Måndag 4 maj 2015

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – måndag 4 maj 2015

Busvädret, med blåst från öster och regn från väster, smög sig på under natten.
Vinden började ta i redan vid 23-tiden i går kväll, men nederbörden nådde ön
först klockan 04. Samtidigt föll lufttrycket märkbart med en tryckenhet i timmen.
Nedsatt sikt i regn klockan 04-11 och sedan mycket disigt av varm luft över kyligt hav.
Efter lunch började vinden avta ganska snabbt och sikten förbättrades till omkring 10 km.
Sent på e.m. lättande molntäcke, eller som finlandssvensken säger:
– Si du! Sjömansbyxor på himlen!

VÄDER
02:00: Medelvind OSO 11 m/s, byvind 13 m/s, +9,3°C, vattenstånd -25 cm
05:00: Medelvind OSO 12 m/s, byvind 16 m/s, +7,5°C, vattenstånd -24 cm, kraftigt regn
08:00: Medelvind OSO 11 m/s, byvind 15 m/s, +7,6°C, vattenstånd -7 cm, duggregn
11:00: Medelvind SO 11 m/s, byvind 15 m/s, +9,0°C, vattenstånd -13 cm, uppehåll
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 7 m/s, +10,2°C, vattenstånd -10 cm.
17:00: Medelvind SSV 4 m/s, byvind 5 m/s, +10,7°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 6 m/s, +11,2°C, vattenstånd +5 cm.
23:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 5 m/s, +9,8°C, vattenstånd -2 cm.

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 05:19 och ner 21:00
PERSONAL
Göran Andersson, Rolf Carstens, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Uno Unger.
VERKSAMHET
10 nät 14:00-17:00
41 burar 11:45-17:00
Burarnas placering: Kausan 27, Hamnudden 6 och Playan 8.
OBSERVATIONER:

SJÖORRE – ca 200 ex stationära söder om Lillelandsrevet.
SMÅLOM – under e.m. en flock på sju mot söder.
TOPPSKARV – två ex rastande på Ostudden.
SPARVHÖK – en trolig hona med trolig skärpiplärka i klorna klarade knappt nät 6E
klockan 14:50 och strax efteråt studs i nät 5D. Lyckligtvis fick höken med sig sitt byte.
TORNFALK – två honfärgade rastade en stund klockan 11:15 på och kring de två
gamla fyrarna.
VATTENRALL – hördes grisskrika strax innan lunch vid nätplats 13.
SKÄRSNÄPPA – minst 200 ex i en flock sågs i dag.
SMÅSPOV – en sextett upptäcktes rastade 13:42 på Västudden och flög sen österut
längs Nordstranden.
SVARTSNÄPPA – två ex i sommardräkt sträckte V längs Nordstranden vid lunchtid.
GLUTTSNÄPPA – 1-2 ex sedda och hörda då och då. Bl.a. spelade två ex över fyrbyn
klockan 11:55.
DRILLSNÄPPA – minst sju ex rastande på Playan vid 11:30-tiden. Enstaka och två-tre
ex under e.m. på olika platser.
STENSKVÄTTA – minst en hona och minst en hanne längs Nordstrandens västra del.
BJÖRKTRAST – två ex rastande när regnet hade upphört.
SVARTHÄTTA – fem hannar och en hona ringmärktes under e.m.
SVARTKRÅKA – ett ex rastande vid 16-tiden. Kanske samma som igår.

RINGMÄRKNING
11 individer av 5 arter:
Ladusvala 1, rödhake 1, svarthätta 6, lövsångare 2 och gransångare 1

Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 148 och i år 3 594.


KONTROLLER

* Färgringar på sex olika silltrutar avlästes med tubkikare i kolonin på västra nordstranden.
En adult fågel med blå färgring (V.C6P) utgjorde en ny främmande kontroll till de tre som
tidigare avlästs i år.
De övriga fem silltrutarna hade tidigare märkts på Nidingen – två 3K och tre 4K.
* En större strandpipare märkt som 2K+ hona 30/5 2013 kontrollerades idag efter burfångst
vid Stora bryggan.
* Tre egna kontroller av skärpiplärkor gjordes varav en kläcktes 2014 och en 2013.
Tredje skärpipen var intressant med en imponerande ålder av snart 9 år eftersom den märktes
som årsunge redan 16.8 2006.

Inga korttidskontroller gjordes idag.
UPPDRAGSARBETE
Inget uppdragsarbete i dag.
ÖVRIGT
Uno och Rolf ägnade den regniga morgonen åt att lägga in all ringmärkning och samtliga
kontroller till och med 3 maj.
Under tiden kokade Annelotta rabarberkräm och bakade två plåtar bullar!


VID DATORN

Göran Andersson och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *