DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 15 OKTOBER 2020

VÄDER
Åter en klar och kall morgon med en avtagande NO-NNO vind. En molnbank S om Nidingen försvann under förmiddagen. Mycket god sikt under dagen.

Min temp: +6,0°C kl. 08-09. Max temp: +10,6°C kl. 16-17.
Nederbörd: Ingen.

02:00: NO 9,3 m/s, byvind 15,4 m/s, +8,2°C, vattenstånd -19 cm, lufttryck 1 024,0 hPa.
08:00: NNO 6,1 m/s, byvind 9,2 m/s, +6,0°C, vattenstånd -18 cm, lufttryck 1 024,4 hPa.
14:00: NNO 4,3 m/s, byvind 7,3 m/s, +10,0°C, vattenstånd -13 cm, lufttryck 1 024,4 hPa.
20:00: NNO 6,2 m/s, byvind 10,1 m/s, +9,4°C, vattenstånd -10 cm, lufttryck 1 024,4 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:49 och ner 18:06.

PERSONAL
Eva Åkesson, Johan Ander och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 07:00-07:30, 19 nät 07:30-08:15, 23 nät 08:15-09:00 och 09:00-12:15 (131 nättimmar).
21 burar i Kausan 07:00-19:00 och 21 burar på Playan 07:00-19:00 (504 burtimmar).

OBSERVATIONER
KUSTPIPARE: En årsunge kvar längst ut på Ostudden.
TRETÅIG MÅS: En årsunge födosökte V om ön vid 10-tiden.
SKATA: Gårdagens ex var kvar i gryningen men försvann efter ett par timmar.
TRÄDKRYPARE: Två ex fångades i samma nät på Torget vid 08-tiden. Första fyndet av arten på Nidingen i år.
VINTERHÄMPLING: 5 ex rastade i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
21 individer av 11 arter:
Blåmes 1, gärdsmyg 3, trädkrypare 2, koltrast 1, rödvingetrast 1, taltrast 2, rödhake 2, järnsparv 3, ängspiplärka 3, bofink 2, och bergfink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1760 och i år till 9070.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egen kontroll:
En skärpiplärkehane född på Nidingen 2012 fotades idag med sina färgringar vid Stora bryggan (ljusgrön/lila ljusblå/metall).
Egna korttidskontroller:
Talgoxe 1, gransångare 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 2, koltrast 3, taltrast 1 och ängspiplärka 6.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det fortsatta kalluftsinbrottet från NO-N hämmade fågeltillgången rejält trots något svagare vindar. Men trevligt var dock att årets första trädkrypare gästade Nidingen idag.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *