söderifrån när de dök upp. Antagligen är de västeuropeiska gäss som kommer upp för att rugga.
GRÅGÅS-8 rastande ostudden tidigt på morgonen 30 tal förbiflygande i olika flockar
KÄRRSNÄPPA- 31 stycken rastade på klockfotsrevet under förmiddagen
ROSKARL – Tre stycken rastade i kausan
KRÅKA- Minst 20 obsar av besökande kråka. Fyra kråkor har setts vid flera tillfällen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 st. individer av 9 arter: Fiskmås 2, Gråtrut 1, Silltrut 2, Törnskata 1,Lövsångare 28, Gransångare 1, Svartvit flugsnappare 1, Rödstjärt 3 och hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1629 och i år totalt till 3530.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
11 silltrutar avlästes varav en var dansk. Två av de svenska hade inga färgringar. Den ena av dessa är märkt 2015 och hade då färgring. Den andra märktes 2006, alltså 15 år i år
En gråtrut avlästes också. Den fångades i komposten som minst 4-åring i maj 2015. Den är alltså minst 10 år i år.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 2 timmar

ÖVRIGT
Nätgatorna putsade samt trimmer runt kruthusnäten.
Kråkstudierna fortsätter. Ständigt ses någon eller några patrullerande kråkor. Vid fyra tillfällen har en kråka flugit iväg över havet. Ena gången i spikrak riktning mot Hallands Svartskär så länge den gick att se i kikaren och de tre övriga i riktning mot Malö. En hade något mörkt i näbben, kanske en fågelunge då näbb eller ben tycktes sticka ut. Kråkorna har hoppat runt på massa olika platser bland tobisholkar, i trut och måskolonierna och på gräsytorna. Min gissning är att det inte är de häckande kråkorna som det stora bekymret utan ett antal regelbundet besökande kråkor från land.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 27 MAJ 2021

VÄDER
Mulet, hängande regnmoln över ön och det blev en regnskur till slut vid 06 tiden men sedan höll sig regnmolnen runt ön. Kall vind mycket god sikt. Avtagande vind på eftermiddagen, men ökade snabbt vid en ändring av vinden tillfälligt till NV.
Min temp: +9,2°C kl 06. Max temp: +13,5°C kl 16.

02:00: NO 3,3 m/s, byvind 4,0 m/s, +10,1°C, vattenståndet -14 cm.
08:00: NO 8,8 m/s, byvind 11,6 m/s, +10,0C, vattenstånd +4 cm.
14:00: N 4,1m/s, byvind 8,5 m/s, +12,6°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NO 3,5 m/s, byvind 7,3 m/s, +12,9 C vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:34 och ner 21:46.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 03:45-06:00, 24 nät 07:00-10:00, 20 nät 10:00-11:00 (146 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
SMÅTÄRNA – En kort obs i kausan, flög vidare runt västudden
BIVRÅK – 3+1 Sträckande NO 16:15
SMÅSPOV – En individ rastar fortfarande på playan.
ROSKARL – Två stycken rastade i kausan
KÄRRSNÄPPA- Tre stycken rastade i på ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
38 st. individer av 10 arter: Lövsångare 25, Gransångare 3, Rörsångare 1, Kärrsångare 1,Härmsångare 1,Svarthätta 1,trädgårdssångare1, Grå flugsnappare 2, Rödstjärt 2 och sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1588 och i år totalt till 3489.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
24 silltrutar avlästes varav 3 var danska. Två av de svenska hade inga färgringar.

UPPDRAGSARBETE
Guidning 0,5 timma av skolklass hotell-restauranglinje från Kungsbacka.

ÖVRIGT
Årets första observerande bivråkar passerade ön.
Stefan var här med en skolklass från Kungsbacka över dagen.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson