Fredag 26 juni

VÄDER
Vackert väder med strålande solsken från gryningen och till middagstid. En del moln inne över fastlandet. På eftermiddagen drog en del cirrusmoln upp från V. Ganska god sikt. På kvällen bleke på havet.
02:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,3°C, vattenstånd +16 cm
05:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,9°C, vattenstånd +12 cm
08:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,8°C, vattenstånd 0 cm
11:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,3°C, vattenstånd -9 cm
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,5°C, vattenstånd +1 cm
17:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,6°C, vattenstånd – cm
20:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,1°C, vattenstånd -4 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:20 och ner 22:10.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 14 nät 05:30-10:30. Vardera en bur betade med fiskbitar 07:00-20:00 vid nätplatserna 5, 6 och 13. Lagning av två nät och utbyte till nya nät och stänger på nätplats 6D-E.
Uppstöttning av mur som håller på att rasa vid nedgången till nätplats 5E. Uppbyggande av ett murparti som rasat S om västra gamla fyren.
Det trådlösa nätverket har byggts ut till ringmärkarlabbet via en kabel, som grävts ner över fyrplan, och paddan har hängts upp i en hållare på väggen till vänster om anslagstavlan, vilken för ändamålet flyttades något till höger. På labbet har även uppsättning av en pappershållare ägt rum. Målning av dörrkarm och tröskel på labbet. Vidare kan nämnas att tyget på en av de trasiga labbstolarna har förstärkts med ett nytt överdrag.
Till sist kan nämnas att Anette har rensat ogräs i potatislanden.

OBSERVATIONER
SMÅSPOV Ett ex rastade på Hamnudden under morgonen.
SVARTSNÄPPA En ad i full sommardräkt slog till på Hamnudden 05:46, men fortsatte efter två minuter bort till Playan där den även sågs en stund senare.
SVARTHÄTTA För andra dagen i rad har vi hört en svarthätta sjunga i slånbuskaget vid nätplats 6.

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 363 och i år 4 628.

KONTROLLER
Gråtruten med blå färgring V.W8F sågs även idag vid Lilla bryggan. Dessutom fångades en adult gråtrut med grön färgring på vänster ben i en av kompostbingarna. Båda dessa trutar ringmärktes 20-21/5 efter fångst i nämnda binge.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (7 tim).

ÖVRIGT
Eftersom nätfångsten idag bara gav en stare och vi var färdiga med pullmärkningen av tobisgrisslor och tretåig mås för denna vecka, så hann vi med lite annat småpyssel (se ovan under verksamhet).
På kvällen kom Potatis-Gunnar på besök och hans vana trogen fick vi en dagstidning, denna gång en G-P.

VID DATORN
Uno Unger

Nidingen, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Linda Niklasson
 • KanadagåsBranta canadensis 11 ex. Stationär (Under tidig morgon såg 3 ad + Västuddens par med vuxen unge)
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär (Idag verkade det som de 4 ungarna hade reducerats till 3.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Paret i Kausan verkade ha förlorat en av sina tidigare 4 ungar.)
 • GravandTadorna tadorna 5 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Stationär
 • EjderSomateria mollissima 218 ex. Stationär (218 ex, huvudsakligen eklipshanar, inräknades S om Ostudden.)
 • SjöorreMelanitta nigra 28 ex. Sträckande S (En flock.)
 • SjöorreMelanitta nigra 20 ex. Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 3 ex. Stationär

 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Sträckande SV (Den passerade över ön vid middagstid.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (Den spelande hanen i Kausan satt i den höga strandvegetationen ca 25 meter V om gästtoan.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Bo, ägg/ungar (Ett bo med 3 ägg ruvades vid 23-tiden av Vi/Me Lb/Sv strax SO om badtunnan.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande (Den stod på Hamnudden 05:43.)
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 Adult Rastande (En ad i full sommardräkt slog till på Hamnudden 05:46, men fortsatte efter två minuter bort till Playan där den även sågs en stund senare.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 12 Adult Sträckande SV (5 + 6 + 1.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus 2 ex. Individmärkt
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande (Ett par ruvar fortfarande på stenmalen O om Strandoxeln.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 4 ex. Stationär (Minst 4 ex.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (En tobisgrissleunge togs av en gråtrut på Västudden, men vi såg inte hur truten kom åt ungen.)
 • TornseglareApus apus 1 ex. Förbiflygande (Den drog norrut på kvällen.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 2 Adult Stationär (Hane + hona.)
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Rastande (Minst 15 ex under morgonen varav en årsunge ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 1 ex. Ringmärkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *