söndag 30 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 30 OKTOBER 2016

VÄDER
Avtagande nordanvind under morgonen och förmiddagen. Klart och mycket god sikt.
Mulnande i väster med start vid 14-tiden.

06:00: Medelvind NNV 8 m/s, byvind 10 m/s, temp +8,4° C, lufttryck 1026 hPa, vattenstånd: -10 cm.
12:00: Medelvind NNV 4 m/s, byvind 5 m/s, temp +7,7° C, lufttryck 1029 hPa, vattenstånd: -22 cm.
18:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 2,5 m/s, temp +8,5° C, lufttryck 1028 hPa, vattenstånd: -10 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:22 och ner 16:29 (vintertid från och med idag).

PERSONAL
Mikael Hake, Marianne Bäckwall och Per Arne Lindgren avlöstes under eftermiddagen av
Göran Andersson, Lotta Berg och Ulrika Tollgren.
Transporten sköttes med ackuratess av Lasse Hellberg.

VERKSAMHET
14 nät 06:30-09:00, 15 nät 09:00-13:00 (95 nättimmar).
Två vadarburar som fröfällor vid Hönshuset 06:30-13:00 (13 burfrötimmar).
Fröfällan i Strandoxeln 06:30-13:00 (6,5 fröfälleburtimmar).

OBSERVATIONER:

Grågås – 200 ex mot S.
Ejder – en oljeskadad guding på Hamnudden under em.
Alfågel – en hona flög österut.

PILGRIMSFALK – en jagande under förmiddagen.
Sparvhök – två sträckande söderut.

Strandskata – en 1K kvar.
Skärsnäppa – ca 20 ex rastande.
Myrspov – en 1K-individ kvar.
Ringduva – en sträckande.

BERGLÄRKA – för Nidingens del en rekordflock på sju individer, upptäcktes ute på Ostudden
vid 15-tiden av Lotta* och Ulrika.
Tidigare i stationens historia har som mest tre ex (ev fyra vid ett tillfälle) rastat och fem ex setts på sträck.

Svarthätta – två rastande, en hanne och en hona, båda unga, ringmärktes.
Kråka – 50 sträckande SV.
Kaja – två rastande.
Stare – två rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
30 individer av 11 arter:
ängspiplärka 2, skärpiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 2, koltrast 1, svarthätta 2, blåmes 2,
bergfink 1, grönfink 10, vinterhämpling 1 och gråsiska 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1741 och i år 8858.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Eftermiddagens finväder, med svag vind från NV, inbjöd till härlig fikastund med avgående och
pågående gäng samlat på västsidan av fyrvaktarhuset.

VID DATORN
Mikael Hake och Göran Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *