DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 5 MARS 2022 

VÄDER

Vackert högtrycksväder hela dagen. Huvudsakligen klart och god sikt med svaga till måttliga vindar.

 

Min temp: -0,4°C klockan 02. Max temp: +4,0°C kl. 12.

 

01:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +0°C, vattenstånd -21cm.

07:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +1°C, vattenstånd -13 cm.

13:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +4°C, vattenstånd -24 cm.

19:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +2°C, vattenstånd -8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:58 och ner 17:51.

 

PERSONAL

Klockan 10:25 anlände personalen Dennis Kraft och Sindre Magnusson. Med över dagen var Tommy Järås och Rolf Persson samt Magnus Levin som var dagens skeppare. Klockan 16:30 lämnade de tre senare ön.

 

VERKSAMHET

25 nätplatser iordningställdes, stolparna smordes in för att inte fastna i stolpfötterna och nät sattes upp och apterades för fångst. Fröfällan plockades fram och startades upp för fångst vid Strandoxeln. Alla burar plockades fram ut Fotogenboden och de flesta drogs ner till Kausan och Playan men inga ställdes upp för fångst.

Labbet ställdes i ordning för verksamhet.

25 nät klockan 14:00-18:00 (100 nättimmar).

Fröfällan igång klockan 14-18, fyra timmar.

 

OBSERVATIONER

Fiskmås: Två sedda.

Korp: En fanns på ön när vi kom ut och sågs sedan till fram på em.

Gransångare: En fångades och ringmärktes. Kan vara en som övervintrat men att den då inte redan var ringmärkt talar emot.

Rödhake: Två sedda.

Ängspiplärka: En ringmärktes. Kan vara en som övervintrat på ön.

Vinterhämpling: En mindre flock om 4-5 individer håller till på ön.

Gråsiska: En noterades under dagen.

Grönsiska: Även grönsiska noterades.

Knipa: Minst åtta håller till i vattnet runt ön.

Bofink: En hona som ringmärktes i oktober har övervintrat.

Snösparv: En flock om minst 13 fåglar håller till på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

Gransångare 1, gärdsmyg 1 och ängspiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 3 och i år totalt till 3.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

 

KONTROLLER

Egen kontroll av en bofinkhona, märkt den 21 oktober och kontrollerad fem dagar senare.

Dessutom avlästes några strandskator och skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Då har årets säsong kommit igång. Det blir det 43:e året som verksamheten bedrivs härute på Nidingen. Femte mars är det tidigaste startdatumet vi haft. Även 2015 och 2016 startade verksamheten detta datum men i övrigt har den ordinarie verksamhetsstarten varit senare. Vi har ju varit på Nidingen även tidigare, både i januari och i februari men då bara någon eller några enstaka dagar. Undantaget från detta är år 2000 då vi faktiskt var här från 17/2 till 9/3. Men då var det huvudsakligen projektstudier av strandpipare och den ordinarie verksamheten startade först den 29 mars det året.

När Lasse med flera var ute här i onsdags tog de med sig vår kärra iland för reparation. Det var snabbt ordnat så idag kom kärran med ut igen och användes för att få upp all packning till vår lägenhet. Bra jobbat!

Som vanligt är det spännande att komma ut efter vintern och se vad som har hänt med ön. I år var det bara små förändringar trots att det varit rätt blåsigt under vintermånaderna. Vad stormarna gjort med öns byggnader har ni läst om i onsdagens dagbok.

En hel del av våra häckfåglar är redan på plats men inte alla. En som vi saknar är tretåig mås som ännu inte har dykt upp här. Vi får hoppas att de dyker upp snart.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.