DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 11 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

I stort sett molnfritt i gryningen över havet, dock en molnbank inne över fastlandet. Fram på förmiddagen mulnade det på, men under eftermiddagen blev det åter molnfritt. God sikt hela dagen.

 

Min temp: +12,7°C kl. 07 och max temp: +17,2°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: N 3,7 m/s, byvind 5,1 m/s, +14,2°C, vattenstånd -16 cm.

08:00: NNO 5,7 m/s, byvind 7,3 m/s, +13,1°C, vattenstånd +/-0 cm.

14:00: N 2,5 m/s, byvind 5,2 m/s, +16,6°C, vattenstånd -14 cm.

20:00: NNV 5,8 m/s, byvind 7,2 m/s, +16,4°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:36 och ner 19:40.

 

PERSONAL

Inger Svensson, Magnus Levin och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:00-07:15 och 29 nät 07:15-12:45 (185 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–15:00 (240 burtimmar).

Totalt 768 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SPARVHÖK: Ett ex sågs jagande i Kausan vid 09-tiden.

SMÅSPOV: Ett ex fortfarande kvar på ön. Dessutom sågs två ex förbiflygande.

ENKELBECKASIN: En årsunge stöttes vid upprepade tillfällen vid Torget. Efter fångst i nät 6D kunde den ringmärkas som årets första av arten.

KORP: Den sågs och hördes vid 12-tiden resp. 13:30 på östra delen av ön.

ÄNGSPIPLÄRKA: Höstens första ringmärktes efter burfångst i Kausan.

BERGFINK: En nätfångad årsung hane blev höstens första ringmärkta av arten.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

56 individer av 15 arter.

Kärrsnäppa 1, enkelbeckasin 1, lövsångare 8, trädgårdssångare 1, kungsfågel 3, gärdsmyg 2, trädkrypare 1, rödhake 28, rödstjärt 4 stenskvätta 1, sädesärla 1, ängspiplärka 1, skärpiplärka 1, bofink 2 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 262 och i år totalt till 6863.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av silltrut 1, roskarl 1 och ärtsångare 1.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och guidning.

Magnus gick med liv och lust in för vresrosbekämpning på Västudden med hjälp av järnspett.

 

ÖVRIGT

Det fina vädret på självaste valdagen genererade privatbesök med ett 10-tal båtar. En av båtarna med Anders Lorén vid rodret kom hit och rökte makrill, som vi blev bjudna på.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 10 SEPTEMBER 2022

                                                                                                                             

VÄDER

Mestadels mulet dock tidvis blå strimmor på himlen in mot kusten. Ganska god sikt.

 

Min temp: +14,3°C kl. 06-07 och max temp: +17,0°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen mätbar, dock några få droppar sent på eftermiddagen.

 

02:00: SO 7,4 m/s, byvind 9,8 m/s, +15,2°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: O 6,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +14,4°C, vattenstånd 0 cm.

14:00: NO 3,0 m/s, byvind 5,6 m/s, +16,8°C, vattenstånd -4 cm.

20:00: NO 5,5 m/s, byvind 7,2 m/s, +16,0°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:34 och ner 19:43.

 

PERSONAL

Lena Wikström, Robert Lager, Peter Nilsson och Elsy-Britt Schildt avlöstes mitt på dagen av Inger Svensson, Magnus Levin och Uno Unger. Tommy Järås stod för personalbytet med hjälp av fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET

29 nät 05:45–15:00 (268 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN: Ett ex sträckte mot SV väster om ön 10:30.

BLÄSAND: Två honfärgade rastade i Kausan under morgonen.

SJÖORRE: Två par mot S och en hane mot N.

BRUN KÄRRHÖK: En hona sträckte mot O.

STENFALK: Efter en halvtimmas jagande sträckte ett ex österut 17:45.

KUSTPIPARE: 1 juv fortsatt rastande.

SMÅSPOV: 1 ex fortsatt rastande.

MYRSPOV: 1 ex rastande och en sydsträckande.

HAVSSULA: En ad sågs N om ön vid 14-tiden.

KORP: Ett ex jagade ett ytterligare ex och båda försvann söderut över Kausan 18:59.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

16 individer av 9 arter.

Kärrsnäppa 2, lövsångare 2, trädgårdssångare 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 1, rödhake 1, rödstjärt 2, stenskvätta 2 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 206 och i år totalt till 6807.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av roskarl 1, kärrsnäppa 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, koltrast 1, rödstjärt 4 och skärpiplärka 2.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Städning av gästtoan.

 

ÖVRIGT

Ca 90 knubbsälar låg på Klockfotsrevet under moorgonen och mycket toppskarvar samlade sig där under eftermiddagen. Utan att räkna skarvarna exakt uppskattades att ca 200 toppskarvar stod där samtidigt men bara något 10-tal storskarvar. I fjärilsväg noterades bara någon enstaka kålfjäril.

 

VID DATORN

Robert Lager och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 9 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Mulet och regn från gryning till 15-tiden. Frisk konstant bris från O och begränsad sikt med dis. Uppklarnande mot kvällen med bättre sikt.

 

Min temp: +13,2°C kl. 08 och max temp: +15,9°C kl. 21.

Nederbörd: 3,9 mm

 

02:00: O 10,2 m/s, byvind 15,8 m/s, +13,9°C, vattenstånd -18 cm.

08:00: O 9,7 m/s, byvind 14,5 m/s, +13,2°C, vattenstånd -4 cm.

14:00: O 8,5 m/s, byvind 12,4 m/s, +15,0°C, vattenstånd -9 cm.

20:00: O 6,7 m/s, byvind 8,8 m/s, +15,7°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd hämtas från Gottskärs konferensverksamhet.

 

Solen gick upp 06:32 och ner 19:46.

 

PERSONAL

Lena Wikström, Robert Lager, Peter Nilsson, Elsy-Britt Schildt.

 

VERKSAMHET

13 nät 14:30–15:00 (6,5 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

 

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN: Kl 00:25 hördes minst en trumpet (genom det öppna sovrumsfönstret) passera över ön med nordlig kurs.

BLÅ KÄRRHÖK: 1 ad hona sträckte.

STENFALK: 1 juv sträckte rasande fort förbi.

TORNFALK: 1 ex sträckte under dagen.

HAVSSULA: 2 ex sträckte S under eftermiddagen.

KUSTPIPARE: 1 juv fortsatt rastande samt 1 sträckande med ljungpipare.

SMÅSPOV: 1 ex fortsatt rastande, bl a uppe på torget.

MYRSPOV: 1 EX rastande.

KORP: 1 ex gästade ön kort.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 4 arter.

Vattenrall 1, kärrsnäppa 1, rödbena 1. Sent på kvällen fångades en ny märkart för året i form av 1  KUSTPIPARE i Kausan. Enligt ett snabbt sök i Artportalen kan detta vara den första fångade kustpiparen sedan 30 juli 2016, även då av denna personalstyrka!

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 190 och i år totalt till 6791.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller  av tre skärpiplärkor.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

 

Strandstädning

 

ÖVRIGT

 

En regn- och blåsdag som ägnades åt diverse städning samt inläggning i Fagel. Nollan spräcktes vad gäller både ringmärkning och havssulor dock.

 

 

VID DATORN

Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 8 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Halvklart–mulet på morgonen och frisk O bris med upp till kulingstyrka i byarna. Gradvis under dagen uppklarnande. Dålig sikt på förmiddagen, krispigt och klart under eftermiddag–kväll. Rel. luftfuktighet som lägst 48% kl. 16.

 

Min temp: +13,5°C kl. 07 och max temp: +19,3°C kl. 16.

Ingen nederbörd.

 

02:00: O 9,2 m/s, byvind 11,2 m/s, +14,7°C, vattenstånd -14 cm.

08:00: O 11,3 m/s, byvind 14,7 m/s, +13,7°C, vattenstånd -11 cm.

14:00: O 8,7 m/s, byvind 12,7 m/s, +18,7°C, vattenstånd -18 cm.

20:00: O 9,6 m/s, byvind 13,6m/s, +16,6°C, vattenstånd -16 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:30 och ner 19:49.

 

PERSONAL

Lena Wikström, Robert Lager, Peter Nilsson, Elsy-Britt Schildt.

 

VERKSAMHET

16 nät 05:30–12:15 (108 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

 

OBSERVATIONER

STJÄRTAND: 1 honfärgad rastade på morgonen i Kausan.

STÄPPHÖK: 1 juvenil  upptäcktes av Lena W då trutkolonin var i uppror. Fågeln jagade ett varv runt ön innan den sträckte ut mot NO och tappades ur sikte norr om Malö. Om fyndet blir godkänt är det en ny art för Nidingen, art nr 282.

BLÅ KÄRRHÖK: 1 ad hona sträckte S och en ob. kärrhök sågs str S långt ut i väster över Kattegatt.

STENFALK: 1 juv fångades i nät 13A efter att den med en nyslagen grönsiska i klorna stötts. Senare sågs 3 ex samtidigt längs nordstranden.

TORNFALK: 4 ex sträckte under dagen.

HAVSSULA: 10 ex sträckte förbi under eftermiddagen.

KUSTPIPARE: 1 juv fortsatt rastande.

SMÅSPOV: 1 ex fortsatt rastande.

SILLGRISSLA: 1 ex str NO.

GRÅSISKA (brunsiska): 1 ex fångades och höll möjligen ihop med en av de grönsiskeflockar som passerade ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 6 arter.

Ny märkart för året blev stenfalk, se ovan. Senast stenfalk märktes här var 1 ex 2021 och 2 ex 2018. Totalt har ca 37 stenfalkar fått ring på Nidingen sedan 1980.

Kärrsnäppa 1, STENFALK 1, lövsångare 1, rödstjärt 2, gråsiska (C. f. cabaret) 1 och grönsiska 2. Brunsiskan var ny för september.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 186 och i år totalt till 6787.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av två skärpiplärkor.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

 

Stefan med fru och skeppare anlöpte ön med sju gästande konferensdeltagare över dagen.

 

Gästtoaletten fick en uppfräschning.

 

På av vinden förekommen anledning gjordes lite putsning i utsatta nätgator.

 

Återstående fönster i fågelstationslägenheten putsades. Partiell städning av labbet inklusive fönsterputsning även där.

 

VID DATORN

Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 7 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Fortsatt soligt större delen av dagen med enstaka slöjmoln. Under eftermiddagen-kvällen mulnande.  Måttlig vind från sydost- och ostsektorn hela dagen.

 

Min temp: +12,9°C kl. 07 och max temp: +20,1°C kl. 14.

Ingen nederbörd.

 

02:00: SO 4,7 m/s, byvind 6,0 m/s, +14,8°C, vattenstånd -2 cm.

08:00: O 5,2 m/s, byvind 6,9 m/s, +13,1°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: O 4,3 m/s, byvind 6,5 m/s, +20,1°C, vattenstånd -8 cm.

20:00: O 6,4 m/s, byvind 7,9 m/s, +18,1°C, vattenstånd -11 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:28 och ner 19:51.

 

PERSONAL

Lena Wikström, Robert Lager, Peter Nilsson, Elsy-Britt Schildt.

 

VERKSAMHET

29 nät 05:30–12:00 (188 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

 

OBSERVATIONER

BLÅ KÄRRHÖK: 1 hona sträckte O.

STENFALK: 3 juvenila passerade revy under dagen.

TORNFALK: 4 ex sträckte under dagen.

HAVSSULA: 6 ex sträckte under eftermiddagen.

KUSTPIPARE: 1 juv fortsatt rastande samt några sträckande.

SMÅSPOV: 1 ex fortsatt rastande.

TOBISGRISSLA: 3 ex kring östra ön under eftermiddagens ostudden-expedition.

RÖDSTJÄRT: Ett litet nedfall av denna i undertecknads ögon favoritart får väl 23 nymärkningar betecknas som.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

47 individer av 8 arter.

Lövsångare 17, ärtsångare 1, trädgårdssångare 1, rödhake 1, rödstjärt 23, gulärla 1, skärpiplärka 1 och grönsiska 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 178 och i år totalt till 6779.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroll av en rödbena och en vattenrall.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Per Bengtsson kom ut vid 10-tiden. Diagnosen är att (brunns-) vattenpumpen gått torr och skurit ihop pga att den av för oss okänd anledning hämtat vatten från ålvattenbrunnen på torget till Tuppen/gästtoaletten. Detta har orsakat att motorskydd och även en huvudsäkring till centralen i fyrmästarbostaden har gått, vilket fick till följd att även avsaltningspumpen lade av, då en fas försvann. Vid måndagskvällens inspektion av ålbrunnen på torget noterade vi att vattennivån var låg, men inte att bottenventilen låg över vattennivån.

 

Per bytte inte den blå pumpen nu även om han redan igår kväll fraktade ut en ny pump till ön. Detta byte kommer att ske vid ett senare tillfälle. Tills vidare fungerar dock vattentillförseln som den skall och till Tuppen/gästtoan leds samma avsaltade vatten som vi får till husen.

 

Den 105 meter långa HMS Belos (A214) ankrade under morgontimmarna upp utanför Frillesås och genomförde med hjälp av en räddningshelikopter någon form av ytbärgningsövning under eftermiddagen. Fartyget har Karlskrona som hemmahamn och är den svenska flottans största fartyg, sjösatt 1985. Till dess primära uppgifter hör bland annat ubåtsbärgning.

 

På eftermiddagen gled Sörlandet från Kristiansand förbi väster om Nidingen med sydlig kurs. Den tremastade fullriggaren från 1927 är 64 meter lång och är världens äldsta fartyg av denna typ som ännu är i drift. Sedan 2014 drivs en internationell gymnasieutbildning, A+ World Academy, ombord.

 

För övrigt kan dagen betecknas som ”Rödstjärtens Dag light” här ute.

 

VID DATORN

Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 6 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Fortsatt högtryck. Vädret närmast en repris på gårdagen; soligt med spridda molnslöjor. Svag vind från sydostsektorn, mojnande till bleke och vridande till NO på kvällen. Norrsken har tydligen uppträtt de senaste dygnen.

 

Min temp: +13,6°C kl. 07 och max temp: +18,2°C kl. 16.

Ingen nederbörd.

 

02:00: SO 7,5 m/s, byvind 9,4 m/s, +15,6°C, vattenstånd -3 cm.

08:00: SO 5,3 m/s, byvind 6,6 m/s, +13,9°C, vattenstånd -20 cm.

14:00: S 4,2 m/s, byvind 6,4 m/s, +17,9°C, vattenstånd -4 cm.

20:00: NO 2,6 m/s, byvind 3,5 m/s, +16,9°C, vattenstånd -19 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:26 och ner 19:54.

 

PERSONAL

Lena Wikström, Robert Lager, Peter Nilsson, Elsy-Britt Schildt.

 

VERKSAMHET

29 nät 05:30–12:00 (188 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

 

OBSERVATIONER

STORLOM: 1 ex passerade S under eftermiddagen.

BIVRÅK: 2 juv sträckte mot SV.

BLÅ KÄRRHÖK: 1 juv sträckte S.

HAVSSULA: 1 adult sträckte N utanför Klockfotsrevet under eftermiddagen.

KUSTPIPARE: 1 juv rastade

SMÅSPOV: 1 ex rastade

TOBISGRISSLA: Inalles 4 ex kring östra ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

34 individer av 7 arter.

Stenskvätta 1, kungsfågel 1, lövsångare 17, grönsiska 1, rödhake 3, rödstjärt 10 samt grå flugsnappare 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 131 och i år totalt till 6732.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av en vattenrall, en ärtsångare och en rödhake.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Fortsatt felsökning av vattenpumpsproblemet efter morgonens ringmärkning. Tillfälliga lösningar för vattenkonsumtion ordnades. Avläsning av 22 st individmärkta silltrutar.

 

ÖVRIGT

Personalen har njutit av friska havsbad till förmån för den personliga hygienen för tredje dagen i rad. Peter Nilsson har putsat i stort sett alla stationslägenhetens fönster på markplanet. Sist vi gjorde detta var 2018. Fyra döda ilandspolade havssulor har inspekterats. Björnbär i högmognad har plockats och konsumerats.

Per Bengtsson med assisterande granne kom vid 19-tiden ut för att felsöka och om möjligt reparera de trasiga (?) vattenpumparna. De fick en uppdatering och skred till verket under ett par timmar innan de for hem i mörkret. Fortsättning följer i morgon.

 

VID DATORN

Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 5 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Högtrycket består. Soligt med spridda molnslöjor och sol som gick ner i säck denna dag. Svag vind från sydostsektorn, mojnande till bleke och tillfälligt vridande till N på kvällen, och därefter åter vridande till O och tilltagande framåt midnatt.

 

Min temp: +13,8°C kl. 07 och max temp: +20,3°C kl. 15.

Ingen nederbörd.

 

02:00: SO 7,5 m/s, byvind 8,9 m/s, +16,3°C, vattenstånd -9 cm.

08:00: O 7,9 m/s, byvind 6,3 m/s, +14,1°C, vattenstånd -20 cm.

14:00: S 3,6 m/s, byvind 5,6 m/s, +19,2°C, vattenstånd -7 cm.

20:00: N 3,4 m/s, byvind 4,4 m/s, +18,3°C, vattenstånd -26 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:24 och ner 19:57.

 

PERSONAL

Lena Wikström, Robert Lager, Peter Nilsson, Elsy-Britt Schildt.

 

VERKSAMHET

29 nät 05:45–12:15 (188 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan 08:00-00:00 (176 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 560 burtimmar.

 

 

OBSERVATIONER

KRICKA: 1 hanne rastade på Klockfotsrevet under förmiddagen.

BIVRÅK: 1 juv sträckte över Kausan mot SV.

HAVSSULA: 1 subadult sträckte S utanför västudden.

KUSTPIPARE: 1 juv rastade

TORNFALK: 2 sträckte SV under förmiddagen.

STENFALK: 1 hona sträckte SV.

SMÅSPOV: 2 ex rastade/sträckte SV.

TOBISGRISSLA: Den unga fågeln låg kvar S om ön. Ett annat ex sträckte N.

GRÖNSISKA: Några flockar passerade ön på sträck/sträckförsök under förmiddagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

16 individer av 5 arter.

Lövsångare 8, skärpiplärka 2, grönsiska 1, rödhake 1, rödstjärt 4.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 97 och i år totalt till 6698.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av en lövsångare och en rödhake.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Ett problem med vattenförsörjningen uppdagades under eftermiddagen. Motorskyddet till färskvattenpumpen slog ifrån. Omkoppling till brunnsvattenpumpen troddes avhjälpa det akuta problemet men då visade det sig att även det motorskyddet slog ifrån. Har en fas gått? Fortsatt felsökning sker i morgon.

 

ÖVRIGT

Personalen har badat för andra dagen i rad. I samband med vattenpumpsproblematiken, öppnades bägge brunnslocken på gårdstunet respektive torget, varvid brunnsålen befanns vara vid god vigör trots ca 0,5 meters vattennivå. Regnvattenbrunnen är dock välfylld.

 

VID DATORN

Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 4 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Soligt med växlande moln framförallt över fastlandet. Svag till måttlig vind från sydostsektorn,  tillfälligt vridande till N på kvällen och därefter åter vridande till OSO och tilltagande framåt midnatt.

 

Min temp: +14,6°C kl. 06 och max temp: +19,7°C kl. 15.

Ingen nederbörd.

 

02:00: SO 8,2 m/s, byvind 9,9 m/s, +16,1°C, vattenstånd -5 cm.

08:00: SO 6,2 m/s, byvind 7,4 m/s, +15,0°C, vattenstånd -15 cm.

14:00: S 3,0 m/s, byvind 6,5 m/s, +19,4°C vattenstånd -6 cm.

20:00: N 4,8 m/s, byvind 5,5 m/s, +18,2°C, vattenstånd -22 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:22 och ner 20:00.

 

PERSONAL

Lena Wikström (Degerhamn) och Robert Lager (Mörbylånga) med arbetande gäst Sara Kuylenstierna (Varberg) som vid 10-tiden fick förstärkning i form av Peter Nilsson och Elsy-Britt Schildt (bägge Degerhamn) med en extrainsatt personaltransport.

 

VERKSAMHET

29 nät 05:30–12:00 (188 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–20:00 (440 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

2 vadarburar vid hönshuset kl 20–08 (24 burtimmar).

Totalt 848 burtimmar.

 

 

OBSERVATIONER

STJÄRTAND: 1 honfärgad fågel rastade kort S Playan innan den åter sträckte N. Årets första fynd på Nidingen!

HAVSSULA: 1 adult upptäcktes av Peter när den fiskade utanför Klockfotsrevet.

TORNFALK: 1 str SV efter kort födosök.

SMÅSPOV: 1 ex rastade på ostudden under eftermiddagen.

SANDLÖPARE: 2 1K fortsatt rastande med majoriteten övriga vadare längs Playan och vid sydostudden.

TOBISGRISSLA: 1 ung låg S Lilleland på eftermiddagen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

21 individer av 5 arter.

Kärrsnäppa 6, lövsångare 6, rödhake 1, rödstjärt 1, stenskvätta 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 81 och i år totalt till 6682.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av en kärrsnäppa,  en gärdsmyg, en rödhake, en rödstjärt, samt en ärtsångare.  Sent på kvällen fångades dessutom en främmande kontroll – en polskmärkt adult kärrsnäppa som förutom stålring var försedd med en vit färgflagga.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

Tre dagsgäster medföljde skeppare Fredrik Klingberg då han med Stuff skjutsade ut resterande personal samt tog med sig Sara Kuylenstierna hem. I den brittsommarvarma eftermiddagen badade hela personalen vid stora bryggan.

 

VID DATORN

Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 3 SEPTEMBER 2022

 

                                                                                                                             

VÄDER

Soligt med enstaka moln på horisonten. Svag till måttlig vind från ostsektorn, nära stiltje under tidig kväll.

 

Min temp: +13,5°C kl. 07 och max temp: +18,4°C kl. 17.

Ingen nederbörd.

 

02:00: OSO 7,2 m/s, byvind 10,7 m/s, +14,9°C, vattenstånd –4 cm.

08:00: OSO 6,3 m/s, byvind 9,8 m/s, +13,9°C, vattenstånd –10 cm.

14:00: SO 6,3 m/s, byvind 8,6 m/s, +18,0°C, vattenstånd -9 cm.

20:00: S 0,8 m/s, byvind 1,6 m/s, +17,9°C, vattenstånd -16 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:20 och ner 20:02.

 

PERSONAL

Martin Stervander, Lotta Berg, Eva Mattsson, Monica Pettersson, Sara Wändell, Linus Wändell och Nomi Wintersparv avlöstes av Lena Wikström och Robert Lager, vilka kommer få sällskap av Peter Nilsson och Elsy-Britt Schildt på söndag. Samtliga tillträdande är hemmahörande på Öland.

 

VERKSAMHET

29 nät 05:15–09:15 (114 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SANDLÖPARE: 3 1K rastade med majoriteten övriga vadare längs Playan och vid sydostudden.

TOBISGRISSLA: 1 adult låg ganska nära nordstranden på eftermiddagen.

GÄRDSMYG: 1 ex i fångsten utgör den första observerade för veckan och den första märkta sen i maj.

BLÅHAKE: En honfärgad rastade i Kausan på morgonen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 6 arter.

Kärrsnäppa 1, lövsångare 1, gärdsmyg 1, rödstjärt 3, grå flugsnappare 1, skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 60 och i år totalt till 6661.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av en vattenrall, en gråtrut, en lövsångare, en ärtsångare samt två skärpiplärkor.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Dasstömning.

 

ÖVRIGT

Medföljande gäst det första dygnet – innan övrig personal ankommer i morgon – Sara Kuylenstierna från Varberg bjöd hela laget på kaka till kaffet. Detta är Saras första besök på ön på 23 år. Skeppare Tomas Haraldsson skötte transporten oklanderligt.

 

VID DATORN

Martin Stervander & Robert Lager

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 2 SEPTEMBER 2022

VÄDER

Soligt med enstaka moln på horisonten. Svag till måttlig vind från ostsektorn, nära stiltje under tidig kväll.

 

Min temp: +13,0°C kl. 06 och max temp: +19,2°C kl. 14.

Ingen nederbörd.

 

02:00: O 2,7 m/s, byvind 2,4 m/s, +14,7°C, vattenstånd –8 cm.

08:00: ONO 4,5 m/s, byvind 6,3 m/s, +14,0°C, vattenstånd –13 cm.

14:00: SSO 1,8 m/s, byvind 3,6 m/s, +19,2°C, vattenstånd –11 cm.

20:00: OSO 3,6 m/s, byvind 5,8 m/s, +18,2°C, vattenstånd –10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:18 och ner 20:05.

 

PERSONAL

Martin Stervander, Lotta Berg, Eva Mattsson, Monica Pettersson, Sara Wändell, Linus Wändell och Nomi Wintersparv.

 

VERKSAMHET

28 nät 05:00–10:45 (167 nättimmar).

22 vadarburar i Kausan midnatt–midnatt (528 burtimmar).

16 vadarburar på Playan midnatt–midnatt (384 burtimmar).

Totalt 912 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SANDLÖPARE: En 1K rastade fortsatt med kärrsnäppor och roskarlar på Playan.

TOBISGRISSLA: 1 ex en bra bit ut – det finns förstås fler, men de är svåra att hitta när det blåser.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

14 individer av 6 arter.

Roskarl 1, kärrsnäppa 1, lövsångare 2, rödstjärt 7, stenskvätta 1, skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 51 och i år totalt till 6652.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller av en vattenrall, en roskarl samt två skärpiplärkor.

                                                                                                                  

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning under en tur till Västudden och Hamnudden.

 

ÖVRIGT

Sista heldagen för detta gäng och vi förberedda för nästa veckas personal. Det inbegrep bl.a. tvätt av fågelpåsar, labbstädning, strukturering och rensning av nödproviantförrådet. Eva både upptäckte och löste ett problem med vattenavsaltaren. Under eftermiddagen krattade och vattnade Linus, Nomi, Sara och Martin upp en smarrig tångbuffé, men vadarna höll sig mestadels på behörigt avstånd. Hussvaleungar fortfarande i bo. Kvällen avslutades med hemlagad pizza följd av bubbel i fyren.

En av hussvaleungarna som fortfarande matas i boet. Foto: Lotta Berg.

 

VID DATORN

Martin Stervander