Torsdag 25 juni

VÄDER
Under morgonen växlande molnighet men allt eftersom dagen framskred sken solen alltmer. Ganska god sikt.
02:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +11,8°C, vattenstånd +18 cm
05:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 14 m/s, +11,2°C, vattenstånd +13 cm
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,4°C, vattenstånd +4 cm
11:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,6°C, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +14,0°C, vattenstånd +13 cm
17:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,0°C, vattenstånd +15 cm
20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,3°C, vattenstånd +6 cm
23:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,7°C, vattenstånd +3 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:11.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 14 nät 05:30-10:15. Ringmärkning av tobisgrissleungar från Kruthuset till Ostudden.

OBSERVATIONER
VATTENRALL Fortsatt två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.
SKÄRSNÄPPA Den ena var märkt med flagga AMT och höll till i Kausan under morgonen medan den andra födosökte O om Lilla bryggan under eftermiddagen och var märkt med flagga AA6.
ROSKARL En hane höll till på ön hela dagen.
TOBISGRISSLA Dagens ringmärkning gällde bolådor och naturliga bohåligheter från Kruthuset till Ostudden. Det blev 13 boungar i 8 olika bon.

RINGMÄRKNING
15 individer av 3 arter:
Havstrut 1 pullus, tobisgrissla 13 pulli och gulärla 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 362 och i år 4 627.

KONTROLLER
En häckande silltrut på Svacken märktes med blå plastring J86X i Rauna, Farsund, Norge 8/7 2006 och sågs därefter på Nidingen hösten 2014 innan den åter sågs på Nidingen idag.
En 2K toppskarv, som stod längst ut på Osudden, var märkt med en orange färgring på vänster ben av den typ som användes på boungar på Väderöarna i Bohuslän 2014.
Två skärsnäppor i Kausan resp. på Playan (se ovan) var märkta med flaggor ovan tarsleden (AA6 och AMT). De var ursprungligen märkta 8/4 resp. 21/5 i år.
En skärpiplärkehona med rejäl ruvfläck fångades i nät 13A och visade sig vara märkt som nyss flygg unge 21/6 2014 här på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Anette gillar den nya köksbordsplaceringen som tillkom när Ölandsskådarna var här. Det står nu vinkelrätt ut från kökssoffan varvid det blivit bättre passeringsmöjlighet både på sydvästra och nordöstra sidan av bordet. Det innebär också att man kan ställa en tubkikare mellan bordet och bokhyllan. Anette som gillar att hålla sig inomhus borta från blåst och kyla, kan nu stå och kolla havsfågelsträcket längs öns NV-sida genom det nordvästra köksfönstret.

VID DATORN
Uno Unger

 • KnubbsälPhoca vitulina 2 ex. (Förutom en adult sågs en årsunge liggande på stranden mellan SO-udden och Ostudden. Efter en stund hoppade den självmant i vattnet och simmade iväg.)

Nidingen, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Linda Niklasson
 • KanadagåsBranta canadensis Noterad Stationär (Öns ungfågel tillsammans med sina föräldrar och 8 aulta fåglar.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär (De var kvar i Kausan med sina föräldrar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (De var kvar i Kausan med sina ungar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 5 Adult Stationär (4 hanar + 1 hona.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär (Gårdagens unge sågs ej till idag.)
 • SjöorreMelanitta nigra 3 ex. Stationär (Minst 3 ex bland ejdrar S om Ostudden.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (Förutom en 3K-fågel på ön stod en 2K på Ostudden, som var märkt med en orange färgring på vänster ben av den typ som användes på boungar på Väderöarna i Bohuslän 2014.)

 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (Fortsatt två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 ex. Stationär (Den ena var märkt med flagga AMT och höll till i Kausan under morgonen medan den andra födosökte O om Lilla bryggan under eftermiddagen och var märkt med flagga AA6.)

 • Ob. småspov/storspovNumenius phaeopus/arquata 6 ex. Sträckande SV (En flock, passerade över Kausan 05:57.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 2K+ Hane Rastande (Den var kvar på ön idag också.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 1 ex. Individmärkt (En häckande fågel på Svacken märktes med blå plastring J86X i Rauna, Farsund, Norge 8/7 2006 och sågs därefter på Nidingen hösten 2014 innan den åter sågs på Nidingen idag.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus 1 Pulli Ringmärkt
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (Dagens ringmärkning gällde bolådor och naturliga bohåligheter från Kruthuset till Ostudden. Det blev 13 boungar i 8 olika bon.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 13 Pulli Ringmärkt
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 1 2K+ Hona Ringmärkt
 • GulärlaMotacilla flava 1 2K+ Hona Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Föda åt ungar
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Rastande (Ca 15 ex.)

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Torsdag 25 juni

VÄDER
Under morgonen växlande molnighet men allt eftersom dagen framskred sken solen alltmer. Ganska god sikt.
02:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +11,8°C, vattenstånd +18 cm
05:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 14 m/s, +11,2°C, vattenstånd +13 cm
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,4°C, vattenstånd +4 cm
11:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,6°C, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +14,0°C, vattenstånd +13 cm
17:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,0°C, vattenstånd +15 cm
20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,3°C, vattenstånd +6 cm
23:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,7°C, vattenstånd +3 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:11.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 14 nät 05:30-10:15. Ringmärkning av tobisgrissleungar från Kruthuset till Ostudden.

OBSERVATIONER
VATTENRALL Fortsatt två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.
SKÄRSNÄPPA Den ena var märkt med flagga AMT och höll till i Kausan under morgonen medan den andra födosökte O om Lilla bryggan under eftermiddagen och var märkt med flagga AA6.
ROSKARL En hane höll till på ön hela dagen.
TOBISGRISSLA Dagens ringmärkning gällde bolådor och naturliga bohåligheter från Kruthuset till Ostudden. Det blev 13 boungar i 8 olika bon.

RINGMÄRKNING
15 individer av 3 arter:
Havstrut 1 pullus, tobisgrissla 13 pulli och gulärla 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 362 och i år 4 627.

KONTROLLER
En häckande silltrut på Svacken märktes med blå plastring J86X i Rauna, Farsund, Norge 8/7 2006 och sågs därefter på Nidingen hösten 2014 innan den åter sågs på Nidingen idag.
En 2K toppskarv, som stod längst ut på Osudden, var märkt med en orange färgring på vänster ben av den typ som användes på boungar på Väderöarna i Bohuslän 2014.
Två skärsnäppor i Kausan resp. på Playan (se ovan) var märkta med flaggor ovan tarsleden (AA6 och AMT). De var ursprungligen märkta 8/4 resp. 21/5 i år.
En skärpiplärkehona med rejäl ruvfläck fångades i nät 13A och visade sig vara märkt som nyss flygg unge 21/6 2014 här på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Anette gillar den nya köksbordsplaceringen som tillkom när Ölandsskådarna var här. Det står nu vinkelrätt ut från kökssoffan varvid det blivit bättre passeringsmöjlighet både på sydvästra och nordöstra sidan av bordet. Det innebär också att man kan ställa en tubkikare mellan bordet och bokhyllan. Anette som gillar att hålla sig inomhus borta från blåst och kyla, kan nu stå och kolla havsfågelsträcket längs öns NV-sida genom det nordvästra köksfönstret.

VID DATORN
Uno Unger

 • KnubbsälPhoca vitulina 2 ex. (Förutom en adult sågs en årsunge liggande på stranden mellan SO-udden och Ostudden. Efter en stund hoppade den självmant i vattnet och simmade iväg.)

Nidingen, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Linda Niklasson
 • KanadagåsBranta canadensis Noterad Stationär (Öns ungfågel tillsammans med sina föräldrar och 8 aulta fåglar.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär (De var kvar i Kausan med sina föräldrar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (De var kvar i Kausan med sina ungar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 5 Adult Stationär (4 hanar + 1 hona.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär (Gårdagens unge sågs ej till idag.)
 • SjöorreMelanitta nigra 3 ex. Stationär (Minst 3 ex bland ejdrar S om Ostudden.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (Förutom en 3K-fågel på ön stod en 2K på Ostudden, som var märkt med en orange färgring på vänster ben av den typ som användes på boungar på Väderöarna i Bohuslän 2014.)

 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (Fortsatt två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 ex. Stationär (Den ena var märkt med flagga AMT och höll till i Kausan under morgonen medan den andra födosökte O om Lilla bryggan under eftermiddagen och var märkt med flagga AA6.)

 • Ob. småspov/storspovNumenius phaeopus/arquata 6 ex. Sträckande SV (En flock, passerade över Kausan 05:57.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 2K+ Hane Rastande (Den var kvar på ön idag också.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 1 ex. Individmärkt (En häckande fågel på Svacken märktes med blå plastring J86X i Rauna, Farsund, Norge 8/7 2006 och sågs därefter på Nidingen hösten 2014 innan den åter sågs på Nidingen idag.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus 1 Pulli Ringmärkt
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (Dagens ringmärkning gällde bolådor och naturliga bohåligheter från Kruthuset till Ostudden. Det blev 13 boungar i 8 olika bon.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 13 Pulli Ringmärkt
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 1 2K+ Hona Ringmärkt
 • GulärlaMotacilla flava 1 2K+ Hona Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Föda åt ungar
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Rastande (Ca 15 ex.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *