DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 24 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycksväder, klart och god sikt och bara tidvis lite moln in över land. Svaga växlande vindar som ökade mot kvällen.

Min temp: +15,1°C kl. 04. Max temp: +20,6°C kl. 15.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenståndet -14 cm.

08:00: O 2 m/s, byvind 3 m/s, +16°C, vattenstånd -1 cm.

14:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +20°C, vattenstånd -8 cm.

20:00: SV 7 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:00 och ner 20:28.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

26 nät 05:00-10:15 (136 nättimmar).

22 burar på Playan, 4 burar SV Lilla brygga och 10 burar SV Stora bryggan 06:30-20:00, totalt 486 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

STORSPOV: En hördes när den drog förbi.

MYRSPOV: Två rastande ses mest på Hamnudden.

GLUTTSNÄPPA: En hörd.

TOPPSKARV: Antalet har ökat under de senaste dagarna. Idag stod minst 100 på Klockfotsrevet och det är nu fler toppskarvar än storskarvar.

KNUBBSÄL: idag inräknades 26 sälar, de flesta på och vid Klockfotsrevet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

39 individer av 4 arter:
roskarl 3, kärrsnäppa 10, lövsångare 25 och stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 798 och i år till 5 439 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av; roskarl 6, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 2 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare och klippt gräs.

 

ÖVRIGT

Idag fick vi besök av tre män i en båt. De kom från Ringhals kärnkraftverk och var här för att plocka ner den mätare de har haft på Västudden. De har varit här en gång om året för denna mätares skull men nu var det sista gången – mätaren plockades ner för gott. Istället kommer mätningen nu helt att göras med den anläggning som Länsstyrelsen har strax öster om vindmätaren. Den ska ge bättre data som dessutom kommuniceras direkt till mottagaren. Den drivs av den lilla solpanel som är placeras intill apparaten. Denna anläggning har stått där i några år men det har varit lite inkörningstid och även kalibrering med det gamla övervakningssystemet. Men nu ska det vara intrimmat och de gamla boxarna plockas nu ner för gott. Ringhalspersonalen tyckte det var lite vemodigt – de har uppskattat dessa turer till Nidingen. Jag sa att de ju kunde komma ut även utan tjänsteuppdrag och njuta av vår fina ö med tretåiga måsar och annat.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 23 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycksväder, klart och god sikt och bara tidvis lite moln in över land. Vindar från nordsektorn hela dagen, svaga under morgon och förmiddag men ökande till måttliga under eftermiddagen.

Min temp: +14,4°C kl. 06. Max temp: +20,6°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenståndet -5 cm.

08:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +21°C, vattenstånd -2 cm.

20:00: N 8 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:57 och ner 20:31.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

26 nät 05:00-11:15 (162 nättimmar).

22 burar på Playan (06:00-21:00), 4 burar SV Lilla brygga, (07:00-21:00), 17-7 burar i Kausan 13:00-21:00 och 0-10 burar SV Stora bryggan 13:00-21:00, totalt 522 burtimmar.

Påbörjat registrering i Fagel av en del eftersläpande ringmärkningsdata.

 

OBSERVATIONER

STRANDSKATA: En hittades på morgonen nydöd. Den var rätt mager och är troligen den individ som varit kvar efter det att de flesta av våra häckande fåglar har lämnat ön.

STÖRRE STRANDPIPARE: En av ungarna från paret i Kausan kontrollerades idag i en av våra vadarburar. Den ser ut att må bra.

ROSKARL: Fortsatt rätt många roskarlar på plats, minst 30. Åtta av dem har varit på besök i våra burar under dagen.

SANDLÖPARE: Tre rastande.

GRÅHÄGER: Två hägrar flög några svängar över ön vilket var till stort förtret för öns trutar som på alla sätt uttryckte sitt missnöje.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

71 individer av 9 arter:
Myrspov 1, roskarl 5, kärrsnäppa 7, drillsnäppa 2, lövsångare 52, törnsångare 1, rödstjärt 1, trädpiplärka 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 759 och i år till 5 400 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av större strandpipare 1 pullus, roskarl 3, kustsnäppa 1, koltrast 1 och skärpiplärka 3.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, klippt ner vresrosor och destruerat sopor.

 

ÖVRIGT

Trots att det är måndag och efter semestertid kom det även idag en hel del besökare till ön. Stefan och Jum är ute med en grupp på 13 som stannar tills imorgon. Två boende hos Nidingens vänner och cirka 20 besökare i enskilda båtar.

 

Det blev en liten morgonrusch i näten. Totalt fick vi 56 nymärkningar i näten varav de allra flesta i andra och tredje nätrundan. Efter det blev det stiltje i nätfångsten och enbart burfångster.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 22 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycksväder, huvudsakligen klart och god sikt hela dagen men tidvis en del moln främst in över land.

Min temp: +13,1°C kl. 06. Max temp: +18,9°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: NO 3 m/s, byvind 4 m/s, +15°C, vattenståndet -2 cm.

08:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +15°C, vattenstånd +13 cm.

14:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +19°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: N 6 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd +12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:55 och ner 20:34.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson. Uno Unger, Peder Winding och Annika Nordin lämnade vid 14-tiden. Ilandtransporten sköttes av Thomas Haraldsson som körde med sin egen båt.

 

VERKSAMHET

26 nät 05:00-11:15 (162 nättimmar).

4 burar SV Lilla brygga, 22 burar på Playan och 17 burar i Kausan 05:15-18:15 (559 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

SPOVSNÄPPA: En ensam snäppa sedd under dagen.

SPARVHÖK: En sträckte mot SV.

BRUN KÄRRHÖK: Två årsungar sträckte mot SV kl. 08:08 respektive 10:03.

PILFINK: En sågs kort i Grindoxeln kl. 11:48.

ORTOLANSPARV: Under nattens försök till stormsvalefångst hördes en locklätet från en ortolansparv.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

27 individer av 7 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 6, kärrsnäppa 7, drillsnäppa 2, lövsångare 9, ärtsångare 1 och rödstjärt 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 688 och i år till 5 329 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av kärrsnäppa 1, silltrut 2, lövsångare 2, koltrast 2 och skärpiplärka 1. Dessutom avlästes några färgmärkta silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare och toalettskötsel.

 

ÖVRIGT

Idag var det fyrens dag på Nidingen vilket innebar ett stort antal besökande. Över 50 personer var uppe i nya fyren och som mest var det över 20 båtar samtidigt vid stora bryggan.

BirdLife Sveriges styrelse lämnade ön på em och det gjorde också den extrapersonal som vi har haft på stationen över helgen. De senare åkte med Thomas Haraldsson.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 21 AUGUSTI 2021

VÄDER

I stort sett molnfritt från gryningen men en del moln under dagen, god sikt. Mojnande västlig vind från midnatt och under morgonen från 8 m/s till ca 4 m/s. God sikt.

Min temp: +14,0°C kl. 05. Max temp: +19,4°C kl. 15-16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 5,8 m/s, byvind 8,9 m/s, +14,4°C, vattenståndet +6 cm.

08:00: V 3,5 m/s, byvind 5,1 m/s, +16,8°C, vattenstånd +14 cm.

14:00: V 3,0 m/s, byvind 4,7 m/s, +19,2°C, vattenstånd +4 cm.

0:00: V 2,0 m/s, byvind 3,5 m/s, +17,0°C, vattenstånd +11 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:53 och ner 20:36.

 

PERSONAL

Uno Unger, Dennis Kraft, Antonia Söderström, Eva Mattsson, Peder Winding och Annika Nordin.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-11:15 och 2 nät 18:00-22:00 (154 nättimmar).

4 burar SV Lilla bryggan 05:00-20:00, 22 burar på Playan 05:00- 20:00 och 17 burar i Kausan 05:00-20:00. Totalt 645 burtimmar.

Nätplats 4 vid Strandoxeln återupprättades inför höstsäsongen.

Försök till nattfångst av stormsvalor.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 42 sträckte söderut, fördelade på nio flockar.

TURKDUVA: En rastade kort kl.19:05 och satt bl.a. på Tvättstugans tak. Den sträckte därefter mot SV.

MYRSPOV: En flock om 14 passerade V om ön under morgonen.

SMÅSNÄPPA: En årsunge fångades på Playan. Endast den andra noterade på ön i år.

STORLABB: En flög omkring nära ön i väster under cirka en timma från 06:30.

GULNÄBBAD LIRA: En upptäcktes av Peder när den kom flygande i maklig takt västerut några hundra meter S om ön kl. 18:30. Den rundade Klockfotsrevet på sydsidan och höll därefter till i området mellan revet och Klockfotsbojen. Den fällde ca 18:50 bland några trutar som tydligen hade samlats vid ett fiskstim och sågs därefter inte mer. Den sågs tillräckligt bra för att avgöra att handpennorna på vingundersidan var helsvarta.

SPARVHÖK: Totalt sju sågs varav en som slog en tätting.

BRUN KÄRRHÖK: En passerade över fyrområdet kl. 11:56.

RÖD GLADA: En passerade över Ostudden kl. 12:28.

TORNFALK: Minst en rastande, men också en förbisträckande.

STENFALK: Kl. 08:10 kom en norrifrån över Nordstranden och flög på ett jaktförsök mot Playan.

PILGRIMSFALK: En som var färgmärkt kom jagande över ön vid 12-tiden.

HUSSVALA: I ett bo på vårt hus matades en unge som idag blev ringmärkt.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

63 individer av 18 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 2, kustsnäppa 1, sandlöpare 2, kärrsnäppa 20, småsnäppa 1, drillsnäppa 1, rödbena 1, silltrut 1, hussvala 1 pullus, lövsångare 23, kärrsångare 1, ärtsångare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 2, stenskvätta 2 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 661 och i år till 5 302 av 86 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl 3, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 13, lövsångare 2, ärtsångare 1, koltrast 1, sädesärla 1 och skärpiplärka 1. Dessutom avlästes 24 färgmärkta silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, utestädning och toalettskötsel.

 

ÖVRIGT

Dagens händelse var upptäckten av den gulnäbbade liran. Efter att den setts gå ner på vattnet ute vid Klockfotsbojen organiserades med Stefans assistans en båttur ut för att försöka se närmare på fågeln. Den gick dock inte att återfinna men deltagarna fick fina upplevelser av några tumlare.

 

En lugn och vacker dag lockar många besökare till ön. Totalt kom drygt femtio dagsbesökare i nästan 20 båtar. Fyra båtar ligger kvar vid bryggan med övernattare.

 

Som tack för guidning blev stationspersonalen bjuden på middag av BirdLife Sveriges styrelse som under helgen har styrelsemöte på ön.

 

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 20 AUGUSTI 2021

VÄDER

I stort sett molnfritt från gryning till skymning. Fortsatt konstant blåsigt från västsektorn.

Min temp: +14,9°C kl. 04. Max temp: +18,8°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VSV 10,0 m/s, byvind 14,2 m/s, +15,1°C, vattenståndet +24 cm.

08:00: V 9,9 m/s, byvind 12,6 m/s, +15,7°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: VSV 7,3 m/s, byvind 10,6 m/s, +18,8°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: NV 7,9 m/s, byvind 9,9 m/s, +16,7°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:51 och ner 20:39.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år). Kl. 15 anlände ny personal i form av Dennis Kraft, Antonia Söderström, Eva Mattsson, Peder Winding och Annika Nordin.  Uno stannar kvar medan resten av den tidigare personalen lämnade ön. Lasse Hellberg skötte bytet av personal med fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET

Fortsatt ingen nätfångst pga av för mycket vind från västsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:30-20:45 (53 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:00-20:45 (280,5 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:15-20:45 (212,5 burtimmar).

Totalt blev det idag 546 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 8 + 3 sträckte söderut V om ön.

KUSTPIPARE: En adult hane sågs ett par gånger under dagen.

ROSKARL: Ca 30 ex rastade på ön, samtliga årsungar.

KUSTSNÄPPA: Ca 25 ex rastade på ön, samtliga årsungar.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan, samma ex som tidigare under veckan.

SANDLÖPARE: Tre årsungar höll till på Playan.

SVARTSNÄPPA: En årsunge rastade tillfälligt i Kausan under eftermiddagen.

STORLABB: Ett ex passerade söderut V om ön 08:30.

SILLGRISSLA: Ett outfärgat ex passerade söderut V om ön.

HAVSSULA: Totalt 4 ex passerade söderut V om ön under dagen.

PILGRIMSFALK: Troligen en hona. Den jagade efter öns många rastande vadare men misslyckades och drog efter 5 minuter i riktning mot Malön 15:22.

BUSKSKVÄTTA: Ett ex sågs födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

69 individer av 9 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 8, kustsnäppa 8, brushane 2, kärrsnäppa 46, drillsnäppa 1, rödbena 1, grönbena 1 och stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 598 och i år till 5 239 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl 3, kustsnäppa 6, kärrsnäppa 8, sädesärla 1 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Förutom fågelstationens personal enligt ovan så kom BirdLife Sverige styrelse ut med Stefan och Jum. Under ledning av ordföranden, Lotta Berg, ska de hålla styrelsemöte under helgen. Annika och Peder som ingår i stationspersonalen kommer också att delta i delar av styrelsemötet.

 

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 19 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Stort sett hela dagen var molnfri. Konstant blåsigt från västsektorn med 7-11 m/s.

Min temp: +15,3°C kl. 23-24. Max temp: +19,2°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 10,6 m/s, byvind 14,8 m/s, +15,8°C, vattenståndet +26 cm.

08:00: V 9,0 m/s, byvind 11,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +23 cm.

14:00: VSV 7,5 m/s, byvind 11,3 m/s, +18,8°C, vattenstånd +29 cm.

20:00: V 8,0 m/s, byvind 11,5 m/s, +16,5°C, vattenstånd +25 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:49 och ner 20:41.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga av för mycket vind från västsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:30-20:30 (52 burtimmar).

På Playan 22 burar 07:45-20:30 (281 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:00-20:30 (212 burtimmar).

Totalt blev det idag 545 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: Den adulta hanen sågs idag vid Stora bryggan.

ROSKARL: Ca 25 ex.

KUSTSNÄPPA: Ca 15 ex.

BRUSHANE: Två årsungar varav en hane och en hona.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan, samma ex som tidigare under veckan.

SANDLÖPARE: En årsunge höll till på Playan.

KENTSK TÄRNA: 4 ex födosökande längs Nordstranden.

STORLABB: Två ex passerade söderut V om ön vid 10-tiden.

SILLGRISSLA: Ett ex i sommardräkt passerade söderut V om ön.

HAVSSULA: Ca 5 ex flög omkring födosökande V om ön.

TORNFALK: Ett ex rastade i fyrområdet 09:20 och någon timma framåt.

RÖDSTJÄRT: En hona satt en stund i Grindoxeln under morgonen.

BUSKSKVÄTTA: Ett ex sågs födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

58 individer av 10 arter:
Ejder 1, större strandpipare 1, roskarl 9, kustsnäppa 12, brushane 2, kärrsnäppa 26, rödbena 2, silltrut 1, stenskvätta 3 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 529 och i år till 5170 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl (5), kustsnäppa (1), brushane (1), kärrsnäppa (5) och rödbena (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Fortsatt blåsigt och nätfångst var inte att tänka på. Vi fick dock annat att tänka på. Det började ca kl. 16 med att vi inte fick något vatten i ledningarna till huset. En kontroll visade att det inte var fel på vattenanläggningen i källaren till Stefans hus. Vattenpumpen hade visserligen lagt av men det visade sig bero på total frånvaro av el till ön. Efter anmälan till nätleverantören Ellevio och ett par samtal med deras montör, som fick gå ända ut till spetsen på Hållsundsudde, och som fick rättat till det av okänd anledning uppkomna felet i den transformator som förser elkabeln ut till Nidingen med högspänning, så fick vi tillbaka elströmmen på ön kl. 20:20.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 18 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Efternatten och morgonen i stort sett molnfri. Sikten var dessutom god efter de hårda vindarna från nordsektorn igår. Under dagen bildades en del stackmoln och från 14-tiden var det helmulet. Åter växlande molnighet under kvällen.

Min temp: +15,7°C kl. 16. Max temp: +18,4°C kl. 11-12.

Nederbörd: Ingen mätbar.

 

02:00: NV 11,0 m/s, byvind 14,8 m/s, +16,5°C, vattenståndet +29 cm.

08:00: V 10,2 m/s, byvind 13,2 m/s, +16,8°C, vattenstånd +10 cm.

14:00: V 11,1 m/s, byvind 14,7 m/s, +16,9°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: V 12,8 m/s, byvind 17,2 m/s, +16,4°C, vattenstånd +14 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:47 och ner 20:44.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga av för mycket vind från nordsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:45-20:00 (49 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:15-20:00 (259 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:45-20:00 (191 burtimmar).

Totalt blev det idag 499 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

KRICKA: Ett ex höll till i Kausan under morgonen.

KUSTPIPARE: Ett adult ex rastade bl.a. på Hamnudden.

SMÅSPOV: Två ex höll till på ön.

MYRSPOV: Den adulta hanen sågs idag på Hamnudden.

ROSKARL: Ca 25 ex. En adult i övrigt enbart årsungar.

KUSTSNÄPPA: 7-8 ex rastande.

BRUSHANE: Tre årsungar varav två hanar och en hona.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan.

SANDLÖPARE: Fyra årsungar höll till på Playan och på Ostudden.

STORLABB: 5 ex sydsträckande under dagen.

STORMFÅGEL: Ett ex passerade V om ön vid 18-tiden.

HAVSSULA: Ca 30 ex sydsträckande, flertalet under eftermiddagen.

BUSKSKVÄTTA: Två ex födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

15 individer av 8 arter:
Ejder 1, strandskata 1, roskarl 4, kustsnäppa 1, kärrsnäppa 3, rödbena 2, lövsångare 2 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 471 och i år till 5112 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av större strandpipare (2), kärrsnäppa (1), drillsnäppa (1) och rödbena (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Det blåsiga vädret de senaste dagarna har hållit privatbåtar borta från ön, men idag kom Stefan och Jum ut med 7 personer från ett företag för ett kort dagsbesök.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 17 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Efter en mulen natt med måttliga vindar från NNO-N började det regna vid 05-tiden. Därefter regnade det nästan konstant till midnatt med endast obetydliga avbrott.

Min temp: +14,5°C kl. 03. Max temp: +16,7°C kl. 20.

Nederbörd: 13,6 mm.

 

02:00: NNO 3,6 m/s, byvind 5,6 m/s, +15,0°C, vattenståndet +25 cm.

08:00: N 6,3 m/s, byvind 9,8 m/s, +14,8°C, vattenstånd +30 cm.

14:00: NNV 15,4 m/s, byvind 20,7 m/s, +15,8°C, vattenstånd +33 cm.

20:00: NV 12,0 m/s, byvind 18,1 m/s, +16,7°C, vattenstånd +20 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:45 och ner 20:46.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga av regn från 05-tiden och framåt.

I Kausan 17 burar 11:30-20:00 (145 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 4 burar 11:30-20:00 (34 burtimmar).

På Playan 22 burar 11:30-20:00 (187 burtimmar).

Totalt blev det idag 366 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: I Kausan sågs fortfarande en adult hane. Dessutom anlände en juvenil hane på kvällen. Den senare burfångades och ringmärktes.

ROSKARL: Minst 15 ex varav en adult och resten årsungar. 3 årsungar ringmärktes.

KUSTSNÄPPA: Ca 10 ex varav en ringmärktes.

BRUSHANE: Tre årsungar varav två hanar och en hona, höll mestadels till i Kausan.

SANDLÖPARE: En årsunge höll till på Playan.

BUSKSKVÄTTA: Tre årsungar, två hanar och en hona, burfångades i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

35 individer av 14 arter:
Strandskata 1, myrspov 1, roskarl 3, kustsnäppa 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 5, enkelbeckasin 1, drillsnäppa 1, rödbena 3, silltrut 1, lövsångare 2, buskskvätta 3, gulärla 9 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 456 och i år till 5097 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl (2), grönbena (1), silltrut (1) och skärpiplärka (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag var det sannerligen ett rejält busväder. Nästan kontinuerligt regnande från gryning till midnatt och därtill rådde hårda vindar från nordsektorn hela dagen. Nätfångst av fåglar var inte att tänka på, men fångstburarna på öns tångvallar fungerade bra på läsidan av Kausan och Playan. Som tur var fanns fortfarande gott om rastande vadare av olika arter kvar på ön. Även många kvarvarande tättingar sökte sig till stränderna, vilket resulterade i oväntade burfångster av lövsångare och buskskvättor.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 16 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Det började regna vid midnatt natten till idag och det fortsatte även efter gryningen fram till 07:30. Därefter lättade molntäcket successivt och under eftermiddagen var det tidvis molnfritt ut över havet. Framåt kvällen tornade åter en del bymoln upp sig över fastlandet, vilka delvis spred sig ut över havet.

Min temp: +13,0°C kl. 07. Max temp: +19,4°C kl. 15 och 17.

Nederbörd: 7,1 mm.

 

02:00: NV 3,7 m/s, byvind 6,0 m/s, +13,6°C, vattenståndet +18 cm.

08:00: NNO 4,6 m/s, byvind 5,7 m/s, +13,7°C, vattenstånd +15 cm.

14:00: VNV 1,5 m/s, byvind 3,7 m/s, +18,6°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: NO 3,5 m/s, byvind 4,4 m/s, +16,3°C, vattenstånd +10 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:43 och ner 20:49.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst fram till 07:45 pga regn.

5 nät 07:45-08:15, 8 nät 08:15-09:00, 11 nät 09:00-09:45, 17 nät 09:45-10:00 och 24 nät 10:00-13:45  (111 nättimmar).

I Kausan 17 burar 10:30-20:15 (166 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 4 burar 10:30-20:15 (39 burtimmar).

På Playan 22 burar 10:30-20:15 (215 burtimmar).

Totalt blev det idag 420 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

KUSTPIPARE: Två ad rastade på Playan och flög därefter ut mot Hamnudden.

SMÅSPOV: Två ex kvar på ön sedan några dagar.

STORSPOV: Ett ex hördes västerut ut över havet 16:05.

ROSKARL: Minst 15 rastande varav en adult och resten årsungar.

KUSTSNÄPPA: Minst 10 rastande varav en adult och resten årsungar.

BRUSHANE: En årsung hane rastande.

SANDLÖPARE: Fyra årsungar höll till på Playan under eftermiddagen/kvällen.

STORLOM: En ej utfärgad fågel låg på vattnet långt söder om Nidingen.

SPARVHÖK: Ett ex höll till på ön under eftermiddagen.

BRUN KÄRRHÖK: En årsunge sträckte söderut V om ön 10:48.

TÖRNSKATA: Två årsungar korttidskontrollerades efter märkningen den 12 augusti.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

55 individer av 11 arter:
Ljungpipare 1, roskarl 6, kustsnäppa 1, brushane 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 17, rödbena 2, lövsångare 12, ärtsångare 4, svartvit flugsnappare 7 och skärpiplärka 3.

Ljungpipare blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 421 och i år till 5062 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl (1), kustsnäppa (1), kärrsnäppa (4), törnskata (2), lövsångare (1), sädesärla (1) och skärpiplärka (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Efter ett par blåsiga dagar blev det nästan vindstilla under flera timmar mitt på dagen. Havet lade sig helt blankt och Martin passade på att inventera tumlare. Han ställde sig med tubkikare uppe på västra gamla fyrens altan och gjorde ett långsamt 360-graders svep runt hela ön. Det gav ett gott resultat och inte mindre än 37 tumlare kunde noteras. Tidigare högsta antal enligt Artportalen låg på 29 ex 25 september 2008. I övrigt noterades under detta rundsvep även 5 knubbsälar, en storlom och 3 sillgrisslor.

 

Trots att havet låg blankt under en stor del av dagen var det idag bara två privatbåtar med en resp. två personer som besökte Nidingen idag.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 15 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Växlande molnighet hela förmiddagen. Under eftermiddagen tidvis lite mer sol. Den hårda vinden under natten/morgonen mojnade långsamt under dagen. Sent på kvällen kände man av ett lätt duggregn

Min temp: +15,4°C kl. 24. Max temp: +19,2°C kl. 13.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VSV 9,8 m/s, byvind 14,7 m/s, +16,0°C, vattenståndet +25 cm.

08:00: VSV 9,6 m/s, byvind 13,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: VSV 7,3 m/s, byvind 11,2 m/s, +18,9°C, vattenstånd +21 cm.

20:00: V 6,9 m/s, byvind 9,9 m/s, +17,2°C, vattenstånd +15 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:41 och ner 20:51.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga vindstyrkan.

I Kausan 17 burar 07:30-21:15 (234 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 4 burar 08:00-21:15 (53 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:15-20:30 (270 burtimmar).

Totalt blev det idag 557 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 5 + 3 sträckte söderut under dagen.
LJUNGPIPARE: 482 ex sträckte söderut. Några enstaka årsungar ingick i flockarna men 98-99% av fåglarna var adulta.
ROSKARL: Förutom 6 ex som sträckte söderut rastade minst 6 ex på Playan under kvällen.
KUSTSNÄPPA: En ad och 16 juv sträckte söderut. Ca 10 årsungar rastade på Playan under kvällen. BRUSHANE: Två årsungar, en hane och en hona, höll till i Kausan.
SPOVSNÄPPA: Två årsungar födosökte i Kausan större delen av dagen.
MOSNÄPPA: En ad upptäcktes på Playan under morgonen men under eftermiddagen höll den till i Kausan.
STORLABB: 15 ex sträckte söderut under morgonen/förmiddagen, alla V om ön.
STORMFÅGEL: Minst ett ex sågs till och från långt ut i väster under förmiddagen.
MINDRE LIRA: Ett ex som passerade söderut vid Vinga 06:50 stämmer bra med ett ex som rundade Västudden på mycket nära håll här på Nidingen 07:40, alltså exakt 50 minuter senare.
HAVSSULA: 171 ex sträckte mot S. Huvudsakligen subadulta fåglar (2K och äldre). Endast enstaka helt adulta.
STENFALK: Ett honfärgat ex passerade V om ön 09:37.
GULÄRLA: Ca 20 ex sträckande/rastande under morgonen.
BUSKSKVÄTTA: Ett honfärgat ex födosökte i Kausan hela dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

40 individer av 11 arter:
Större strandpipare 3, roskarl 1, kustsnäppa 1, spovsnäppa 1, kärrsnäppa 23, drillsnäppa 1, rödbena 2, silltrut 1, stenskvätta 2, gulärla 4 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 366 och i år till 5007 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kustsnäppa (1), kärrsnäppa (6) och skärpiplärka (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Idag var vi helt ensamma på ön. En hel del tid ägnades åt havsfågelspaning, vilket gav bra resultat när det gäller antal ljungpipare, storlabbar och havssulor. Mindre liran som kom mycket nära längs nordstranden utgjorde dagens trevligaste fynd. Martin, som upptäckte den, var väl den som blev gladast, då det var första observationen för honom av en lira överhuvudtaget på Nidingen.

 

VID DATORN

Uno Unger