DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 14 OKTOBER 2020

VÄDER
En klar och kall morgon med en frisk NO-NNO vind. Molnfritt hela förmiddagen men vid middagstid började en del stackmoln uppträda. Molnigheten tilltog successivt och från 16-tiden var det helmulet resten av dagen.

Min temp: +6,2°C kl. 06. Max temp: +10,1°C kl. 15.
Nederbörd: Ingen.

02:00: NO 7,3 m/s, byvind 9,4 m/s, +8,1°C, vattenstånd -20 cm, lufttryck 1 024,7 hPa.
08:00: NNO 9,3 m/s, byvind 12,1 m/s, +6,3°C, vattenstånd -21 cm, lufttryck 1 024,5 hPa.
14:00: NO 11,9 m/s, byvind 14,9 m/s, +9,9°C, vattenstånd -20 cm, lufttryck 1 023,6 hPa.
20:00: NNO 12,6 m/s, byvind 16,7 m/s, +9,0°C, vattenstånd -17 cm, lufttryck 1 023,5 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:47 och ner 18:09.

PERSONAL
Eva Åkesson, Johan Ander och Uno Unger.

VERKSAMHET
19 nät 07:00-13:15 (119 nättimmar).
21 burar i Kausan 07:00-19:00 och 21 burar på Playan 07:00-19:00 (504 burtimmar).

OBSERVATIONER
BLÄSAND: Ett honfärgat ex låg ute vid Klockfotsrevet vid 17-tiden.
STJÄRTAND: En honfärgad tillsammans med 32 gräsänder på sydsidan av Västudden 16:30.
HAVSSULA: Minst 10 ex flög omkring utanför Klockfotsrevet under sena eftermiddagen.
SPARVHÖK: Ett ex flög över Svacken vid 14:15-tiden.
DUVHÖK: En årsunge jagade över ön från Västudden mot Ostudden 14:15.
SKATA: Ett ex höll till vid nya fyren och Stora bryggan vid 14:15-tiden.
KAJA: Ca 100 ex rastade en stund under morgonen. Åtminstone ett ex var kvar i fyrområdet vid 14:15-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
87 individer av 15 arter:
Talgoxe 1, gransångare 4, kungsfågel 2, gärdsmyg 21, koltrast 13, rödvingetrast 1, taltrast 4, rödhake 1, järnsparv 13, ängspiplärka 18, bofink 2, bergfink 4, vinterhämpling 1, grönsiska 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1739 och i år till 9049.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Blåmes 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, rödhake 1 och ängspiplärka 5.

UPPDRAGSARBETE
Badstegen på Stora bryggan skruvades loss och placerades i vinschskjulet för vintern.

ÖVRIGT
Trots den friska nordostvinden som missgynnade nätfångsten får man ändå vara nöjd med dagens ringmärkning. Det var fortsatt bra med gärdsmygar men kungsfåglarna var som bortblåsta. Efter ett par dagar utan järnsparvar fick vi i alla fall 13 ex idag. Äntligen fick vi även ett första litet nedfall av höststräckande koltrastar och 13 ex kunde förses med ring. Av observationer var det framför allt trevligt med en besökande skata, vilket inte sker årligen på Nidingen. Under 2000-talet har vi bara observerat skata 5 gånger tidigare.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *