DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 13 OKTOBER 2020

VÄDER
Regn på efternatten mellan 03:30 och 07:45. Därefter successivt uppklarnande österifrån. Huvudsakligen molnfritt från 12-tiden och resten av dygnet. God sikt.

Min temp: +8,5°C kl. 24. Max temp: +13,5°C kl. 14.
Nederbörd: 11,4 mm.

02:00: SV 2,0 m/s, byvind 3,0 m/s, +11,6°C, vattenstånd +3 cm, lufttryck 1 014,2 hPa.
08:00: ONO 3,8 m/s, byvind 5,2 m/s, +9,5°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1 016,0 hPa.
14:00: ONO 2,8 m/s, byvind 4,5 m/s, +13,5°C, vattenstånd +-0 cm, lufttryck 1 019,2 hPa.
20:00: NO 9,1 m/s, byvind 10,8 m/s, +10,1°C, vattenstånd -14 cm, lufttryck 1 022,3 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:45 och ner 18:11.

PERSONAL
Eva Åkesson, Johan Ander och Uno Unger.

VERKSAMHET
23 nät 07:00-13:30 (149,5 nättimmar).
21 burar i Kausan 07:00-19:00 och 21 burar på Playan 07:00-19:00 (504 burtimmar).

OBSERVATIONER
KRICKA: Minst 10 ex höll till på Klockfotsrevet under dagen.
TRETÅIG MÅS: En ad sökte föda utanför Västudden vid 14-tiden.
VARFÅGEL: Ett ex höll till på Västudden under eftermiddagen.
FORSÄRLA: Ett ex rastade tidigt under eftermiddagen på Playan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
143 individer av 13 arter:
Blåmes 1, talgoxe 3, gransångare 2, kungsfågel 43, gärdsmyg 36, taltrast 3, rödhake 15, ängspiplärka 31, bofink 2, bergfink 1, grönfink 2, gråsiska 3 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1652 och i år till 8962.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Blåmes 2, svarthätta 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 1 och ängspiplärka 5.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*En vädermässigt fin dag bidrog till fortsatt lagom tryck på nätfångsten, vilken gav goda antal av kungsfågel och gärdsmyg. Burfångsten gynnades av riklig tillgång på tångflugor och dess larver, vilket bidrog till fortsatt god fångst av ängspiplärkor.
*Idag fick vi besök av en båt med 3 personer från SLU, som var här för sin årliga insamling av blåmusslor, vilka ingår i en pågående undersökning av ev. miljögiftsbelastning i havet.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *