SÖNDAG 15 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 15 APRIL 2018

 

VÄDER

I gryningen lätt dimma med sikt till Lilleland men redan vid 07-tiden var dimman så tät så man bara såg till Kruthuset. Den täta dimman varade sedan hela dagen och kvällen.

Min. temp. +5,2°C kl. 07:00 och 15:00 samt max. temp. +6,7°C kl. 01:00-02:00.

 

02:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 2 m/s, +6,7°C, vattenstånd -18 cm

08:00: Medelvind SSO 2 m/s, byvind 5 m/s, +5,5°C, vattenstånd -11 cm

14:00: Medelvind SSO 5 m/s, byvind 8 m/s, +5,4°C, vattenstånd -21 cm

20:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +5,3°C, vattenstånd -12 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 06:06 och ner 20:20.

 

PERSONAL

Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger. Vid middagstid tillkom Johan Ander som blev utkörd av en kompis i en RIB-båt från Kullavik.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-16:30 (187 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:30-21:30 samt 17 burar på Playan 05:30-21:30 (688 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

PILGRIMSFALK – En adult fågel flög österut längs öns sydsida mobbad av fiskmåsar 13:55.

MINDRE KORSNÄBB – Hane + hona. De kom flygande och rastade högst en minut på västra gamla fyren vid 14:15-tiden innan de åter försvann in i dimman.

DOMHERRE – Hane + hona. Den sistnämnda, en fjolåring (2K), nätfångades bakom hönshuset och ringmärktes.

SNÖSPARV – Ännu är en ensam hona kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

171 individer av 14 arter:

Gärdsmyg 7, järnsparv 57, rödhake 64, stenskvätta 1, koltrast 3, rödvingetrast 2, gransångare 10, lövsångare 1, kungsfågel 8, brandkronad kungsfågel 3, bofink 4, bergfink 2, gråsiska 8 och domherre 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 051 och i år totalt till 1 333.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Främmande kontroll:

En gransångare med svensk ring.

Egna kontroller:

En skärsnäppa märkt som fjolåring (2K) 6/4 2010 och kontrollerad även vårarna 2011, 2014 och 2017.

En koltrasthane märkt som fjolåring (2K) 13/4 2017 samt kontrollerad även 7/5 och 5/7 samma år, och uppenbarligen en av de två hanar som häckade på Nidingen förra året.

Egna korttidskontroller:

Skärsnäppa 1, gärdsmyg 3, rödhake 3 och kungsfågel 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning (0,5 tim) samt tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

Trots (eller kanske tack vare) tät dimma över ön hela dagen får man säga att det blev en hygglig fångstdag.  Speciellt går dagen till hävderna med de tre brandkronade kungsfåglarna på en och samma dag. Av totalt 20 brandkronade under åren 1980-2017 har det aldrig hänt att mer än ett ex ringmärkts en och samma dag. Dagens två första ex var hanar och fångades i köksnätet (nr 11) vid 06-tiden. Efter ytterligare två timmar hade en hona fastnat i nät 5E. Lite märkligt var att vanliga kungsfåglar började fångas först vid 09-tiden och de blev inte fler än totalt 8 ex under dagen.

 

VID DATORN

Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *