MÅNDAG 16 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 APRIL 2018

VÄDER

I gryningen lätt dimma med sikt till Lilleland men redan vid 07-tiden, precis som igår, tätnade dimman succesivt och tidvis såg man inte ens Kruthuset från fyrområdet.

Min. temp. +5,3°C kl. 06:00 och max. temp. +8,3°C kl. 15:00.

02:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,4°C, vattenstånd -20 cm

08:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,6°C, vattenstånd -8 cm

14:00: Medelvind SSV 1 m/s, byvind 1 m/s, +8,0°C, vattenstånd -23 cm

20:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 3 m/s, +5,6°C, vattenstånd -6 cm

 Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:04 och ner 20:22.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson och Vilma Kaukoranta anlände strax efter 11. Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger lämnade kl 15 medan Johan Ander blir kvar. Dagens transporter sköttes av Lasse Hellberg med stationens båt.

VERKSAMHET

13 nät 05:30-08:30, 9 nät 08:30-09:30 och  6 nät 12:45-20:15 (93 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:30-21:30 samt 17 burar på Playan 05:30-21:30 (688 burtimmar).

OBSERVATIONER

TORNFALK – En adult hane stöttes i dimman vid Stora bryggan och försvann västerut 10:50.

MORKULLA – Ett ex stöttes på Torget i gryningen.

STORSPOV – Minst ett ex hördes flera gånger under morgonen.

TRÄDPIPLÄRKA – Årets första fångades idag.

ÄRTSÅNGARE – En ringmärktes, årets första observation på Nidingen.

SVARTHÄTTA – En hona ringmärktes, årets första observation på Nidingen.

DOMHERRE – Hane + hona kvar på ön sedan igår.

SNÖSPARV – Ännu är en ensam hona kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

340 individer av 20 arter:

Sparvhök 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 4, gärdsmyg 7, järnsparv 19, rödhake 177, stenskvätta 1, koltrast 1, björktrast 2, taltrast 10, rödvingetrast 10, ärtsångare 1, svarthätta 1, gransångare 60, lövsångare 6, kungsfågel 8, bofink 21, bergfink 7, gråsiska 2 och domherre 1.

Trädpiplärka, ärtsångare och svarthätta blev nya märkarter för året.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 391 och i år totalt till 1 673.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

En egenkontroll av en gärdsmyg från oktober 2017.

Korttidskontroller av fyra järnsparvar, fyra rödhakar, en kungsfågel och en domherre

UPPDRAGSARBETE

Flaggstångsarbete och avloppsrensning, 5 timmar.

ÖVRIGT

Ett personalbyte inhöljt i dimma skedde idag. Vid utfarten var dimman så tät att vi för säkerhets skull stannade motorn för att höra efter ev motorljud från andra båtar när vi korsade farleden. Annars var det till att lita på vår GPS. Sikten var cirka 20 meter så det gällde att gå försiktigt in mot bryggan. Efter att först ha misstagit oss på Kausastenen kom vi dock iland till slut. Det var en riktig fågeldag och ön kryllade av tättingar. Det var en sådan där dag som hade kunnat bli en tusendag med tillräckligt med personal och utan personalbyte mitt i. Turligt nog hade Lasse tänkt stanna några timmar för lite arbete. Andra försöket till flaggstångsfällning misslyckades också. Det reparerade hjulet till vår stora kärra monterades dock elegant så nu fungerar den igen. Avloppsrensningen som Lasse och undertecknad försökte oss på blev inte helt lyckad. Mycket skit kom fram men det gick inte att komma hela vägen så det är fortsatta problem med avloppen. Vi hoppas på bättre lycka med detta vid nästa försök. När det började närma sig tid för hemfärd hade i alla fall Uno lyckats märka undan de fåglar han hade på lager och de som fyllde på från burarna. Så när den nya personalen tog över sattes ånyo några nät upp. Sammantaget nådde vi upp till 340 märkta fåglar vilket såhär långt är årets bästa dag.

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

MÅNDAG 16 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 16 APRIL 2018

VÄDER

I gryningen lätt dimma med sikt till Lilleland men redan vid 07-tiden, precis som igår, tätnade dimman succesivt och tidvis såg man inte ens Kruthuset från fyrområdet.

Min. temp. +5,3°C kl. 06:00 och max. temp. +8,3°C kl. 15:00.

02:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,4°C, vattenstånd -20 cm

08:00: Medelvind OSO 4 m/s, byvind 4 m/s, +5,6°C, vattenstånd -8 cm

14:00: Medelvind SSV 1 m/s, byvind 1 m/s, +8,0°C, vattenstånd -23 cm

20:00: Medelvind V 1 m/s, byvind 3 m/s, +5,6°C, vattenstånd -6 cm

 Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

Solen gick upp 06:04 och ner 20:22.

PERSONAL

Dennis Kraft, Matserik Eriksson och Vilma Kaukoranta anlände strax efter 11. Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger lämnade kl 15 medan Johan Ander blir kvar. Dagens transporter sköttes av Lasse Hellberg med stationens båt.

VERKSAMHET

13 nät 05:30-08:30, 9 nät 08:30-09:30 och  6 nät 12:45-20:15 (93 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:30-21:30 samt 17 burar på Playan 05:30-21:30 (688 burtimmar).

OBSERVATIONER

TORNFALK – En adult hane stöttes i dimman vid Stora bryggan och försvann västerut 10:50.

MORKULLA – Ett ex stöttes på Torget i gryningen.

STORSPOV – Minst ett ex hördes flera gånger under morgonen.

TRÄDPIPLÄRKA – Årets första fångades idag.

ÄRTSÅNGARE – En ringmärktes, årets första observation på Nidingen.

SVARTHÄTTA – En hona ringmärktes, årets första observation på Nidingen.

DOMHERRE – Hane + hona kvar på ön sedan igår.

SNÖSPARV – Ännu är en ensam hona kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

340 individer av 20 arter:

Sparvhök 1, trädpiplärka 1, ängspiplärka 4, gärdsmyg 7, järnsparv 19, rödhake 177, stenskvätta 1, koltrast 1, björktrast 2, taltrast 10, rödvingetrast 10, ärtsångare 1, svarthätta 1, gransångare 60, lövsångare 6, kungsfågel 8, bofink 21, bergfink 7, gråsiska 2 och domherre 1.

Trädpiplärka, ärtsångare och svarthätta blev nya märkarter för året.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 391 och i år totalt till 1 673.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

En egenkontroll av en gärdsmyg från oktober 2017.

Korttidskontroller av fyra järnsparvar, fyra rödhakar, en kungsfågel och en domherre

UPPDRAGSARBETE

Flaggstångsarbete och avloppsrensning, 5 timmar.

ÖVRIGT

Ett personalbyte inhöljt i dimma skedde idag. Vid utfarten var dimman så tät att vi för säkerhets skull stannade motorn för att höra efter ev motorljud från andra båtar när vi korsade farleden. Annars var det till att lita på vår GPS. Sikten var cirka 20 meter så det gällde att gå försiktigt in mot bryggan. Efter att först ha misstagit oss på Kausastenen kom vi dock iland till slut. Det var en riktig fågeldag och ön kryllade av tättingar. Det var en sådan där dag som hade kunnat bli en tusendag med tillräckligt med personal och utan personalbyte mitt i. Turligt nog hade Lasse tänkt stanna några timmar för lite arbete. Andra försöket till flaggstångsfällning misslyckades också. Det reparerade hjulet till vår stora kärra monterades dock elegant så nu fungerar den igen. Avloppsrensningen som Lasse och undertecknad försökte oss på blev inte helt lyckad. Mycket skit kom fram men det gick inte att komma hela vägen så det är fortsatta problem med avloppen. Vi hoppas på bättre lycka med detta vid nästa försök. När det började närma sig tid för hemfärd hade i alla fall Uno lyckats märka undan de fåglar han hade på lager och de som fyllde på från burarna. Så när den nya personalen tog över sattes ånyo några nät upp. Sammantaget nådde vi upp till 340 märkta fåglar vilket såhär långt är årets bästa dag.

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *