måndag 26 september

VÄDER
Växlande molnighet under efternatten och morgonen. Vid 10-tiden blev det helmulet. Från 16:00 fick vi en del regnstänk under en halvtimma, men 17:00 lättade molntäcket längs en tydlig front och resten av dagen hade vi solsken. Ett visst dis men i alla fall sikt till fastlandet under dagen, men i samband med regnet låg kusten helt insvept i dis. Efter frontpassagen blev sikten god. I det sista solljuset på kvällen begåvades vi med en fantastisk dubbel regnbåge som likt en fullständig halvcirkel inramade den östra gamla fyren.
02:00: Medelvind SO 10 m/s, byvind 12 m/s, temp +15,2° C, vattenstånd +31 cm, lufttryck 1020 hPa
08:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 11 m/s, temp +15,3° C, vattenstånd +27 cm, lufttryck 1021 hPa
14:00: Medelvind SSO 4 m/s, byvind 6 m/s, temp +16,9° C, vattenstånd +38 cm, lufttryck 1023 hPa
20:00: Medelvind NO 4 m/s, byvind 6 m/s, temp +14,6° C, vattenstånd +23 cm, lufttryck 1024 hPa
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

 

Solen gick upp 07:08 och ner 18:58.

PERSONAL
Mikael Hake, Git Malcolm och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:15-13:15 (119 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 06:00-20:00 och 36 vadarburar i Kausan 06:00-20:00 (616 burtimmar).

OBSERVATIONER
KNÖLSVAN – Ett par med 4 årsungar simmade ett par hundra meter utanför och N om Svacken vid 17-tiden.
HAVSSULA – En flock på 9 ex passerade söderut strax utanför Klockfotsrevet 09:50. Ett par adulta ingick i flocken som i övrigt bestod av yngre fåglar i olika åldrar.
BLÅ KÄRRHÖK – En ungfågel jagade fram och åter över Nordstranden-Västudden under några minuter från 08:35 innan den sträckte vidare mot SV.

Mikael Hakes foto.
Två rovfågelsarter observerade här på Nidingen idag. Förutom den märkta stenfalkshonan, gjorde denna unga blå kärrhök en sväng över ön till vår stora glädje.

STENFALK – En ungfågel flög över Kausan 07:18 men sågs även senare jagande över Västudden. Vid 09-tiden burfångades en ung hona i Kausan som därefter ringmärktes. Den första upplevdes som mycket liten och togs för en hane, men vi vet inte med säkerhet om det rörde sig om två olika ex.
KUSTPIPARE – Ett ex hördes på sträck 07:40. Två årsungar sträckte mot SO över Ostudden 16:45.
MYRSPOV – 3 årsungar var kvar på ön sedan igår och sågs på Svacken och på SO-udden.
ROSKARL – 7 årsungar sågs mellan SO-udden och Ostudden under sen eftermiddag.
SÅNGLÄRKA – Ett ex passerade över fyrområdet vid 08-tiden.
FORSÄRLA – 2 ex sträckte söderut över fyrområdet under morgonen.
SVARTMES – En 1K hona anlände till ön vid 10-tiden tillsammans med ca 70 blåmesar och blev vederbörligen ringmärkt.

Uno Ungers foto.
Till en början var nätfångsten idag nästan obefintlig i den relativt hårda sydosten. Vid 10-tiden när vinden precis hade börjat mojna en aning vällde det in en flock blåmesar på ca 70 ex över Nordstranden och rakt in till slånbuskagen där vi har våra fångstnät. Inom en timma hade vi plockat ut 68 årsungar ur näten och ringmärkt dem. Med blåmesarna fanns även en ung hona svartmes – en art som vi knappt ringmärker årligen. Se bifogad bild.

BLÅMES – En flock på minst 70 ex anlände vid 10-tiden när den friska SO-vinden precis hade börjat mojna en aning. Inom en timma hade vi ringmärkt 68 årsungar. Nästan alla försvann efter märkningen och troligen sträckte de österut mot fastlandet.
HÄMPLING – Ca 200 ex i en födosökande flock på Västudden hela dagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING
90 individer av 7 arter:
Stenfalk 1, ängspiplärka 10, skärpiplärka 6, gärdsmyg 3, svartmes 1, blåmes 68 och bofink 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1370 och i år 6809.

 

 

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Ängspiplärka 1, skärpiplärka 3, gärdsmyg 1, rödhake 2 och svarthätta 1.

ÖVRIGT
*Mikael tog sig an en trädgårdsmöbel även idag och lyckades därmed restaurera ett rangligt bord så att det nu står stadigt på alla fyra.
*Efter att fågelstationens medarbetare Anders Magnusson satt ut hummertinor idag tillsammans med grannen Olle Hydén, kom den förstnämnde ut och besökte oss på fågelstationen. Vi bjöd på kaffe och Anders hade med sig gott kaffebröd som tilltugg. Innan Anders åkte iland tog han upp de av honom odlade knölarna i trädgårdsfållans lilla potatisland.

VID DATORN
Uno Unger

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *