måndag 31 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 31 OKTOBER 2016

VÄDER
Mulen, mild natt med svag västvind och mycket god sikt. Från 06:30 allt disigare … så pass att det kändes som lätt duggregn.
Klockan 07:30 endast 2-3 km sikt, måttlig-god sikt 09:30-12:00 … därefter lite disigare igen och lätt regn från 13-tiden.
Stiltje och dimma/mycket disigt under em. Småningom började vinden dra igen.

01:00: Medelvind VSV 2 m/s, byvind 4 m/s, temp +8,5° C, lufttryck 1027 hPa, vattenstånd -12 cm
07:00: Medelvind VSV 4 m/s, byvind 6 m/s, temp +9,1° C, lufttryck 1025 hPa, vattenstånd -8 cm
13:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 2,5 m/s, temp +9,3° C, lufttryck 1024 hPa, vattenstånd -19 cm
19:00: Medelvind SSV 3 m/s, byvind 4 m/s, temp +9,2° C, lufttryck 1022 hPa, vattenstånd -9 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:25 och ner 16:27

PERSONAL
Göran Andersson, Lotta Berg (ringmärkningsansvarig) och Ulrika Tollgren.

VERKSAMHET
28 nät 06:30-11:30, 21 nät 11:30-12:30 (161 nättimmar).
Två vadarburar som fröfällor vid Hönshuset 06:30-12:30 (12 burfrötimmar).
Fröfällan i Strandoxeln 06:30-12:30 (6 fröfälletimmar).

OBSERVATIONER:

Knölsvan – en 3K+ mot öster, norr om Nidingen.
Ejder – samma oljeskadade guding som igår på Hamnudden.
Alfågel – fyra rastande utanför Västudden.
Sjöorre – minst ett tjog rastande och tre sträckande S.
Myrspov – en omärkt 1K-individ kvar, omväxlande på Hamnudden och Playan.

SILLMULAR – minst 700 på nordsträck (V, NV och N) på båda sidor av ön 09:30-10:30.

BERGLÄRKA – septetten från i går kvar på Ostudden.
FORSÄRLA – anlände till ön vid 11-tiden, då den kom flygande över ringmärkarboden och sedan födosökte på Playan.

Svarthätta – tre rastande, två hannar (varav en ringmärktes) och en hona.
Stare – två rastande ringmärktes och 110 ex sträckte SV i två flockar strax efter klockan 09.

Mindre korsnäbb – minst två ex hördes flyga över ön på hög höjd.
Snösparv – en hörd i diset.

DVÄRGSPARV – fångades under 10:30-rundan i nät 5A av ringmärkaren Lotta Berg.
Under eftermiddagens finkamning av ön, återfanns dvärgsparven klockan 14:45
i strandvegetationen strax norr om Kausan, där den satt och putsade sig efter regnet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
35 individer av 15 arter:
gärdsmyg 6, rödhake 3, rödvingetrast 2, björktrast 1, koltrast 5, svarthätta 1, gransångare 1,
kungsfågel 6, stare 2, blåmes 1, bergfink 1, grönfink 1, brunsiska 1, gråsiska 2, DVÄRGSPARV 1 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1776 och i år 8893.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: ängspiplärka 1, järnsparv 2, svarthätta 2, kungsfågel 1, blåmes 6 och talgoxe 13.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Under em gick vi ett finkamningsvarv runt ön och hittade bl.a. dvärgsparven strax norr om Kausan
och den fina berglärkeseptetten på Ostudden.

VID DATORN
Göran Andersson

…………………………………………………………….

BONUS:

Tre av MIKAEL HAKES limerickar, från Nidingen i slutet av oktober 2016

23.10 2016
En stjärtmes som kom ifrån Estland,
ville söka asyl i ett västland,
ja, den sökte som få,
och kom plötsligen på,
att Nidingen var ett ”best land”.

24.10 2016
En hackspett som kom ifrån Särna,
hackade mycket och gärna,
men på Nidingens fyr,
han blev lite yr,
såg planeter och en och annan stjärna.

25.10 2016
En ringmärkare ifrån Skagen,
märkte fåglar mest hela dagen,
och han sa´: det är bra,
att ett förkläde ha,
för en del är så lösa i magen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *