DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 22 AUGUSTI 2020

VÄDER
Igår natt blev det inte riktigt en tropisk natt men natten till idag blev det trots regnet och blåsten under gårdagen åter en tropisk natt. Vid 07-tiden idag hade temperaturen ännu inte understigit +20,4 °C. I gryningen var det huvudsakligen molnfritt om än ganska disigt. Fortsatt klar himmel under dagen men tidvis en del Cumulus-moln.

Min temp: +18,2 °C kl. 24. Max temp: +21,2 °C kl. 00-01 och 14.
Nederbörd: Ingen.

02:00: SSV 6,9 m/s, byvind 12,5 m/s, +21,0 °C, vattenstånd +28 cm, lufttryck 1 007,9 hPa.
08:00: SV 10,6 m/s, byvind 13,0 m/s, +20,6 °C, vattenstånd +34 cm, lufttryck 1 007,0 hPa.
14:00: SSV 9,8 m/s, byvind 12,0 m/s, +21,2 °C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 006,8 hPa.
20:00: VSV 8,9 m/s, byvind 13,2 m/s, +19,3 °C, vattenstånd +35 cm, lufttryck 1 006,6 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Destination Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 05:56 och ner 20:33.

PERSONAL
Mikael Hake, Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
13 nät 06:00-17:00 (143 nättimmar).
16 burar i Kausan 07:00- 18:30 (184 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – 32 ex sträckte söderut under dagen varav flertalet under eftermiddagen.
LJUNGPIPARE – En årsunge stod i Kausan under morgonen och ringmärktes senare. Dessutom 6 + 4 sydsträckande.
ROSKARL – En årsunge rastade på Ostudden under kvällen.
KUSTSNÄPPA – En årsunge rastade på Ostudden under kvällen.
SANDLÖPARE – En årsunge höll till på Ostudden tillsammans med bl.a. 17 kärrsnäppor under kvällen.
DVÄRGMÅS – Tre årsungar sträckte mot S långt utanför Västudden 07:12.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 ex av 3 arter:
Ljungpipare 1, rödbena 4 och lövsångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 420 och i år totalt till 5 451.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Egen korttidskontroll:
Lövsångare 1.

UPPDRAGSARBETE
Strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
*Igår gjordes åter en botanisk upptäckt här på Nidingen, faktiskt den tredje i år efter trådklöver och luddtåtel. På en gräsyta ca 12 m V om 1855 års hus hittades en liten förkrympt buske som inte föranlett någon närmare undersökning förrän nu. Vid närmare granskning visade det sig vara ett litet exemplar av hagtorn (Crataegus sp.). Tyvärr var busken inte fruktbärande så någon närmare artbestämning låter sig inte göras i år.
*Inga privata dagsbesökare på ön idag, med Stefan och Jum hade 8 dagsbesökare och 11 nattgäster fram till söndag.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *