ONSDAG 14 JUNI

VÄDER
Efternatten och gryningen med molnfri himmel, dock med en del höga slöjmoln. Fortsatt solsken hela dagen. Ganska god sikt. Max. temperatur idag + 18,3°C.
02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,9°C, lufttryck 1 011,8 hPa, vattenstånd +16 cm
08:00: Medelvind VNV 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,5°C, lufttryck 1 014,4 hPa, vattenstånd +9 cm
14:00: Medelvind VNV 3 m/s, byvind 5 m/s, +16,6°C, lufttryck 1 016,1 hPa, vattenstånd +11 cm
20:00: Medelvind VNV 4 m/s, byvind 7 m/s, +17,6°C, lufttryck 1 015,7 hPa, vattenstånd +5 cm
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:07

PERSONAL
Anette och Uno Unger.

VERKSAMHET
16 nät 04:00-10:15 (100 nättimmar).
Ringmärkning av samtliga märkbara tretåiga måsungar på östra sjömärket (Rissastenen).

OBSERVATIONER
BLÄSAND – Två hanar låg på vattnet S om Ostudden vid 08-tiden.
SJÖORRE – Ett honfärgat ex flög västerut S om Ostudden 08:03.
SKÄRSNÄPPA – Under morgonen höll 3 ex till på Playans tångvallar.
SVARTSNÄPPA – Ett ex sträckte mot SO ivrigt lockande rakt över Kausan 11:30.
SVART RÖDSTJÄRT – Gårdagens 2K-fågel kontrollerades efter fångst i nät 14A vid 05-tiden.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
28 individer av 2 arter.
Tretåig mås 26 pulli och stare 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 140 och i år 4 172.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2017.html

KONTROLLER
Egna kontroller:
Fiskmås 1 (en adult fångad i nät 14 A märkt som 3K+ 16 maj 2007, alltså minst 12 år), skärpiplärka 2 (en hona med ruvfläck fångad i nät 5E märkt som 1K 3 juli 2016 samt en hane fångad i nät 5D märkt som pull 26 juli 2015), gransångare 1 (märkt som 2K+ här på Nidingen den 12 maj i år) och svart rödstjärt 1 (gårdagens fjolåring).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
*De märkbara ungarna till de tretåiga måsarna har nu efter två dagar försetts med både metallringar och alfanumeriska, gula färgringar. Resultatet blev 60 märkta ungar, vilket får anses som ett gott resultat. Det bör nämnas att dessutom var 4 ungar i två bon för små för att märkas ännu och att västra sjömärket ännu hyser 3 bon med ruvande fåglar.
*Vid lunchtid kom Stefan och Lisa med en konferensgrupp på 9 personer varav 8 stannar tills i morgon.
*Anette har föredömligt rensat ogräs i det södra potatislandet (Gunnars land) och vidare kan nämnas att de första blommorna slog ut idag i det norra potatislandet, där potatisen sattes den 13 april.

 

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *