söndag 25 september

VÄDER
Den sydliga vinden ökade under natten och vred till SO 9-11 m/s i gryningen. Molntäcket lättade under efternatten och dagen började med i stort sett molnfri himmel. Under dagen tidvis viss molnighet, men huvudsakligen hade vi solsken från en klarblå himmel. Något disigt och svårt att se bebyggelsen på Väröhalvön.
02:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 9 m/s, temp +16,8° C, vattenstånd +30 cm, lufttryck 1022 hPa
08:00: Medelvind S 9 m/s, byvind 11 m/s, temp +16,5° C, vattenstånd +18 cm, lufttryck 1021 hPa
14:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, temp +17,7° C, vattenstånd +31 cm, lufttryck 1021 hPa
20:00: Medelvind SSO 9 m/s, byvind 11 m/s, temp +17,5° C, vattenstånd +9 cm, lufttryck 1020 hPa
Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:06 och ner 19:00.

PERSONAL
Mikael Hake, Git Malcolm och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 06:15-07:45 och 18 nät 07:45-11:15 (89 nättimmar).
8 vadarburar vid Stora bryggan 06:00-20:00 och 36 vadarburar i Kausan 06:00-20:00 (616 burtimmar).

OBSERVATIONER
HAVSSULA – Ett adult ex passerade söderut över Klockfotsrevet 09:45.
SPARVHÖK – Ett ex sträckte söderut över ön under morgonen.
VATTENRALL – Det piper för tillfället av födotiggande ungar på 2-3 ställen i fyrområdet.
KUSTSNÄPPA – En årsunge var kvar på Ostudden även idag.
SANDLÖPARE – En årsunge sågs tillsammans med 7 kärrsnäppor på Ostudden under eftermiddagen.
KÄRRSNÄPPA – Totalt sågs 17 årsungar på ön idag varav 3 ringmärktes.
MYRSPOV – 3 årsungar kvar på ön varav en hona ringmärktes och en hane kontrollerades 8 dagar efter det att den märktes.
RÖDBENA – En ringmärkt årsunge var i sällskap med en kustsnäppa på Ostudden under eftermiddagen.
ROSKARL – Tre årsungar sågs på SO-udden under eftermiddagen.
HÄMPLING – Ca 200 ex i en födosökande flock på Västudden hela dagen.
Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
30 individer av 8 arter:
Kärrsnäppa 3, myrspov 1, ängspiplärka 15, skärpiplärka 7, gärdsmyg 1, svarthätta 1, kungsfågel 1 och blåmes 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1280 och i år 6719.

En svarthätta kom från Oostende,
och var uppe på Nidingen och vände,
men hon tyckte det var kasst,
ville hem i en hast,
så hon tände en eld i sin ände…

Mikael Hakes foto.
Idag fångade och ringmärkte vi en svarthättehona. Det var blott den fjärde svarthättan vi har märkt sedan 1 augusti. Svarthättornas flyttnings- och övervintringsmönster är lite speciella. De svarthättor som häckar i Sverige flyttar mot sydost och övervintrar från centrala och östra Europa ner till östra Afrika. Dessutom rör sig en del svarthättor norrut från kontinenten under hösten, vilket är tämligen unikt för fåglar som häckar i Europa. Ett gott exempel är den svarthätta s…om ringmärktes på den holländska ön Texel 18 oktober 2005 och som sedan kontrollerades här på Nidingen nio dagar senare. Möjligen är denna svarthättehona en sådan nordflyttare – vem vet?. Söt var den i alla fall!

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Myrspov 1, skärpiplärka 2, rödhake 1, kungsfågel 1 och blåmes 1.

UPPDRAGSARBETE
Git och Uno rensade bort de tretåiga måsarnas bon från fönsternischerna på gamla fyrarna samt smorde fyrfönstrens gångjärn (1,5 tim).

Mikael Hakes foto.
Idag var det dags för rengöring av fönsternischerna på de gamla fyrarna. Varje höst avlägsnar vi de tretåiga måsarnas bon för att fönsterkarmarna inte skall förstöras. Här ser vi ”Der fyhrer” själv ”in action”. Tyckte nog att jag hörde att han gnolade lite på Fyr elise…

ÖVRIGT
*Mikael renoverade med bravur en av bänkarna vid brandskjulet.
*Det har inte visat sig så många dagfjärilar senaste veckan och idag faktiskt inga, men åtminstone en vardera av följande arter har noterats tidigare denna vecka: Amiral, tistelfjäril, nässelfjäril, kålfjäril, rovfjäril och mindre guldvinge.
*Git och Uno tyckte det kändes skönt att ta sig ett dopp vid Stora bryggan i den 18-gradiga luften och det 17-gradiga vattnet efter skitgörat med att göra rent fönsternischerna på de gamla fyrarna.

Mikael Hakes foto.
Ser man på! Esther Williams och Johnny Weissmüller på Nidingen. Johnny verkar vara besatt av filmen Scream…

VID DATORN
Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *