DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 7 AUGUSTI 2019

VÄDER
Ganska blåsigt större delen av dagen. På morgonen mulet, uppsprickande under förmiddagen. Uppehåll fram till 14-tiden, därefter täta, mer eller mindre kraftiga skurar med åska som drog in från sydväst.

Min temp: +15,5°C kl 17 Max temp: +20,0°C kl 13

02:00: Medelvind SV 6,9 m/s, byvind 8,4 m/s, +17,9°C, vattenstånd +18 cm
08:00: Medelvind SV 6,2 m/s, byvind 7,8 m/s, +18,0°C, vattenstånd +7 cm
14:00: Medelvind S 6,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +19,7°C, vattenstånd +11 cm
20:00: Medelvind SO 2,8 m/s, byvind 18,1 m/s, +16,3°C, vattenstånd +9 cm

Vindriktningarna är för tillfället fel från SMHI. Vindriktningarna tas nu från Gottskärs Hotells väderstation.
Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI utom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation (dessa uppgifter saknas för närvarande då väderstationens hemsida ligger nere).

Solen gick upp 05:20 och ner 21:14.

PERSONAL
Jon Hessman, Hanna Liljebäck och Per Hessman.

VERKSAMHET
28 nät 04:30-12:00 (210 nättimmar).
20 burar på Playan och 25 burar i Kausan 05:30-18:00 (562,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
SANDLÖPARE: 1 adult rastande, rörlig på ön
STORSPOV: 3 ex rastade kort på Västudden vid 13:30 innan de fortsatte mot sydväst
SMÅSPOV: 1 ex rastande, rörlig på ön
KENTSK TÄRNA: 5 ex sträckande mot SV förbi Nordstranden kl 12:45
GRÖNSÅNGARE: En ungfågel ringmärktes

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
67 individer av 8 arter:
Större strandpipare 1, rödbena 1, silltrut 1, skärpiplärka 2, buskskvätta 2, grönsångare 1, lövsångare 58 och grå flugsnappare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i augusti månad uppgår till 168 och i år totalt till 8107.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER
Kontroller av en fiskmås, fyra skärpiplärkor och tre lövsångare.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
De nya näten kom väl till pass då lövsångarna gick till igen under morgonen. Inte så mycket annat men en grönsångare gladde lite extra, likaså veckans första ringmärkta vadare i form av rödbena och större strandpipare. Den största av de tre kvarvarande tretåiga måsungarna har idag för första gången tagit till vingarna och flygtränat för fullt kring Västra sjömärket.

VID DATORN
Jon Hessman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *