DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 07 MAJ 2023

VÄDER

Isande kalla måttliga ostliga vindar under morgon och förmiddag. Under eftermiddagen rejält varmt och vinden har snurrat 360 grader och var under kvällen åter tillbaka på ost. Klart.

 

Min temp: +4,3 °C kl. 05 och kl. 06. Max temp: +13,3°C kl.15.

 

02:00: SO 8,7 m/s, byvind 10,2 m/s, +7,3°C, vattenstånd -22 cm.

08:00: O 6,0 m/s, byvind 8,2 m/s, +5,8°C, vattenstånd -8 cm.

14:00: SO 0,8 m/s, byvind 2,3 m/s, +12,9°C, vattenstånd -22 cm.

20:00: NO 1,8 m/s, byvind 3,6 m/s, +11,5°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:12 och ner 21:07.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Eva Mattson, Bo Nielsen, Magnus Friberg och Teresa Montràs Janer.

 

VERKSAMHET

27 nät 04:00-07:30 och 21 nät 07:30-10:00 (147 nättimmar).

 

Sträckräkning: 05:15-10:30.

 

Kontroll av antal ägg i de tretåiga måsarnas bon på fyrarna. Äggläggningen har tagit fart på alvar de senaste dagarna. Efter att de första ägget observerades i östra fyren i torsdags finns det nu ägg i 8 av bona, av dessa bon har samtliga 1 ägg utom ett som har två. Fortfarande flera boplatser på fyrarna som det knappt börjat byggas på.

 

Avläsning av skärsnäppor, silltrutar, skärpiplärkor, större strandpipare, strandskator och sädesärlor.

 

OBSERVATIONER

Myrspov: 16 ex kom insträckande under morgonen och rastade på västudden, fick vid lunchtid sällskap av ytterligare 8 ex. Bjöd på fina flyguppvisningar under dagen.

Lunnefågel: Hittades vid lunchtid utanför nordstranden.

Smålom: Fint sträck under förmiddagen, slutsiffran blev 536. Flera läckra flockar med 20+ ex som passerade precis utanför Västudden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

17 fåglar av 5 arter:

Lövsångare 11, gransångare 1, ärtsångare 2 , svartvit flugsnappare 1 och sävsparv 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 476 och i år totalt till 3453.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; lövsångare 2, gransångare 2, rörsångare 1, ärtsångare 2, svarthätta 2 och gärdsmyg 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Toalettskötsel.

Underhåll SMHI:s väderstation.

 

ÖVRIGT

Idag var det som att vistas på två olika platser under samma dag, underställ och vinterjacka på under förmiddagen och t-shirtväder på eftermiddagen. Fåglarna verkade också tycka det var kallt och ytterst få lät sig idag ringmärkas. Den nya personalen kunde i stället roa sig med diverse avläsningar, sträckspan och under eftermiddagen sollapande. Till den nya personalens glädje visade det sig att lunnefågeln fortfarande är kvar och sågs fint utanför nordstranden.

 

Vid datorn

Johan Bergquist