TORSDAG 13 APRIL

VÄDER
Morgonen började med mulet och knappt sikt in till fastlandet. Vid 10:00-tiden i samband med vindvridning mot NO-O blev sikten god och molntäcket började spricka upp. Eftermiddagen var till och från mulen men tidvis lyste solen en hel del. Under ett par timmar från 16:00 lade sig vinden och vi fick bleke på havet och s.k. tumlarväder värt namnet.
02:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 13 m/s, +6,8° C, lufttryck 998 hPa, vattenstånd +20 cm
08:00: Medelvind VNV 6 m/s, byvind 8 m/s, +6,7° C, lufttryck 999 hPa, vattenstånd +27 cm
14:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +8,5° C, lufttryck 1003 hPa, vattenstånd +10 cm
20:00: Medelvind VSV 3 m/s, byvind 6 m/s, +6,7° C, lufttryck 1004 hPa, vattenstånd +19 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:11 och ner 20:16.

PERSONAL
Per Schillander, Ella Schillander (12 år) och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 05:30-10:30 (105 nättimmar).
28 burar 05:00-19:00 i Kausan och 15 burar 05:00-19:00 på Playan (602 burtimmar).
Fröfällan N om Hönshuset 05:00-15:00 (10 tim).
Iordningsställande av samtliga tobisgrissleholkar på Västudden och österut till Strandoxeln.

OBSERVATIONER
TUMLARE – Minst 3 ex sågs under en längre stund några hundra meter N om Ostudden.
VITKINDAD GÅS – 19 ex snurrade runt ett par varv högt ovan ön vid 08:30-tiden, försvann tidvis i molntäcket, och drog till sist troligen mot fastlandet.
KRICKA – Ett par låg vid SO-udden under sen eftermiddag.
SJÖORRE – Ca 40 ex sträckte mot S under förmiddagen.
ROSKARL – Ett ex ingick i flocken av skärsnäppor på Hamnudden vid 10-tiden.
SILLGRISSLA – Ett inte helt utfärgat ex sträckte söderut förbi Klockfotsbojen 08:36.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
8 individer av 6 arter:
Skärsnäppa 2, gärdsmyg 1, rödhake 2, koltrast 1, gransångare 1 och stare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 492 och i år 1996.

KONTROLLER
Egna kontroller: Skärsnäppa 3 (märkta under vårsäsongerna 2011, 2012 resp. 2013) och skärpiplärka 1 (märkt som 1K hona 12/8 2016). Dessutom gjordes följande korttidskontroller: skärpiplärka 1, gärdsmyg 2, järnsparv 2, rödhake 2, koltrast 1 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Vi har inte haft besök av några gäster på Nidingen sedan den 4 april, men idag kom en mindre ribb-båt med två personer till Stora bryggan efter misslyckat försök att angöra Lilla bryggan. Den ena personen, nybliven medlem i GOF, var här för första gången, och han tillsammans med båtföraren fick en sedvanlig information om ringmärkningsverksamheten.
Efter Pers vårgrävning av det större, nordöstra potatislandet i trädgårdsfållan, var det dags för undertecknad att påta ner alla knölarna i jorden. Nu är det bara att vänta på att naturen har sin gång, så får vi se om vi får färskpotatis till midsommar.

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *