TISDAG 27 MARS 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 27 MARS 2018

VÄDER
En kall NO-O vind under natten till idag med snöfall från 04-tiden fram till kl. 10. Fortsatt frisk O vind under dagen och mycket god sikt. Delvis uppbrutet molntäcke under ett par timmar från 14-tiden.
Min. temp. -2,1°C kl. 07:00-08:00 och max. temp. +0,9°C kl. 16:00-17:00.

02:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, +-0,0°C, vattenstånd -9 cm
08:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 11 m/s, -2,1°C, vattenstånd -37 cm
14:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, -0,1°C, vattenstånd -22 cm
20:00: Medelvind O 7 m/s, byvind 10 m/s, +0,3°C, vattenstånd -31 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:58 och ner 19:39.

PERSONAL
Eva Åkesson och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst idag pga snöfall, frisk vind och minusgrader.
21 burar i Kausan 06:00-20:00 och 17 burar på Playan 06:00-20:00 (532 burtimmar).

OBSERVATIONER
Nya arter för säsongen blev alfågel och jorduggla. Totalt har i år noterats 69 arter på Nidingen.
BLÄSAND 4 par rastade vid Nordstranden 17:30.
ALFÅGEL Ett par lyfte från en flock med sjöorrar och ejdrar S om Klockfotsrevet och flög norrut men vände strax åter mot S.
HAVSSULA 3 ad passerade söderut var för sig V om Nidingen 16:52-16:57.
ENKELBECKASIN Ett ex stöttes nära Dammen vid 15:30-tiden.
MORKULLA Två ex stötte ett par gånger på ön under dagen fram till 15:00. Dessutom upptäcktes ett ex någon km V om Nidingen, som flög i snabb sträckflykt lågt över vattnet S om ön 16:20. Vi såg den försvinna förbi ön i ostlig riktning.
JORDUGGLA Uno råkade stöta upp den från stenmalen NO om Kruthuset 15:18. Vi återfann den vid 16-tiden längst ut på Västudden, varvid den lyfte och flög österut till området NO om Fotogenboden. Uno såg troligen samma ex jagande i Kausan vid 22-tiden i strålkastarljus.
TRÄDLÄRKA Ett ex hördes lockande över Kausan vid ett tillfälle under morgonen.
DUBBELTRAST Ett ex höll till på strandvallen innanför Kausan vid 08-tiden.
SNÖSPARV 17 ex i en flock i bl.a. Kausan.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 7 arter:
Sånglärka 1, ängspiplärka 1, koltrast 11, björktrast 1, stare 18, bergfink 1 och snösparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 242 och i år totalt till 242.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
En hane större strandpipare märkt som 2K+ på Nidingen 16/4 2015.
En skärsnäppa märkt som årsunge 30/10 2017.
Tre skärpiplärkor märkta som årsungar 7/8 2017, 23/8 2017 resp. 3/11 2017.
Korttidskontroller:
Koltrast 1 och snösparv 2.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Ett rejält bakslag för våren med snöfall och minusgrader under natten fick åter vattenledningen till gästtoan att frysa.
Det var intressant att se alla fåglar som sökte sig till öns tångvallar för födosök. Trots ett tunt snötäcke och minusgrader på morgonen kunde trastar, piplärkor och starar hitta föda i den delvis ofrusna tången under snön.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *