DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 7 APRIL 2021

VÄDER
En del moln söderut i gryningen, men därefter klarnande norrifrån. Avtagande vindar från NV-V och god sikt. Mycket solsken fram till middagstid men därefter successivt mulnande västerifrån.

Min temp: +4,6°C kl. 01 och 20. Max temp: +8,6°C kl. 14.

02:00: VNV 9,3 m/s, byvind 11,1 m/s, +4,9°C, vattenstånd +17 cm.
08:00: NNV 5,4 m/s, byvind 10,2 m/s, +5,6°C, vattenstånd +4 cm.
14:00: V 5,7 m/s, byvind 7,3 m/s, +8,6°C, vattenstånd +6 cm.
20:00: VNV 8,1 m/s, byvind 9,9 m/s, + 4,6°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:27 och ner 20:03.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Susanna Gustavsson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
14 nät 06:00-12:00 (84 nättimmar).
31 burar i Kausan 07:00-20:00 och 12 burar på Playan 07:00-20:00 (559 burtimmar).
Fröfälla 07:00-20:00 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Sångsvan: Ett par med två fjolåringar passerade N om ön 09:15.
Sjöorre: 91 ex sydstäckande.
Kentsk tärna: Två ex sågs vid flera tillfällen flygande utanför Nidingen.
Smålom: 6 ex sydsträckande under dagen.
Havssula: Ca 5 ex förbiflygande.
Råka: Ett ad ex sträckte österut under förmiddagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 2 arter:
Skärsnäppa 1 och gärdsmyg 2.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 117 och i år totalt till 854.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller: Skärsnäppa 3, kungsfågel 2, gärdsmyg 6, koltrast 1, rödhake 2, järnsparv 2, bofink 2 och domherre 1.
Förutom en korttidskontroll av skärsnäppa var de två övriga märkta som 2K 30 apr 2015 resp. 8 maj 2020.
Förutom två egna kontroller av gärdsmyg från oktober 2020 var alla övriga tättingar korttidskontroller.
Ytterligare tre egna kontroller av silltrut med färgringar avlästes.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots att vi kunde bedriva nätfångst idag blev det inte många nymärkningar. Av totalt 14 nätfångade fåglar var 12 redan ringmärkta av oss. 10 av de sistnämnda var korttidskontroller. De två redan märkta bofinkarna fångades i fröfällan.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.