DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 APRIL 2021

VÄDER
Under natten vred vinden till NO, avtagande men ökade snabbt igen i gryningen från N. Kall inlandstemperatur nådde ut till Nidingen från 02-tiden. Högtryck 1025 hPa. Vid åttatiden började vinden överraskande avta och vrida mot NV för att sedan snabbt åter få styrka, vilket sedan höll i sig under dagen. Övervägande klart och god sikt under dagen.

Min temp: +3,3°C kl.08. Max temp: +6,7°C kl. 18.

02:00: NO 2,2 m/s, byvind 3,9 m/s, +4,1°C, vattenståndet -22 cm.
08:00: N 7,4 m/s, byvind 11,3 m/s, +3,3°C, vattenstånd -24 cm.
14:00: NV 12,0 m/s, byvind 14,5 m/s, +6,1 °C, vattenstånd -20 cm.
20:00: NV 11,3 m/s, byvind 13,4 m/s, + 6,1°C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:42 och ner 20:40.

PERSONAL
Maud Ygge, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Tommy Järås och Göran Andersson avlöstes under f.m. av Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors. Transporten skedde med stationsbåten Stuff och skeppare var Lars Hellberg. Även Lena Näslund från Naturmorgon var med ut för en kort intervju på plats.

VERKSAMHET
15 nät klockan 05:00-10:00 (75 nättimmar).
Fröfälla i Kausahörnet 13:00-20:00 (7 fröfälletimmar).
Ingen burfångst idag.

OBSERVATIONER
SMÅLOM – 19 ex mot S under kvällen.
HAVSSULA – en adult födosökande väster om ön under kvällen.
LADUSVALA – födosökte i Kausan under tidig eftermiddag. Första fyndet på Nidingen i vår.
STENSKVÄTTA – två honor på läsidan av ön. Endast tredje och fjärde fyndet hittills i vår på Nidingen! Vardera en hanne sågs 13.4 och 15.4.

RINGMÄRKNING
2 individer av 2 arter:
gransångare 1 och sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 754 och i år totalt till 1491.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroller: en gärdsmyg och två rödhake.

UPPDRAGSARBETE
Översyn av SMHI:s molnhöjdsmätare (0,5 h).

ÖVRIGT
Efter föredömlig överlämning från avresande gäng så har undertecknad med medresenärer nu gjort sig hemmastadda. Nu väntar vi enbart på att vinden skall vända!

VID DATORN
Göran Andersson och Johan Bergquist

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.