DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 4 APRIL 2021

VÄDER
Klar natt övergick tidigt i gryningen med en molnbank som drog in västerifrån. Därefter mulet fram till 09-tiden, då det övergick i växlande molnighet. Under eftermiddagen mestadels mulet och vindökning från ca 5 m/s till ca 10 m/s. Måttlig sikt under dagen.

Min temp: +4,1°C kl. 07. Max temp: +8,7°C kl. 15.

02:00: SSV 5,2 m/s, byvind 5,9 m/s, +4,8°C, vattenstånd -4 cm.
08:00: SV 7,3 m/s, byvind 11,6 m/s, +5,0°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: SV 5,8 m/s, byvind 9,2 m/s, +7,9°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: SV 12,2 m/s, byvind 16,3 m/s, + 6,2°C, vattenstånd +14 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:35 och ner 19:57.

PERSONAL
Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Susanna Gustavsson, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
10 nät 06:00-06:30 och 14 nät 06:30-12:00 (82 nättimmar).
31 burar i Kausan 06:15-20:00 och 12 burar på Playan 06:15-20:00 (591 burtimmar).
Fröfälla 06:00-20:00 (14 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER
Vitkindad gås: Ett par flockar på sammanlagt ca 150 ex sträckte mot O över Nidingen under tiden 08:30-09:00.
Sjöorre: Totalt räknades ca 230 sydsträckande ex under dagen.
Sillgrissla: 4 ex noterades sydsträckande.
Smålom: Några flockar på totalt 19 ex sträckte söderut 08.45-09:00.
Havssula: 23 sydsträckande ex noterades under dagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 10 arter:
Skärsnäppa 2, gransångare 1, kungsfågel 10, gärdsmyg 10, taltrast 2, rödhake 4, järnsparv 3, bergfink 1, domherre 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 97 och i år totalt till 834.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Tre egna kontroller av skärsnäppor märkta som 1K 20 nov 2012, 2K 4 apr 2020 resp. 2K+ 15 april 2020 burfångades antingen i Kausan och eller på Playan under dagen.
En egen kontroll av en koltrasthane som märktes som 2K 13 apr 2017.
Ett försök till avläsning av färgringar på silltrut gav endast en individ.
I övrigt gjordes följande egna korttidskontroller: Skärsnäppa 1, Kungsfågel 2, rödhake 2 och järnsparv 1.

UPPDRAGSARBETE
Trimning av björnbärsbuske (0,5 tim).

ÖVRIGT
P.g.a. blåsten gav inte nätfångsten från gryningen särskilt mycket. Viss havsfågelskådning gav i alla fall lite smålommar, havssulor och sjöorrar.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.