söndag 3 maj 2015

Fullmåne i VSV vid 04-tiden, nästan klart och svag ostlig vind, som sakta ökade under morgonen och f.m. från SO. Normalt lufttryck vid 08-tiden, men innan lunch vände det tveksamt neråt igen. Prognosen talar nu om regn och frisk SO mot natten och morgondagen.
Mycket överraskande mojnade vinden vid 17-tiden och det blev havbleke d.v.s. både ”tumlarväder” och tumlare!

VÄDER
02:00: Medelvind vxl riktn. 0 m/s, byvind 2 m/s, +7,6°C, vattenstånd -13 cm
05:00: Medelvind ONO 3 m/s, byvind 4 m/s, +6,1°C, vattenstånd -11 cm
08:00: Medelvind OSO 2 m/s, byvind 3 m/s, +7,0°C, vattenstånd -3 cm
11:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +8,6°C, vattenstånd -8 cm
14:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 7 m/s, +10,2°C, vattenstånd -18 cm.
17:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 4 m/s, +10,8°C, vattenstånd -18 cm.
20:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 5 m/s, +10,4°C, vattenstånd -13 cm.
23:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 10 m/s, +10,4°C, vattenstånd -21 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:22 och ner 20:58.

PERSONAL
Göran Andersson, Rolf Carstens, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 04:30-11:00.
41 burar 04:30-17:00
Burarnas placering: Kausan 27, Hamnudden 6 och Playan 8.
Fröfällan (norr om Fotogenboden, mellan buskage nr 6 och nr 13) aktiv för fångst 05:00-11:00.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – en flock på 77 ex mot NO vid 07:15-tiden och ett par som verkade rekognosera ön under f.m.
KRICKA – tre ex, en hanne och två honor, sträckte norrut i kölvattnet på en flock sjöorrar.
EJDER – förutom tre bon längs trädgårdsfållans murar, hittades i dag åtta ruvande ådor på Västudden.
SJÖORRE – 230 rastande söder om Lillelandsrevet.
SVÄRTA – två par tillsammans mot söder och senare tre ex mot NV.
SMÅLOM – Under morgonen och f.m. 86 ex mot S och 8 ex österut.
TOPPSKARV – 3 ex rastande på Ostudden.
STÖRRE STRANDPIPARE – ett nytt bo hittades strax sydost om Stora bryggans bas. Honan var färgringmärkt med Vi/Me Lb/Or.
SMÅSPOV – minst ett ex sträckande österut samtidigt som ett ex rastade på Västudden.
TOBISGRISSLA – av 21 kontrollerade bolådor på Västudden hittades fem enäggskullar och tre tvåäggskullar.
SVARTKRÅKA – Ett ex förbiflygande med två gråkråkor 07:00 men blev genast bortmotade av öns gråkråkepar. Den sågs igen på Svacken 17:45.
BACKSVALA – ett ex sträckte österut längs Nordstranden klockan 07:55.
LADUSVALA – 3 ex flög omkring under f.m. runt fyrplatsen och under e.m. runt Fotogenboden.
KOLTRAST – en hanne sjöng tidigt på morgonen från ett av buskagen (trol inifrån buskage nr 6) vid Fotogenboden.
TÖRNSÅNGARE – årets första törnsångare infångades i nät 13C.
STARE – hanne sågs besöka holk på Bagarstugans sydvägg med mat i näbben – matade honan?
GRÖNFINK – En omärkt hanne satt och sjöng i Strandoxeln en stund på morgonen.
HÄMPLING – minst sju ex på ön i dag.

RINGMÄRKNING
41 individer av 7 arter:
rödhake 4, törnsångare 1, lövsångare 26, gransångare 7, kungsfågel 1, brunsiska 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 137 och i år 3 583.

KONTROLLER
En dansk eller norsk silltrut med gul färgring (V2PK) stod vid Dammen. Den avlästes på samma ställe även 18/4.
En större strandpipare märkt som 3K+ hane 27/3 2011 kontrollerades idag efter burfångst vid Stora bryggan.
En skärpiplärka född på Nidingen 2013 kontrollerades idag som en 3K+ hane.
Dessutom följande korttidskontroller: Gärdsmyg 1, rödhake 1, ärtsångare 1 och bergfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.

ÖVRIGT
Minst 25 knubbsälar på norra delen av Klockfotsrevet under f.m.
Vid 18-tiden, när härligt tumlarväder rådde med nästan spegelblankt hav och +11 grader, sågs minst fem tumlare mellan Nidingen och Mönster i nordost.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *