DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 8 APRIL 2021

VÄDER
Huvudsakligen molnfritt och god sikt från gryningen och framåt. Vid 14-tiden mulnade det från sydväst och från 20-tiden började det regna.

Min temp: +4,1°C kl. 20. Max temp: +6,3°C kl. 14.

02:00: NNV 7,6 m/s, byvind 9,5 m/s, +5,3°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: V 6,9 m/s, byvind 8,6 m/s, +4,8°C, vattenstånd +26 cm.
14:00: V 9,2 m/s, byvind 11,8 m/s, +6,3°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: SSV 13,6 m/s, byvind 16,9 m/s, + 4,1°C, vattenstånd +22 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:24 och ner 20:06.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Susanna Gustavsson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-12:00 (84 nättimmar).
31 burar i Kausan 07:00-18:00 och 12 burar på Playan 07:00-18:00 (473 burtimmar).
Fröfälla 07:00-18:00 (11 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: 7 flockar på totalt 241 ex passerade N om eller över Nidingen under tiden 08-17.
Knölsvan: Två par var samtidigt närvarande vid ön för första gången i år.
Svärta: 2 + 1 ex sträckte söderut V om ön. Dessutom sågs en hane flyga västerut nära stranden på Playan vid 17-tiden.
Sjöorre: Ett flertal flockar passerade V om ön huvudsakligen under tiden 15:30-18:30. Totalt räknades 1196 ex.
Alfågel: En hane och 2 honor mot N 07:30 och 1 hona mot S 08:10, samtliga V om ön.
Kustlabb, mörk morf: En ad höll till N om ön under eftermiddagen och sågs vid ett par tillfällen jaga måsar.
Smålom: 6 ex sydsträckande under dagen.
Stormfågel: Ett ex passerade söderut strax utanför Västudden 11:25.
Havssula: Ca 15 ex. Några sträckande mot S och resten kringflygande lång ut i V.
Domherre: Både en hane och en hona kvar på ön, troligen ringmärkta sedan tidigare.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 3 arter:
Skärsnäppa 4, gärdsmyg 1 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 123 och i år totalt till 860.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en skärsnäppa med Helgoland-ring.
Egna kontroller: Skärsnäppa 5, kungsfågel 1, koltrast 1, rödhake 1, järnsparv 6, skärpiplärka 1 och bofink 1
Av skärsnäpporna var ett ex märkt som 2K den 11 mars 2012 den äldsta.
Skärpiplärkan, som var en hona, var märkt som bounge 1 juni 2020.
Alla övriga egna kontroller utgjordes av korttidskontroller.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots frisk vind från N-V körde vi nätfångst fram till middagstid. Det blev ungefär samma scenario som igår, alltså i storleken en nymärkning per 10 kontroller. Bättre lycka då med viss bevakning av sträcket över havet. Förutom några obligatoriska havssulor, ett par insträckande flockar med vitkindade gäss och en hyfsad mängd sydsträckande sjöorrar passerade glädjande nog en stormfågel strax utanför Västudden.
På kvällen tittade vi ner i brunnen på Torget för att med strålkastare se om våra brunnsålar var kvar. Jo minsann, åtminstone 3 exemplar kunde räknas och de rörde på sig en hel del.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.