LÖRDAG 14 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 APRIL 2018

 

VÄDER

Liksom igår var efternatten och morgonen molnfria. Efter hand spred sig viss molnighet in söderifrån och under tiden 12-16 var det mulet. Under resten av dagen lyste solen åter över ön, men i skymningen mulnade det åter. God sikt under morgonen men senare under dagen blev det disigare. Under ett par timmar från middagstid rådde bleke på havet runt ön.

Min. temp. +6,7°C kl. 07:00 och max. temp. +14,0°C kl. 14:00.

 

02:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 12 m/s, +9,5°C, vattenstånd -21 cm

08:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 11 m/s, +7,3°C, vattenstånd -15 cm

14:00: Medelvind OSO 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,0°C, vattenstånd -26 cm

20:00: Medelvind S 5 m/s, byvind 9 m/s, +8,4°C, vattenstånd -12 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 06:09 och ner 20:18.

 

PERSONAL

Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 05:30-06:00, 17 nät 06:00-08:00 och 21 nät 08:00-12:00 (125 nättimmar).

26 burar i Kausan 05:30-21:30 samt 17 burar på Playan 05:30-21:30 (688 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

KENTSK TÄRNA – Två ex förbiflygande söderut över Klockfotsrevet 19:05.

RÖDSTJÄRT – En hane rastade i Kausan under förmiddagen. Årets första observation på Nidingen.

STEGLITS – Ett ex flög omkring i fyrområdet vid 06-tiden och satte sig bl.a. i Strandoxeln.

SNÖSPARV – En hona kvar i Kausan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

41 individer av 8 arter:

Sparvhök 1, gärdsmyg 5, järnsparv 4, rödhake 23, björktrast 1, gransångare 4, kungsfågel 2 och gråsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 880 och i år totalt till 1162.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

En hane skärpiplärka märkt som årsunge (1K) 28/6 2017.

Egna korttidskontroller:

Gärdsmyg 5, järnsparv 2, rödhake 7 och koltrast 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

De två senaste dagarnas värme har satt sprätt på vegetationen här ute på Nidingen. Förutom att ursprungligen planterade vårblommor som snödroppe och rysk blåstjärna visat sig några dagar, har idag de första blommorna på skörbjuggsörten slagit ut.

 

VID DATORN

Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *