DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 25 APRIL 2021

VÄDER
Mer eller mindre molnfri himmel och klar sikt under hela dagen. Kraftig nordvind under morgon som under förmiddagen vred om till nordväst. Högtryck 1024 hPa.

Min temp: +3,1°C kl.07. Max temp: +6,5°C kl. 17.

02:00: N 10,2 m/s, byvind 15,0 m/s, +5,7°C, vattenståndet -18 cm.
08:00: N 6,8 m/s, byvind 10,7 m/s, +3,3°C, vattenstånd -17 cm.
14:00: NV 13,3 m/s, byvind 15,8 m/s, +5,8 °C, vattenstånd -21 cm.
20:00: NNV 12,1 m/s, byvind 14,6 m/s, + 6,2 °C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:37 och ner 20:45.

PERSONAL
Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors.

VERKSAMHET
Fröfälla i Kausahörnet 05:00 -21:00 (13 fröfälletimmar).
4 vadarburar på Torget 07:30-22:00 och 14 burar i Kausan 11:15-22:00

OBSERVATIONER
ALFÅGEL – två par rastande norr om ön.
HAVSSULA – en adult mot syd under morgonen.
BRUN KÄRRHÖK – en hona sträckte runt lunchtid förbi västra sidan av ön och fortsatte sedan märkligt mot nordväst.
MYRSPOV – åtta ex kom insträckande under eftermiddagen och rastande sedan på Hamnudden.
TRÄDPIPLÄRKA – årets tre första ex kom insträckande från öster, en av dessa rastande en stund och passade på att sjunga några strofer.

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Skärsnäppa 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 755 och i år totalt till 1492.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Tre egna kontroller av skärsnäppor, märkta som 2K i april 2018, 1k i november 2016 samt 2k i maj 2012.

Korttidskontroller: Inga

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Den kraftiga nordanvinden har haft ön i sitt grepp under hela dagen, vilket har omöjliggjort nätfångst. Dagen har istället spenderats med sträckspaning, plugg och lite måttliga försök till skärsnäppefångst – med en 2k skärsnäppa som enda nymärkning. Insträckande sädesärlor och nyanlända trädpiplärkor hör annars till de som trotsade det motiga vädret och under förmiddagen gästade en 2k tretåig mås sina äldre artfränder på lilla bryggan. Stämningen bland är personalen fortsatt på topp efter en mustig pumpa stroganoff till middag.

VID DATORN
Johan Bergquist, Anton Kvarnbäck

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.