lördag 24 september

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 24 SEPTEMBER 2016

VÄDER
Blåsig natt som kulminerade vid midnatt med VNV 12-15 m. Ännu vid 06-tiden blåste det 10 m/s men därefter långsamt mojnande till SV 5 m/s mitt på dagen. Huvudsakligen molnfritt, men tidvis en del Cumulus-moln. God sikt.
02:00: Medelvind VNV 11 m/s, byvind 15 m/s, temp +15,6° C, vattenstånd +42 cm, lufttryck 1019 hPa
08:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 11 m/s, temp +14,9° C, vattenstånd +25 cm, lufttryck 1021 hPa
14:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 7 m/s, temp +16,7° C, vattenstånd +31 cm, lufttryck 1023 hPa
20:00: Medelvind S 7 m/s, byvind 8 m/s, temp +16,6° C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1022 hPa
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:04 och ner 19:03.

PERSONAL
Marianne Bäckwall, Per Arne Lindgren och Uno Unger fram till 11-tiden då dagens skeppare Morgan Johansson med sin systerson som gast anlände med den pågående personalen Mikael Hake och Git Malcolm. Den avgående personalen Marianne Bäckwall och Per Arne Lindgren åkte iland vid 13-tiden, medan Uno Unger stannar kvar tills vidare.

VERKSAMHET
14 nät 06:30-14:00 (105 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 06:00-20:00 och 36 vadarburar i Kausan 06:00-20:00 (616 burtimmar).

OBSERVATIONER
SMÅSKRAKE – En honfärgad skrake höll till utanför Playan i höjd med Playastenen. Första observationen senaste veckan.
HAVSSULA – 3 ex passerade mot S vid 08-tiden och ytterligare 4 ex sträckte förbi under eftermiddagen.
VATTENRALL – Även idag sågs en relativt nykläckt pullus ej större än en svart squashboll. Den var ute på vift och försökte ta sig igenom stenmuren närmast O om köket på fågelstationen. Födotiggande ungar hörs frekvent i slånbuskagen N om fågelstationen, men idag hördes en unge även mellan östra gamla fyren och båtskjulet.
KUSTSNÄPPA – En årsunge var i sällskap med en rödbena på Ostudden under kvällen.
SANDLÖPARE – En årsunge sågs tillsammans med 10 kärrsnäppor på Ostudden under kvällen.
KÄRRSNÄPPA – En ringmärktes efter fångst i Kausan vid 11-tiden. Senare sågs 10 ex på Ostudden under kvällen.
MYRSPOV – De stod på Hamnudden under förmiddagen.
RÖDBENA – En ringmärkt årsunge var i sällskap med en kustsnäppa på Ostudden under kvällen.
ROSKARL – Tre årsungar sågs på SO-udden under kvällen.
SÅNGLÄRKA – Ett ex flög över västra delen mitt på dagen.
HÄMPLING – Ca 100 ex i en födosökande flock på Västudden hela dagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
54 individer av 10 arter:
Kärrsnäppa 1, ängspiplärka 18, skärpiplärka 13, gärdsmyg 3, rödhake 4, svarthätta 1, lövsångare 1, kungsfågel 3, blåmes 5 och sävsparv 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1250 och i år 6689.

KONTROLLER
I en flock på 12 toppskarvar på Ostudden sågs två ex. med orangeröda färgringar. Den ena hade beteckningen B5 på färgringen och märktes som pullus på Väderöbod, Boh 20/6 2013 och har tidigare setts på Nidingen både 2014 och 2015. Den andra hade beteckningen BH på färgringen och märktes som pullus på Soteskär, Boh 14/6 2016.

Uno Ungers foto.
Vid en promenad till Ostudden idag fick jag i en flock på 12 toppskarvar se två ex. med den typ av orangeröda färgringar som Tommy Järås använder i norra Bohuslän på ungar av arten. Den ena med inskriptionen B5 märktes på Väderöbod 20/6 2013. Den gillar tydligen Nidingen, då den är sedd här på ön även 2014 och 2015. Det är den som står längst till höger på bilden. Den andra (utanför bilden), som hade beteckningen BH, märktes på Soteskär 14/6 nu i somras. Det finns gott om toppskarvar på Nidingen för tillfället och vi räknade idag till minst 60 ex.

En adult hane skärpiplärka färgringmärkt Sk/Al Rö/Sv, som satt på muren mellan nya fyren och Fyrmästarbostaden, visade sig vara ringmärkt som årsunge på Nidingen sommaren 2012.

Egna korttidskontroller: Skärpiplärka 4, gärdsmyg 3, rödhake 4, rödstjärt 1 och kungsfågel 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Trots en blåsig natt med västvindar hade tydligen en del nya nattflyttare anlänt med bl.a. veckans första svarthätta. Dessutom ökade antalet sträckande och rastande piplärkor och för ängspiplärkan blev det höstens hittills högsta antal märkta. Även några blåmesar letade sig hit mitt på dagen när vinden mojnade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *