DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAGEN 22 NOVEMBER 2023

 

VÄDER

Mulet men ganska god sikt. Från 13-tiden började det regna, vilket höll på till och från under kvällen. Måttlig vind vridande från SO till S under efternatten, men från gryningen ökade vinden successivt från 10 m/s till som mest SV 20 m/s vid 20-tiden. I vindbyarna uppmättes tidvis storm under tiden 17 till 21 och högsta vindstyrkan mättes till 26,7 m/s 20:00.

 

NEDERBÖRD: Kl. 08: 0 mm regn (kl. 08-08).

MIN TEMP: +2,6°C kl. 01. MAX TEMP: +8,1°C kl. 23-24.

01:00: SO 5,3 m/s, byvind 7,0 m/s, +2,6°C, vattenstånd -3 cm.

07:00: SV 9,4 m/s, byvind 11,6 m/s, +5,1°C, vattenstånd -6 cm.

13:00: SV 16,3 m/s, byvind 22,0 m/s, +6,1°C, vattenstånd 34 cm.

19:00: NO 19,0,2 m/s, byvind 26,3 m/s, +6,7°C, vattenstånd 34 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 08:12 och ner 15:44.

 

PERSONAL
Daniel Hjelm och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

23 burar i Kausan 08:00-15:00 (161 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 08:00-15:00 (7 fröfälletimmar).

Kontinuerlig bevakning av sträcket över havet under tiden 08:00-16:00 i den ökande SV-vinden.

 

OBSERVATIONER

GRÅGÅS: Ett par sträckte österut längs Nordstranen 10:52.

SJÖORRE: 11 fördelade på tre flockar

KNIPA: En honfärgad sträckte söderut efter att passerat Västudden 11:17.

SILLGRISSLA: 4 passerade mot S (2 + 1 + 1).

TORDMULE: 16 sträckande S. Största flocken var på 7 individer.

TOBISGRISSLA: Två stationära adulta fåglar i vinterdräkt. Den ena grisslan hade faktiskt precis påbörjat ruggningen på huvud och hals.

HAVSSULA: En adult sträckte mot S 10:40 och en annan adult flög norrut 13:32.

SPARVHÖK: Ett ex flög in över ön mot 5:ans nätplats under förmiddagen och försvann därefter.

SNÖSPARV: Ca 15 som huvudsakligen uppehöll sig på Västudden och i Kausan.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

.

RINGMÄRKNING

Ingen idag:
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 366 och i år totalt 7961.
Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Endast en egen korttidskontroll: Snösparv 1.

Det var den som ringmärktes som 1K hane 19 nov och som därefter kontrollerats dagligen efter burfångst i Kausan.

 

UPPDRAGSARBETE
Inget.

 

ÖVRIGT

Förutom att en gång i timmen kolla burarna i Kausan, som idag bara gav en snösparv, ägnades hela dagen åt havsfågelskådning med tyvärr ett ganska magert resultat. När hade t.ex. en hel höstdag med SV-vind på 10 – 20 m/s senast resulterat i bara TVÅ! havssulor?

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger