DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 6 MARS 2022

VÄDER

Vackert, klart och högtrycksväder på morgonen. I NO sågs en dimbank som Kl. 07:36 drog in över ön och med varierande täthet låg kvar till kl. 12. Därefter blev det åter klart och god sikt. Måttliga vindar hela dagen.

 

Min temp:-0,3°C klockan 11. Max temp: +4,1°C kl. 15.

 

01:00: V 6 m/s, byvind 8 m/s, +2°C, vattenstånd -9cm.

07:00: N 5 m/s, byvind 5 m/s, +1°C, vattenstånd -3 cm.

13:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +4°C, vattenstånd -4 cm.

19:00: N 7 m/s, byvind 10 m/s, +4°C, vattenstånd -10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:55 och ner 17:53.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Sindre Magnusson.

 

VERKSAMHET

Nätplatsen i Vresrosen iordningställdes och nät sattes upp där. Alla burar sattes successivt ut för fångst.

25 nät klockan 06:00-12:00 och 26 nät 12:00-14:00. (202 nättimmar).

0-39 burar 09:00-19:00 (180 burtimmar).

Fröfällan igång klockan 06-18, tolv timmar.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: Åtta sågs flyga omkring.

Tretåig mås: En första mås dök upp idag. Den låg i bo 5 på östra fyren.

Silltrut: En sträckte förbi mot SO.

Pilgrimsfalk: En drog runt på ön en stund på fm.

Bergfink: En hona fångades.

Domherre: En hona fångades.

Fiskmås: Fem sågs på Klockfotsrevet.

Gransångare: Gårdagens fågel var kvar idag och kontrollerades tidigt på morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 4 arter:

Skärsnäppa 2, bergfink 1, domherre 1 och grönfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 8 och i år totalt till 8.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Främmande kontroll av en skärsnäppa med norsk ring.

Egna kontroller av en gransångare från igår, fyra gärdsmygar (märkta 12/10-2/11 2021) och en skärpiplärka (17/10-21).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

En behaglig dag är så tillända. Vi börjar komma iordning med en hel del saker men det återstår ännu en del innan allt är som det ska vara under året.

Gårdagens förhoppning om snart uppdykande av tretåig mås infriades raskt. Även om det bara var en som dök upp så ser vi det som ett förebud om fler. Ska vi våga hoppas på att det sker redan i morgon.

Sindre har startat ett eget litet projekt med kartläggning av döda fåglar på ön. Han har lovat en detaljerad rapport men har redan nu släppt att den största art som har påträffats död är en knölsvan följd av en grågås.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.