DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 6 APRIL 2021

VÄDER
Huvudsakligen molnfritt i gryningen och framåt under dagen. Fortsatt hård vind från NV. Mycket klar sikt. Molnfritt hela dagen och därför mycket solsken.

Min temp: +3,8°C kl. 05-06. Max temp: +6,4°C kl. 17.

02:00: NV 14,6 m/s, byvind 17,5 m/s, +4,4°C, vattenstånd +47 cm.
08:00: VNV 8,6 m/s, byvind 13,1 m/s, +4,3°C, vattenstånd +25 cm.
14:00: VNV 8,9 m/s, byvind 11,4 m/s, +6,2°C, vattenstånd +23 cm.
20:00: VNV 7,2 m/s, byvind 8,6 m/s, + 5,4°C, vattenstånd +11 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:30 och ner 20:01.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Susanna Gustavsson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst idag heller pga den hårda vinden.
31 burar i Kausan 07:00-20:00 och 12 burar på Playan 07:00-20:00 (559 burtimmar).
Fröfälla 07:00-20:00 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Kricka: Ett par rastade i Kausan under eftermiddagen.
Alfågel: 5 ex V om ön vid 08-tiden. En honfärgad flög norrut strax utanför Västudden 10:24, kan ha ingått i flocken på 5 ex.
Kentsk tärna: 2 ex flög norrut V om ön och senare söderut förbi Ostudden.
Sillgrissla: 18 ex sydsträckande under dagen.
Smålom: 4 ex varav 3 ex mot S och 1 ex mot N.
Havssula: Ca 10 ex födosökande långt ut i väster.
Svart rödstjärt: Den adulta hanen som setts i Kausan sedan 31 mars var fortfarande kvar idag.
Steglits: Ett ex hördes överflygande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 1 art:
Skärsnäppa 3.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 114 och i år totalt till 851.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
7 egna kontroller av skärsnäppor burfångades antingen i Kausan och eller på Playan under dagen. Tre var korttidskontroller från i år. Den äldsta var född 2011, två var födda 2012 och dessutom kontrollerades en snäppa som föddes 2013.
Ytterligare en egen kontroll av silltrut med färgring avlästes.
En egen kontroll av en hona skärpiplärka märktes som nyss flygg unge 5 aug 2017.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Fortsatt hård vind från NV omöjliggjorde nätfångst även idag. Däremot hade vi igång burfångst både på Playan och i Kausan hela dagen, vilket gav några nymärkningar och egna kontroller av skärsnäppor.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.