Onsdag 24 juni

VÄDER
Växlande molnighet under dagen och måttlig sikt.
02:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 9 m/s, +12,8°C, vattenstånd +18 cm
05:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,9°C, vattenstånd +19 cm
08:00: Medelvind SV 7 m/s, byvind 11 m/s, +12,2°C, vattenstånd +17 cm
11:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +12,6°C, vattenstånd +20 cm
14:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,1°C, vattenstånd +24 cm
17:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 14 m/s, +13,2°C, vattenstånd +20 cm
20:00: Medelvind VSV 12 m/s, byvind 16 m/s, +12,8°C, vattenstånd +14 cm
23:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 15 m/s, +12,0°C, vattenstånd +13 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:11.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 14 nät 03:45-08:15. Ringmärkning av tobisgrissleungar från Västudden till Kruthuset.

OBSERVATIONER
VATTENRALL Även idag två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.
SKÄRSNÄPPA Ett ex märkt med flagga höll till i Kausan under morgonen.
KÄRRSNÄPPA Ett ex höll till på Playan och i Kausan under dagen.
SMÅSPOV 2 ex upptäcktes mitt på dagen rastande på Hamnudden, därefter sågs åtminstone den ena på olika ställen resten av dagen.
STORSPOV Ett ex rastade på Västudden men lyfte vid 12-tiden och drog söderut.
ROSKARL En hane höll till på ön under dagen.
TOBISGRISSLA Vid ringmärkning av tobisgrissleungar från Västudden till Kruthuset satte vi på ring på 22 pulli i 14 bon, alltså i genomsnitt 1,57 ungar per bo. I 34 bon som varit aktiva i år hittades 10 rötägg och 4 döda pulli, vilket är mer än normalt. Dessutom hade vinterstormen Egon fördärvat en hel del naturbon, vilka hade överlagrats av sten.

RINGMÄRKNING
24 individer av 2 arter:
Tobisgrissla 22 pulli och stare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 347 och i år 4 612.

KONTROLLER
Vid dagens tobisgrisslemärkning hittades en adult fågel ruvande på ett ägg i bo 97, som pullmärktes här på Nidingen 23/6 1990 och således fyllt 25 år. Dessutom hittades en nyligen död adult tobisgrissla vid Västra rännan, som pullmärktes 30/6 2006.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Årets ungfågelssträck av stare verkar redan ha minskat och idag rastade högst 15 ex och endast två kunde ringmärkas.
I övrigt ägnades dagen åt pullmärkning av tobisgrissla. Tyvärr verkar det bli ett ganska dåligt år och hittills har totalt bara 115 ungar ringmärkts och det lär nog inte bli mer än 25 till. Förra året, som var ett gott år för arten, märkte vi rekordmånga 238 ungar, men även under åren 2010-2013 blev årligen ca 200 ungar märkta.

VID DATORN
Uno Unger

Nidingen, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Patrick Tollgren Lazarov, Linda Niklasson
 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Förbiflygande (De flög västerut längs Playan 07:24 och rundade därefter Västudden.)
 • KanadagåsBranta canadensis 21 ex. Pulli/nyligen flygga ungar (11 ex i Kausan inkl. Västuddsparet med sin nu nästan fullvuxna unge. Dessutom en flock på 10 ex på SO-udden. Alla gässen förutom årsungen har troligen fällt sina vingpennor och är flygoförmögna.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (De höll som vanligt till i Kausan med sina 4 ungar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult Stationär (Minst 1 ex utanför Playan.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär (De höll som vanligt till i Kausan med sina föräldrar.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 5 ex. Stationär (4 hanar + 1 hona, på Playan.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär (Endast en liten unge kvar i livet, passades av 2 honor vid Playan.)
 • SjöorreMelanitta nigra 12 ex. Sträckande S
 • SjöorreMelanitta nigra 5 ex. Stationär (De låg bland ejdrar S om Lillelandsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär (Ett ex märkt med flagga höll till i Kausan under morgonen.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 Adult Rastande (Ett ex höll till på Playan och i Kausan under dagen.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Rastande (De upptäcktes mitt på dagen rastande på Hamnudden, därefter sågs åtminstone den ena på olika ställen resten av dagen.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Sträckande S
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 2K+ Hane Rastande
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 4 Adult Stationär (4)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 26 ex. Sträckande SV (14 + 8)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Adult Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande (Ett par fortfarande ruvande.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 4 Adult Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (Vid ringmärkning av tobisgrissleungar från Västudden till Kruthuset satte vi på ring på 22 pulli i 14 bon, alltså i genomsnitt 1,57 ungar per bo. I 34 bon som varit aktiva i år hittades 10 rötägg och 4 döda pulli, vilket är mer än normalt. Dessutom hade vinterstormen Egon fördärvat en hel del naturbon, vilka hade överlagrats av sten. Tyvärr verkar det bli ett ganska dåligt år och hittills har totalt bara 115 ungar ringmärkts och det lär nog inte bli mer än 25 till. Förra året, som var ett gott år för arten, märkte vi rekordmånga 238 ungar, men även under åren 2010-2013 blev årligen ca 200 ungar märkta.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Föda åt ungar
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Rastande (Årets ungfågelssträck av stare verkar redan ha minskat och idag rastade högst 15 ex och endast två kunde ringmärkas.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *