MÅNDAG 29 MAJ

VÄDER
Hela dagen har det varit helmulet. Sikten dålig, stundtals inte landkontakt, disigt år alla håll och några sjok med dimma som blötte. I gryningen blåste det måttliga till friska vindar från V men sedan har det varit huvudsakligen lugnt eller svaga vindar.
02:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, +13°C, lufttryck 1 011 hPa, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 5 m/s, +12°C, lufttryck 1 012 hPa, vattenstånd +3 cm
14:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 3 m/s, +13°C, lufttryck 1 013 hPa, vattenstånd + 3 cm
20:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 5 m/s, +13°C, lufttryck 1 012 hPa, vattenstånd +4 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 04:31 och ner 21:49

PERSONAL
Dennis Kraft och Matserik Eriksson.

VERKSAMHET
14 nät 03:45-11:30 och 21 nät 11:30-13:45 (156 nättimmar).
15 Burar i Kausan 16:30-19:30 (45 burtimmar).
Inventerat tretåig mås utom fyrarna.

OBSERVATIONER
SJÖORRE cirka 30 ex flög runt och landade sedan utanför Havrastenen.
SMÅSPOV 1 rastade på Playan.
ROSKARL 2 ex rastande.
TRETÅIG MÅS resultatet av gårdagens och dagens inventeringar tyder på att 42 par gått till häckning och att bobyggnationer har skett på ytterligare 9 boplatser. Bästa situationen på många år och därtill finns alltså 4 häckningar på Fladens kasunfyr.
KENTSK TÄRNA 2 ex rastande.
SILVERTÄRNA 2 2K rastande.
SILLGRISSLA 1 rastande.
TAMDUVA 1 ex rastade på ön under dagen.
GULÄRLA 1 ex rastade.
SVART RÖDSTJÄRT 1 ex gladde personalen med sin närvaro med gäckade alla fångstförsök.
GRÄSHOPPSÅNGARE årets första på ön.
GRÖNSÅNGARE även denna art noterades idag för första gången i år.
TÖRNSKATA 2 hanar och en hona uppehöll sig på ön under dagen.
MINDRE KORSNÄBB 3 ex kom och slog ner vid Kruthusoxeln där en vacker hane exponerade sig. De drog sedan vidare västerut.
KNUBBSÄL 8 ex varav några kutar vilade på Klockfotsrevet.
GRÅSÄL 1 ex sågs simma utanför Västudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk.
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
37 individer av 14 arter.
Trädpiplärka 1, rödstjärt 2, gräshoppsångare 1 (årets första), kärrsångare 2, rörsångare 3, härmsångare 5, ärtsångare 1, törnsångare 3, trädgårdssångare 3, svarthätta 2, grönsångare 1 (årets första), lövsångare 6, grå flugsnappare 6, och törnskata 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1 485 och i år 3 915.

KONTROLLER
Egna kontroller av en skärsnäppa och en hussvala. Den senare märkt 2016.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag

ÖVRIGT
Inga besökare idag heller om vi inte räknar med de som håller på att renovera Lillelandsfyren.
Gårdagens märkning av starungar var ett resultat av första lyckade häckningen på tre år. Senast häckade ett par i en holk på Kruthuset 2014.
VID DATORN
Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *