MÅNDAG 30 APRIL 2018

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 30 APRIL 2018

 

VÄDER              

Mulet, god sikt men lätt regn klockan 02:00-05:30. Lätt-måttligt dis hela dagen med en del sol efter lunch.

Strax innan klockan 15 kom första regnbyn med kulingvindar. Åskan, som vi hört på avstånd från Danmark sedan lunchtid, svepte med en åskcell förbi oss från söder.

Förutom en halvtimme stiltje kring 17-tiden var eftermiddagen och kvällen mycket blåsig och ostadig.

 

Min. temp. +8,2°C uppmättes klockan 07:00 och max. temp. +13,9°C kl. 14:00.

 

02:00: Medelvind NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,3°C, vattenstånd -26 cm

08:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8,5°C, vattenstånd -12 cm

14:00: Medelvind NO 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,9°C, vattenstånd -34 cm

20:00: Medelvind ONO 11 m/s, byvind 14 m/s, +10,1C, vattenstånd -12 cm

 

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI.

 

Solen gick upp 05:28 och ner 20:52.

 

PERSONAL 

Josefina Pehrson, Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson.

 

VERKSAMHET

10 nät 05:00-05:30, 19 nät 05:30-06:30, 18 nät 06:30-08:30 och 19 nät 08:30-11:00 (107 nättimmar)

28 burar i Kausan och 17 burar på Playan 04:30-15:00 (472 burtimmar).

 

OBSERVATIONER (* = ny årsart)

SJÖORRE – ca 40 i små grupper mot söder under fm. Omkring 70 rastande.

SMÅLOM – en i sommardräkt tillsammans med en i vinterdräkt mot norr.

PILGRIMSFALK – klockan 08:30 gjorde en gammal hanne ett par jaktförsök runt ön. Det andra, från hög höjd över Västudden ner till Playan, kan ha lyckats innan återfärd mot kusten.

* GLUTTSNÄPPA – en rastande har hörts från Nordstranden vid några tillfällen under dagen.

SÅNGLÄRKA – ett ex flög över Kausan. Kanske stationär individ sedan igår.

STENSKVÄTTA – två snygga hannar, båda 2K-individer, fångades i Kausans vadarburar.

STARE – ca 20 ex rastade under fm.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

122 individer av 12 arter:

Skärsnäppa 2, rödhake 1, rödstjärt 17, stenskvätta 2, taltrast 1, ärtsångare 18, svarthätta 5, gransångare 3, lövsångare 62, svartvit flugsnappare 6, hämpling 1 och sävsparv 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2 388 och i år totalt till 2 670.

 

Svartvit flugsnappare och hämpling var nya märkarter för i år.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

 

KONTROLLER

Egna kontroller: vattenrall 1, skärsnäppa 6, rödbena 1, skärpiplärka 3, rödhake 1 och gransångare 1.

 

En av de sex återfångade skärsnäpporna från i morse var märkt i november 2012 som ung. Dagens kontroll var den tionde genom åren för just den individen.

 

I nät 6C fångades en märkt vattenrall. Den hade fått sin ring 13 juli 2017 som dununge. Nu kunde Josefina konstatera att rallen växt upp och blivit en hona.

 

De båda skärpiplärkorna, som kollades i dag, var märkta som boungar förra året. Nu har de återvänt för att få sina färgringskombinationer.

 

I går kontrollerades, nästan samtidigt, två märkta skärsnäppor med ringnummer efter varandra: 4651170 och -171. De hade båda fått sina ringar här på Nidingen 9 april 2014 som fjolåringar (födda 2013). 170:an kollades även i slutet av april 2015 och 171:an i april-maj 2014 samt 2017.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Nätgatorna klipptes av Annelotta, som även hann med lite stigar och gårdstun.

Stefan och ”Rörmokare Per” var här hela eftermiddagen för städning respektive vattenledningsarbeten. Per hann även checka säkerhetsventilen till stationens nya varmvattenberedare.

 

VID DATORN

Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *