DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 26 APRIL 2021

VÄDER
Kylig och klar morgon med kraftigt avtagande vind från N/NV. Ett regnoväder passerade väster om ön under morgontimmarna. Vinden ökade sedan till måttlig NV under sen förmiddag för att sedan återigen avta till svag under kvällen/natten. Till stora delar molnfritt och klart under hela dagen.

Min temp: +3,6°C kl.07. Max temp: +6,7°C kl. 14.

02:00: NV 7,9 m/s, byvind 10,4 m/s, +5,8°C, vattenståndet -17 cm.
08:00: N 3,1 m/s, byvind 5,6 m/s, +4,1°C, vattenstånd -13 cm.
14:00: NV 8,4 m/s, byvind 9,9 m/s, +6,7 °C, vattenstånd -22 cm.
19:00: NV 7,4 m/s, byvind 9,2 m/s, + 6,0°C, vattenstånd -13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:35 och ner 20:47.

PERSONAL
Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors.

VERKSAMHET
26 nät klockan 04:45-10:15 (143 nättimmar).
Fröfälla i Kausahörnet 05:00-22:00 (13 fröfälletimmar).
14 vadarburar i Kausan 04:00-10:30 och 13 burar 19:00-00:00 (156).

OBSERVATIONER
SKÄGGDOPPING – ett ex sträckte öst under morgonen. Årets första observation på ön.
SMÅSPOV – två ex kom insträckande från väst, rastade kort på hamnudden och fortsatte sedan österut under kvällen. Årets första observation på ön.
KUSTSNÄPPA – två ex kom insträckande från väst, rastade kort på hamnudden och fortsatte sedan österut under morgonen.
KUSTLABB – mörk morf sträckte syd under morgonen, men stannade upp och mobbade den unga tretåiga måsen som håller till på ön sen igår.

RINGMÄRKNING
6 individer av 4 arter:
gransångare 1, lövsångare 1, gärdsmyg 3 och rödhake 1.
Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 761 och i år totalt till 1498.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Fem egna kontroller av skärsnäppor, märkta som 3k+ i april 2020, 1k i november 2016, 2k i mars 2021 och två märkta tidigare i april i år, som 2k respektive 3k+. En egen kontroll av skärpiplärka, som märktes som 1k i augusti 2020, fångades idag vid kruthuset och fick färgringar.

Korttidskontroller: en järnsparv och två rödhake.

UPPDRAGSARBETE
Toalettskötsel och latrinhantering (0,5h).

ÖVRIGT
Nordanvinden har fortsatt ön i sett grepp och få fåglar fastnade i näten, men en lövsångare på andra rundan vittnade om vad som förhoppningsvis komma skall. I tättingarnas frånvaro rastade kustsnäppa, myrspov och småspov kort under dagen. Den 2k tretåiga måsen från igår hade mer än bara vinden att tänka på när den fick sig en omgång av en kustlabb på genomfart. Personalen roade sig under dagen med att studera olika generationer större täckare på en 2k skärpiplärka och kunde på kvällen åtnjuta indisk linsgryta. Stämningen fortsatt god.

VID DATORN
Johan Bergquist, Anton Kvarnbäck

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.