DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 14 MARS 2021

VÄDER
Kylig morgon med vindar från norr. Soligt hela f.m. Under e.m. mulnande från väster och sedan duggregn till och från. När vinden mojnade och vred mot väst var det lugnt, ”varmt” och skönt.

Min temp: +1,8°C klockan 02 och 06. Max temp: +6,8°C kl. 13.

01:00: NO 6 m/s, byvind 7 m/s, +2°C, vattenstånd +25cm.
07:00: N 5 m/s, byvind 7 m/s, +2°C, vattenstånd +43 cm.
13:00:V 4 m/s, byvind 6 m/s, +6,8°C, vattenstånd +28 cm.
21:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, + 4°C, vattenstånd +24 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:32 och ner 18:12.

PERSONAL
Dennis Kraft och Tommy Järås.

VERKSAMHET
26 nät klockan 05:45-11:00, (139 nättimmar).
16 burar i Kausan 07:30-11:45, 24 burar 11:45-20:30. 12 burar Playan 12:45-20:30.(373 burtim)
Avläsning av tretåiga måsar. Även några avlästa skärsnäppor och skärpiplärkor.

OBSERVATIONER
Grågås: Tre par ihop mitt på svacken.
Kustsnäppa: Ett ex höll till i Kausan idag också och ringmärktes
Skärsnäppa: Minst 150.
Tretåig mås: Minst 60 individer på plats. Det tog tid innan de flög upp på sina boplatser, de låg först samlade på vattnet i några timmar. De som häckar på fyrarna låg på sydsidan och de som är skylten låg på nordsidan.
Fiskmås: Idag kom ett större antal. Ca 50 som fiskade norr ön.
Pilgrimsfalk: En gammal fågel även idag. En kort stund under tidig morgon.
Vinterhämpling: Tre ex satt o kvittrade i Kruthusoxeln.
Snösparv: 15 ex kring dammen

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
11 individer av 4 arter:
Kustsnäppa 1, Skärsnäppa 5, Koltrast 4 och Blåmes 1 ex.
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 14 och i år totalt till 14.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
Märkning 2021 (gof.nu)

KONTROLLER
Drygt 20 avlästa tretåiga måsar, bl.a. ”gamlingen” som snart är 28 år, alltså född 1993. Tre av förra årets häckande koltrasthanar har kontrollerats idag. Två fastnade samtidigt i nät efter revirstrid vid hönshuset. En järnsparv, två blåmesar och fyra övervintrade gärdsmygar kontrollerades.
11 kontrollerade skärsnäppor och äldst var en 12-åring. Dessutom två avlästa i fält.

UPPDRAGSARBETE
Skräpplockning, servat SMHI-s anläggning och satt i vattenreningsfilter

ÖVRIGT
Fantastiskt att få se den gamla tretåiga måsen stå i sitt bo igen. Han har häckat i samma bo sedan troligen 1999 och hans senaste hona sedan 2017 stod bredvid. Hon är en riktig ungdom på ”bara” 13 i år.

VID DATORN
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 13 MARS 2021

VÄDER
Måttlig till frisk Vind från sydväst vred över mot S och SO under dagen. Mest mulet och disigt. På em kom det regn i rätt måttlig om fattning. Kallt i vinden.

Min temp: +1,9°C klockan 19. Max temp: +4,7°C kl. 16.

01:00: SV 6 m/s, byvind 8 m/s, +4°C, vattenstånd +24cm.
07:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +3°C, vattenstånd +24 cm.
13:00: S 8 m/s, byvind 11 m/s, +3°C, vattenstånd +6 cm.
21:00: SO 8 m/s, byvind 11 m/s, + 2°C, vattenstånd +21 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:34 och ner 18:10.

PERSONAL
Klockan 10:15 anlände personalen Dennis Kraft och Tommy Järås för att starta upp årets verksamhet. Lasse Hellberg skötte transporten och Uno Unger var med ut över dagen. Lasse och uno lämnade klockan 14.

VERKSAMHET
Alla nätplatser iordningställdes och försågs med nät och en ny nätplats iordningställdes för test. Elva nät var igång under en del av dagen.
Alla burar plockades fram ut Fotogenboden men inga ställdes upp för fångst.
Labbet ställdes i ordning för verksamhet.
7 nät klockan 12:00-13:00, 10 nät kl.13:00-15:00 och 11 nät 15:00-17:00 (49 nättimmar).
Ingen burfångst.

OBSERVATIONER
Kanadagås: Två par på ön.
Grågås: Två par på ön.
Gravand: En individ sedd.
Gräsand: Minst tio håller till i Kausan.
Ringduva: En rätt nyslagen och uppäten duva låg på Fyrplan.
Strandskata: Minst 15 på plats. Fem par avlästa.
Kustsnäppa: En i sällskap med skärsnäpporna.
Skärsnäppa: Minst 150.
Tretåig mås: Cirka 50 individer på plats. En stor del av dessa satt på sina boplatser under dagen men tidigt på eftermiddagen lämnade alla ön.
Fiskmås: Minst en gammal fågel på plats.
Gråtrut: Cirka 20.
Silltrut: Tio fåglar har redan återvänt till ön.
Tobisgrissla: Minst 200 runt än.
Toppskarv: Cirka tio noterade runt ön.
Pilgrimsfalk: En gammal fågel sedd på ön.
Hämpling: En noterad.
Snösparv: En liten flock om cirka 17 individer på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 individer av 2 arter:
Koltrast 1
Järnsparv 2
Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 3 och i år totalt till 3.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
Märkning 2021 (gof.nu)

KONTROLLER
Egen kontroll av en koltrast, märkt som 1K oktober 2020 och en gärdsmyg märkt samma månad..

UPPDRAGSARBETE
Lasse startade upp pumpen och varmvattenberedarna så att vi nu har fungerande vatten i husen.

ÖVRIGT
Då har årets säsong kommit igång. Det blir det 42:a året som verksamheten bedrivs. Som vanligt är det spännande att komma ut efter vintern och se vad som har hänt med ön. I år var det bara små förändringar. Vintern har varit rätt stormfri så några större omlagringar av ön har inte skett. Det är bara den vanliga uppbyggnaden av tång längs öns stränder.
Många av våra häckfåglar är redan på plats och håller på att se till sina boplatser och revir. Däribland våra tretåiga måsar vars ljud redan hörs över ön.

Alltid lika skönt att vara här. Nu låter vi förväntningarna växa inför morgondagen.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 14 NOVEMBER 2020

VÄDER
Lite regn under natten då vinden också avtog. Dagen blev sedan vacker, huvudsakligen klart och soligt måttliga vindar.

Min temp: +8,7°C kl. 06 och 07. Max temp: +10,3°C kl. 12.
Nederbörd: 0,8 mm.

01:00: S 10 m/s, byvind 12 m/s, +10°C, vattenstånd +19 cm.
07:00: V 3 m/s, byvind 6 m/s, +9°C, vattenstånd +22 cm.
13:00: SV 6 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd +32 cm.
19:00: S 8 m/s, byvind 10 m/s, +10°C, vattenstånd +27 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:56 och ner 15:57.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson. Tommy Järås anlände klockan 9:40 och bistod med stationsstängningen. Vi lämnade alla strax efter 15.

VERKSAMHET
26 nät klockan 07:00-10:30 (91 nättimmar).
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 07:00-09:30 (10 burtimmar).
Stationen stängdes för vintern vilket bland annat innefattade: Nedtagning av alla nät och nätstolpar. Rengöring och inplockning av alla burar och nätstolpar i Fotogenboden. Inventering av ringlager. Ihopplockning och ilandtagning av datorer, aktuella pärmar och viss övrig utrustning. Transportpåsar togs med iland för tvätt och översyn. Även all övrig tvätt togs iland för tvätt. Alla utrymmen städades, toaletter tömdes, brännbara sopor eldades upp och övrigt avfall togs med iland. Värmen i husen sattes ner till 5 grader. Avfrostning och avstängning av kyl och frys och maskinell utrustning plockades in i lägenheten för att må bättre över vintern.

OBSERVATIONER:
Sångsvan: 13 fåglar sträckte förbi ön mot V.
Stormfågel: En drog förbi ön mot S.
Vinterhämpling: En flock om minst 30 fåglar håller till på ön, mest på norra delen..
Snösparv: En flock om drygt 100 fåglar håller till på ön

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
16 individer av 5 arter:
Vattenrall 1, stare 6, grönfink 1, gråsiska 7 och gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 204 och i år till 9 530.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Främmande kontroll av en finskmärkt stare.
Egna kontroller av två gärdsmygar, en ängspiplärka och en gråsiska.

UPPDRAGSARBETE
Rengöring av toalett, tömning av latrin och förbränning av sopor.

ÖVRIGT
Uno tyckte att det var för lite (och för stora) sättpotatisar sparade. En ytterligare grävning i östra potatislandet gjordes därför så nu finns förhoppningsvis sättpotatis i tillräcklig mängd och av lagom storlek. De förvaras över vintern i nordöstra delen av jordkällaren.

De vrakäpplen som förgyllt tillvaron under de senaste dagarna var inte helt slut. De flesta lades ut till öns koltrastar att festa på men undertecknad tog med några av dem iland för fortsatt njutning.

I och med dagens stationsstängning är årets säsong slut, vår 41:a. Det har blivit en obruten bemanningsperiod från 13 mars, totalt 247 verksamhetsdagar. Vi har varit sammanlagt 92 personer engagerade i verksamheten och därtill 18 barn under 15 år. Det blir rätt många engagerat utförda arbetstimmar på ett år och allt arbete är ideellt.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 13 NOVEMBER 2020

VÄDER
Lufttrycket nu nere i normaltryck. Mulet och grått väder inledde även denna dag men fram på dagen blev det några solstunder. Lätt regn vid några tillfällen under dagen. Från morgonen måttliga SO-vindar som från middagstid ökade till friska. Mot kvällen vridande till syd. Temperaturen steg succesivt under dagen med drygt två grader.

Min temp: preliminärt +7,5°C kl. 03. Max temp: +10,0°C kl. 20 och 21.
Nederbörd: 0,3 mm.

01:00: SO 6 m/s, byvind 9 m/s, +8°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 017 hPa.
07:00: SO 7 m/s, byvind 8 m/s, +8°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 016 hPa.
13:00: SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +10°C, vattenstånd +17 cm, lufttryck 1 015 hPa.
19:00: S 9 m/s, byvind 11 m/s, +10°C, vattenstånd +20 cm, lufttryck 1 014 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:54 och ner 15:59.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson.

VERKSAMHET
20 nät klockan 07:00-08:00 och 26 nät kl. 08:00-13:00 (150 nättimmar)
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 07:00-17:00 (40 burtimmar).
Sindre har gjort inventeringsrunda till Ostudden.
Ringmärkningssammanställningen på nätet och rapporteringen i Fagel har stämts av och felaktigheter för de tre senaste månaderna har rättats till.
Rapportering på Fagel är i fas. Återstår kontrolläsning av egna kontroller för två arter.
Alla vadarburar utom fyra är uppforslade till Fotogenboden. Rengöring och inläggning påbörjad.

OBSERVATIONER:
Sångsvan: Fyra gamla fåglar kom inflygande från O. En av dem gick ner i Kausan medan de andra flög vidare.
Bläsand: Sex bläsänder drog förbi mot öster.
Svärta: En sträckande mot S.
Gråhäger: En kvar även idag.
Tofsvipa: En ensam fågel rastade en stund – den lät ängsligt ensam.
Berglärka: En lärka rastande även idag.
Gråsiska: En flock om minst 130 fåglar passerade över ön. Några gick ner på ön men de flesta fortsatte omgående.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 5 arter:
Koltrast 2, rödhake 2, bofink 2, grönfink 2 och gråsiska 4.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 188 och i år till 9 514.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Kontroll av en koltrasthona märkt den 3 november 2016 – en av öns häckande fåglar.
Korttidskontroller av en gärdsmyg (märkt 18/10) och en gråsiska (11/11).

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag är femte dygnet i rad då vi haft medeltemperatur under 10 grader. Därmed har vi från i morgon höst även på Nidingen. Passar väl därför bra att vi då också stänger fågelstationen för i år.

Idag gjorde Eva en tredje äppelkaka. Denna gång en mördegsäppelkaka med solrosfrön, linfrön och pumpafrön. Liksom gårdagens tog den omgående slut.

Inför morgondagens stängning har vi börjat städa huset. Eva tyckte att det var för mycket soffor i allrummet så vi tog bort en. Det blev mycket bättre så. Sedan ägnade vi oss åt sopeldning.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 12 NOVEMBER 2020

VÄDER
Högtrycket har fortsatt att försvagas och närmar sig normaltryck. Vädret även idag mulet, grått och solfritt och med begränsad sikt. Friska SO-vindar hela dagen och lite lätt regn på morgonen. Mycket stabil temperatur.

Min temp: preliminärt +7,0°C kl. 14 och 16. Max temp: +7,6°C kl. 06 och 24.
Nederbörd: 0,3 mm.

01:00: SO 8 m/s, byvind 12 m/s, +8°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 023 hPa.
07:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +7°C, vattenstånd +2 cm, lufttryck 1 020 hPa.
13:00: SO 10 m/s, byvind 12 m/s, +7°C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1 019 hPa.
19:00: SO 9 m/s, byvind 12 m/s, +7°C, vattenstånd +/-0 cm, lufttryck 1 018 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:52 och ner 16:01.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson.

VERKSAMHET
16 nät klockan 07:30-14:30 (122 nättimmar)
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 07:00-17:00 (40 burtimmar).
Både Eva och Sindre har gjort inventeringsrundor till Ostudden.
Rapportering på Fagel är i fas. Återstår viss kontrolläsning av egna kontroller.
Påbörjat uppforsling av vadarburar till Fotogenboden inför stationsstängningen.

OBSERVATIONER:
Svärta: Sju sträckande mot N.
Gråhäger: Idag två rastande.
Pilgrimsfalk: En hane sedd på ön även idag.
Svart rödstjärt: Den i förgår märkta fågeln observerades idag.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Stare 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 176 och i år till 9 505.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Kontroll av en vattenrall märkt som ad den 24 juli i år.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Sindre och Eva har varit flitiga med att hålla vår facebook-grupp uppdaterad med bilder på vad som händer. Det har varit kluriga fågelbilder som även de mest erfarna ornitologerna har haft problem att bestämma.

Eftersom Evas äppelkaka tog slut igår bakade hon en ny idag av en annan modell. Även denna föll personalen i smaken och för säkerhetsskull såg vi till att äta upp hela redan idag.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 11 NOVEMBER 2020

VÄDER
Högtrycket kvar men har försvagats under dagen. Fortsatt mulet, grått och solfritt. Dis in mot land har begränsat sikten. Lite mer vind idag men fortfarande mest måttliga och bara tillfälligtvis friska vindar från SO.

Min temp: preliminärt +7,4°C kl. 24. Max temp: +9,1°C kl. 00.
Nederbörd: Ingen mätbar.

01:00: S 5 m/s, byvind 8 m/s, +9°C, vattenstånd +4 cm, lufttryck 1 030 hPa.
07:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +8°C, vattenstånd -6 cm, lufttryck 1 028 hPa.
13:00: SO 6 m/s, byvind 9 m/s, +8°C, vattenstånd +13 cm, lufttryck 1 027 hPa.
19:00: SO 8 m/s, byvind 13 m/s, +8°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1 025 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:50 och ner 16:03.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson.

VERKSAMHET
19 nät klockan 07:00-08:00 och 22 nät kl. 08:00-14:30 (162 nättimmar)
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 07:00-17:00 (40 burtimmar).

OBSERVATIONER:
Gråhäger: En rastade på ön även idag.
Tofsvipa: En rastade på Västudden under fm.
Pilgrimsfalk: En hane sedd på ön även idag.
Vinterhämpling: En flock har hållit till på ön sedan en månad tillbaka. Idag uppskattades flocken till cirka 40 fåglar.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 individer av 5 arter:
Kungsfågel 1, gärdsmyg 1, stare 14, koltrast 2 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 175 och i år till 9 504.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:


http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Korttidskontroller av en blåmes och en koltrast.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En starskock i näten är ju inte något att drömma om men när andra arter lyser med sin frånvaro så får stararna duga. 14 ringmärkta idag satte vår ringmärkarlärling på prov. Men Eva klarade detta galant.

Evas äppelkaka från igår räckte även till dagens em-fika men nu är den slut. Äpplen finns det dock mer av och vi får se om det hinns med någon ytterligare delikatess under veckan.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 10 NOVEMBER 2020

VÄDER
Högtryck men mulet och grått även idag och solen har lyst med sin frånvaro. Måttliga vindar från SO hela dagen.

Min temp: preliminärt +9,0°C kl. 00. Max temp: +9,8°C kl. 13, 14 och 15.
Nederbörd: Ingen.

01:00: SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +9°C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1 031 hPa.
07:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9°C, vattenstånd -5 cm, lufttryck 1 031 hPa.
13:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +10°C, vattenstånd +10 cm, lufttryck 1 031 hPa.
19:00: SO 8 m/s, byvind 9m/s, +9°C, vattenstånd -10 cm, lufttryck 1 031 hPa.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala. Mätvärden för lufttryck och nederbörd hämtas från Dest. Gottskär-Nidingens väderstation på ön.

Solen gick upp 07:47 och ner 16:05.

PERSONAL
Dennis Kraft, Eva Åkesson och Sindre Magnusson.

VERKSAMHET
26 nät klockan 07:00-16:15 (240 nättimmar)
4 vadarburar i Kausan frömatade kl. 10:00-17:00 (28 burtimmar).

OBSERVATIONER:
Skedand: En flock om elva fåglar flög runt lite väster om ön men drog sedan vidare.
Gråhäger: En rastade på Ostudden.
Enkelbeckasin: En flög över ön och gick sedan ner på V-udden.
Pilgrimsfalk: En hane jagade över ön och satt både på V-udden och på O-udden.
Berglärka: Två rastande sågs på O-udden och tidigare sågs en på V-udden.
Svart Rödstjärt: En årsunge upptäcktes på morgonen utanför vår lägenhet. Den fångades strax efteråt och kunde ringmärkas.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
15 individer av 6 arter:
Gärdsmyg 1, koltrast 3, rödhake 1, svart rödstjärt 1, grönfink 6 och vinterhämpling 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 156 och i år till 9 485.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år 2020 finns på hemsidan:
http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2020.html

KONTROLLER
Korttidskontroller av två blåmesar, en talgoxe, en kungsfågel, en gärdsmyg, en rödhake, en skärpiplärka och en grönfink samt en halvkort kontroll av en gärdsmyg märkt 26/9 i år.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Vrakäpplena som samlades upp på stranden för tre veckor sedan gläder fortfarande stationspersonalen. Idag genom att Eva tillagade en god äppelkaka till eftermiddagskaffet. Och det finns fortfarande äpplen kvar även om en del har lagts ut till våra trastar.

VID DATORN
Dennis Kraft

Torsdag 2 juli

VÄDER
Klart väder hela dagen.
02:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,5°C, vattenstånd -15 cm
05:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 7 m/s, +16,5°C, vattenstånd -11 cm
08:00: Medelvind SO 5 m/s, byvind 8 m/s, +17,8°C, vattenstånd -1 cm
11:00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 9 m/s, +19,0°C, vattenstånd -6 cm
14:00: Medelvind S 8 m/s, byvind 9 m/s, +19,9°C, vattenstånd -16 cm
17:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +19,7°C, vattenstånd -17 cm
20:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +18,9°C, vattenstånd – cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 24 nät 04:15-11:45.
Burar, 24 i Kausan 04:30-15:00 och 13 på Playan 05:00-15:00

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
41 individer av 6 arter:
Silltrut 28, gråtrut 2, fiskmås 2, kärrsnäppa 1, stenskvätta 1 och stare 8.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 83 och i år 4877.

Kontroller

UPPDRAGSARBETE
Turisttoaletten tömdes 0,5.

ÖVRIGT
Lika soligt idag, dock lite mer vind och lite mindre besökare. Tommy har ägnat större delen av dagen framför datorn så månadsrapporteringen för maj och juni snart kan skickas in till ringmärkningscentralen. Badstegen som sattes ut igår av Nidingens vänner har flitigt använts av de flesta i stationspersonalen sedan dess. Ytterligare en tur hos silltrutarna gjordes idag och märksiffran för arten under de senaste dagarna är nu 150 individer. Ulrika utförde en guidning för tre personer och visade lite hur det går till under ringmärkningen här vid stationen.

VID DATORN
Andreas Eriksson

Nidingen, Hl

Tommy Järås, Ulrika Tollgren, Linda Niklasson, Andreas Eriksson
 • GrågåsAnser anser 4 ex. Rastande
 • KanadagåsBranta canadensis 11 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 ex. Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 50 ex. Sträckande SV
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 2 Adult Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Ringmärkt
 • BrushaneCalidris pugnax 2 Hane Sträckande SV
 • SmåspovNumenius phaeopus 2 ex. Stationär
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Stationär
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 2 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 320 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus 2 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus 28 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus 2 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SmåtärnaSternula albifrons 1 Adult Rastande
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 1 Adult Förbiflygande

 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 10 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 2 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 1K Rastande
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • StareSturnus vulgaris 310 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 8 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Rastande

Onsdag 1 juli

VÄDER
Klart väder och stiltje hela dagen.
02:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,6°C, vattenstånd -8 cm
05:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 2 m/s, +13,9°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 1 m/s, +15,6°C, vattenstånd +4 cm
11:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,9°C, vattenstånd -1 cm
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 3 m/s, +17,9°C, vattenstånd -7 cm
17:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +19,2°C, vattenstånd – cm
20:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 1 m/s, +18,7°C, vattenstånd -1 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 24 nät 04:00-12:00.
Burar, 24 i Kausan 04:30-21:00 och 13 på Playan 05:00-21:00

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
41 individer av 8 arter:
Skärpiplärka 8, rörsångare 2, hussvala 1, sädesärla 1, stare 11, rödbena 1, gråtrut 1 och silltrut 16.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 41 och i år 4835.

Kontroller

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Tumlarväder hela dagen med strålande solsken, vilket också gav oss möjlighet att se några grupper med tumlare under dagen, dock var antalet turister fler. Tre personer från Ringhals var på ön och kontrollerade sin strålningsmätare. Det mest celebra besöket utgjordes dock av Lasse och Uno som kom hit med huvudsyftet att lämna fler färgringar till silltrutarna då postleveransen var för långsam för att de skulle hinna med ut i lördags. Under kvällen tog vi en tur och försåg ytterligare silltrutsungar med de nya ringarna. Lasse passade också på att fiska lite, men då undertecknad råkade säga de förbjudna orden gav hans fiske enbart en makrill, men smaken på den var underbar!

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • KnölsvanCygnus olor 3 Adult Rastande
 • KanadagåsBranta canadensis 23 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 6 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 6 Pulli Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Pulli/nyligen flygga ungar
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 30 ex. Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 10 ex. Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Honfärgad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 2 ex. Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 4 ex. Sträckande SV
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 5 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 16 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus 1 ex. Ringmärkt
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 13 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 10 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 4 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 8 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 2 ex. Rastande
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 2 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 150 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 11 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Rastande

Måndag 29 juni

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 13 nät 04:00-06:00.

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
60 individer av 4 arter:
Silltrut 50, fiskmås 8, hussvala 1 och skärpiplärka 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 509 och i år 4774.

Kontroller
Två adulta tobisgrisslor fångades i bolådorna och kontrollerades, den ena var märkt som unge 1999 (17 år) och den andra 2003 (12år)

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Idag fortsatte vi med silltrutsmärkning och ytterligare 50 individer försågs med ring. En kontroll av häckande hussvalor på boningshuset gjordes och totalt finns ägg i sju av bona, tre på östra och fyra på västra gaveln. En adult tretåig mås försågs med färgring. Tommy har också sett till och mata in ringmärkning i fagel så att all ringmärkning till dagens datum finns registerad. Idag lämnade ytterligare två tretåiga måsungar sina bon för första gången.

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • KanadagåsBranta canadensis 11 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 4 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 Adult Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Hona Rastande (klockfotsrevet)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 50 ex. Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär

 • KärrsnäppaCalidris alpina 5 ex. Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 1 Adult Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 14 ex. Sträckande SV
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 50 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär (8 ringmärkta.)
 • FiskmåsLarus canus 8 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus 56 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (50 ringmärkta.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 5 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 5 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (1 märkt.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • Gransångare, underarten collybitaPhylloscopus collybita collybita 1 ex. Rastande (kontrollerad.)
 • StareSturnus vulgaris 80 ex. Rastande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 Hane Rastande