FREDAG 13 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 APRIL 2018

 

VÄDER

Under efternatten och morgonen var det huvudsakligen molnfritt, men resten av dagen täckte tunna slöjmoln i stort sett hela himlavalvet. Trots slöjmolnen värmde dock solen bra och vi upplevde den hittills varmaste dagen i år på Nidingen.

Min. temp. +6,2°C kl. 06:00 och max. temp. +15,4°C kl. 16:00.

 

02:00: Medelvind O 9 m/s, byvind 12 m/s, +6,6°C, vattenstånd -23 cm

08:00: Medelvind NO 11 m/s, byvind 14 m/s, +7,0°C, vattenstånd -21 cm

14:00: Medelvind ONO 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,6°C, vattenstånd -21 cm

20:00: Medelvind O 10 m/s, byvind 13 m/s, +10,5°C, vattenstånd -14 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön. Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 06:11 och ner 20:16.

 

PERSONAL

Hugo Ivarsson, Marianne Bäckwall och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-11:45 (106 nättimmar).

26 burar i Kausan 06:00-21:00 samt 17 burar på Playan 06:00-21:00 (645 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

BERGLÄRKA – En omärkt fågel, troligen en hane, kvar även idag i Kausan.

SNÖSPARV – En hona kvar i Kausan.

LÖVSÅNGARE – Årets första ringmärktes idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

32 individer av 10 arter:

Skärsnäppa 4, gärdsmyg 1, järnsparv 4, rödhake 9, björktrast 1, taltrast 1, rödvingetrast 1, gransångare 9, lövsångare 1 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 839 och i år totalt till 1121.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller:

En skärsnäppa märkt som årsunge (1K) 5/11 2007, alltså 11 år till sommaren. Denna snäppa har även setts i Skagens hamn på norra Jylland 14/1 2010.

En skärsnäppa märkt som fjolåring (2K) 21/3 2017, alltså för snart ett år sedan.

Egna korttidskontroller:

Gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1 och gransångare 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag har 10 tobisgrissleholkar placerats ut på stenmalen 50-75 m NV om hönshuset. Nu återstår bara att se om dessa accepteras som bostäder åt de troligen trångbodda alkfåglarna på ön. Totalt finns nu åtminstone 75 holkar och minst lika många naturliga bohål under stenar på Nidingen. Det skall bli spännande att se hur många häckningar det blir till sommaren. Gott om tobisgrisslor finns det i alla fall och vid en räkning av alla exemplar för en knapp månad sedan kom vi upp i 650 individer.

 

VID DATORN

Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *