DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 5 APRIL 2021

VÄDER
Växlande molnighet. Rejält blåsigt från V-NV under efternatten, vilket kulminerade vid 06-tiden med 17,3 m/s och 22,7 m/s i byarna. Dessutom en kraftig temperatursänkning under natten från +5,7°C vid midnatt till 0,0°C kl. 11. Under tiden 09:30-10:30 drabbades Nidingen av några hagelskurar och snöbyar och marken var snötäckt till strax efter middagstid. Under eftermiddagen hade vi växlande molnighet och fortsatt kalla NV-vindar.

Min temp: 0,0°C kl. 11. Max temp: +6,0°C kl. 19.

02:00: V 11,6 m/s, byvind 18,6 m/s, +5,0°C, vattenstånd +44 cm.
08:00: VNV 16,4 m/s, byvind 20,5 m/s, +1,8°C, vattenstånd +18 cm.
14:00: NV 11,8 m/s, byvind 14,8 m/s, +3,0°C, vattenstånd +24 cm.
20:00: NV 15,0 m/s, byvind 18,5 m/s, + 5,7°C, vattenstånd +28 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:32 och ner 19:59.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Susanna Gustavsson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst idag pga den hårda vinden.
31 burar i Kausan 07:00-20:00 och 12 burar på Playan 07:00-20:00 (559 burtimmar).
Fröfälla 07:00-20:00 (13 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Sjöorre: Ca 5 ex sydsträckande och likaså ca 5 ex stationära SO om Ostudden.
Sillgrissla: 4 ex förbiflygande.
Smålom: Ett sydsträckande ex.
Havssula: 4 ex nordsträckande under dagen.
Svart rödstjärt: Den adulta hanen som setts i Kausan sedan 31 mars var fortfarande kvar idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
14 individer av 2 arter:
Skärsnäppa 13 och skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 111 och i år totalt till 845.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
9 egna kontroller av skärsnäppor burfångades antingen i Kausan och eller på Playan under dagen. Den äldsta av dessa var en som märktes som 2K 13 mars 2012.
En egen kontroll av en hane skärpiplärka i Kausan märkt som en årsunge 7 juli 2018.
En rödhake, som kontrollerades idag, märktes som en årsunge 30 okt i höstas och har uppenbarligen övervintrat på Nidingen.
Vidare avlästes ytterligare två silltrutar med färgringar.
I övrigt gjordes bara en korttidskontroll av en gärdsmyg.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Hårt aprilväder med upp till 23 m/s i vindbyarna, en del snö- resp. hagelbyar och temperatur ner till nollpunkten omöjliggjorde nätfångst helt och hållet idag. Däremot kunde vi ha igång burfångst både på Playan och i Kausan hela dagen, vilket genererade gott om nymärkningar och egna kontroller av skärsnäppor.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.