DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAGEN 2 NOVEMBER 2023

VÄDER
Mulet. Vid lunch tittade solen fram en stund.

NEDERBÖRD: Kl. 08: 28 mm det senaste dygnet (kl. 08-08).
MIN TEMP: +6,6°C kl. 00. MAX TEMP: +10,9°C kl. 15.
02:00: SO 11,6 m/s, byvind 14,0 m/s, +7,6°C, vattenstånd -3 cm.
08:00: SO 9,0 m/s, byvind 10,6 m/s, +9,9°C, vattenstånd +6 cm.
14:00: SO 8,8 m/s, byvind 10,5 m/s, +10,8°C, vattenstånd +6 cm.
20:00: SO 11,3 m/s, byvind 16,5 m/s, +10,8 °C, vattenstånd +33 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

Solen gick upp 07:28 och ner 16:23.

PERSONAL
Janne Dahlén, Nils Lundquist, Pär Söderquist samt barnen Thea Söderquist och Melker Dahlén.

VERKSAMHET
Nätfångst: 20 nät 06:30-15:30, totalt 180 nättimmar.
Burfångst: 22 burar i Kausan 06:30-16:00, totalt 209 burtimmar.

Registrering av ringmärkning och kontroller i Fagel och avstämning av ringmärkningen.

OBSERVATIONER
HAVSÖRN: 2 adulta i par som hängde på östra udden
ALKEKUNG: 2 obsar

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
25 fåglar av 12 arter:
Skärsnäppa 4, kungsfågel 1, gärdsmyg 3, rödhake 1, skärpiplärka 1, bofink 1, bergfink 1, domherre 4, grönfink 5, vinterhämpling 1, gråsiska 2, gulsparv 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 53 och i år totalt 7 623.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av:
13 skärsnäppor, 2 blåmesar, 1 kungsfågel

UPPDRAGSARBETE
Skräpplockning, röjning av slån

ÖVRIGT
På kvällen fångade Janne 17 skärsnäppor med håv och lampa, varav endast fyra var nymärkningar. En av dem var ringmärkt våren 2012 som 20 och en våren 2015 som 20. Det var första gången som fågeln som ringmärktes 2015 kontrollerades. Den som ringmärktes våren 2012 har tidigare kontrollerats 2013, 2015 och 2017.

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV
Nils Lundquist