DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 30 APRIL 2023

VÄDER

Frisk nordvästvind på gränsen till kuling under natten och morgonen, långsamt minskade under dagen, ner till måttlig vind. Klart fram till kvällen när det mulnade på något.

 

Min temp: +6,5 °C kl. 06. Max temp: +8,7°C kl.14.

 

02:00: NV 12,6 m/s, byvind 15,1 m/s, +7,3°C, vattenstånd 18 cm.

08:00: NV 10,9 m/s, byvind 13,2 m/s, +6,7°C, vattenstånd -3 cm.

14:00: NV 8,1 m/s, byvind 10,8 m/s, +8,7°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: V 8,4 m/s, byvind 10,1 m/s, +7,9°C, vattenstånd -10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:29 och ner 20:52.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Linnea Bergquist, Martin Olsson och hunden Milo.

 

VERKSAMHET

Ingen fångst

 

Inventering av de större strandpipare som häckar längs Playan och bort till Hamnudden. Sammanlagt 5 bon med 4 ägg i varje. En hona som enbart bar metallring kompletterades med färgringar.

 

3 nya ejderbon på Västudden lokaliserades från fyren.

 

OBSERVATIONER

Lunnefågel: Till den nyanlända personalens glädje kunde Martin återfinna lunnefågeln under morgonen efter att den inte setts sedan den 23: e. Som tidigare veckor låg den en liten bit från land längs nordsidan.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 fåglar av 1 art:

Skärsnäppa 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2178 och i år totalt till 2972.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; skärsnäppa 2.

 

Större strandpipare som märktes som 2k+ i juli förra året kontrollerades idag och fick färgringar för lättare identifiering i fält.

 

UPPDRAGSARBETE

Reservatsskötsel, fortsatt jobb med slånet söder om Kruthuset.

 

ÖVRIGT

Att lunnefågeln var kvar blev dagens behållning. Då vinden satte stopp för nätfångst och skärsnäpporna var fåtaliga i Kausan så har personalen tagit det förhållandevis lugnt. En trevlig frukost avnjöts i fyren och en smarrig fisksoppa till middag satt fint. Stefan kom ut idag igen och fortsatte med vårstädningen. Öns fåglar har till synes fullt upp med sina häckningsbestyr, annars är det inte direkt vårkänslor i den kalla nordvästvinden. Tropikflyttarna lyser med sin frånvaro. Sista april ligger medelvärdet per år för antalet hittills fångade lövsångare på knappa 100, i år har vi fångat 36, inget man kan dra några stora växlar av mer än att det inte varit optimala fångstförhållanden de senaste veckorna och att våren kanske är lite sen. Valborg firades in med en brasa, bestående av den gångna veckans nedhuggna slån.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 29 APRIL 2023

VÄDER

Mulet och svaga vindar från syd under morgonen. Vinden snabbt ökande från väst, till frisk närmast hård. Liten regnskur vid lunchtid och efter det klart resterande del av dagen.

 

Min temp: +7,6 °C kl. 01. Max temp: +9,9°C kl.15.

 

02:00: SO 2,0 m/s, byvind 2,4 m/s, +7,7°C, vattenstånd 5 cm.

08:00: SV 5,1 m/s, byvind 6,1 m/s, +8,8°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: V 10,9 m/s, byvind 14,9 m/s, +9,7°C, vattenstånd 12 cm.

20:00: NV 11,9 m/s, byvind 15,2 m/s, +9,0°C, vattenstånd 7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:31 och ner 20:50.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström. Vid 09:45 anlände ny personal i form av Linnea Bergquist, Martin Olsson och hunden Milo, Johan och Harald fortsatt kvar. Lars Hellberg styrde båten idag. Efter snabb fika gick båten åter tillbaka till fastlandet.

 

VERKSAMHET

27 nät 04:30-10:00 (148,5 nättimmar).

 

Sträckbevakning 05:00-08:30

 

Bokartering, ett nytt bo av ejder öster om SMHI:s väderstation, med tre ägg, ett nytt bo av rödbena, uppe på stenmalen sydväst om Kruthuset.

 

OBSERVATIONER

Skäggdopping: Ett ex sträckte söderut strax utanför Klockfotsrevet.

Tornfalk: Ett ex gjorde en rekognoseringsrunda över ön, men konstaterade nog även den att ön var tämligen tom på tättingar. Så efter någon minut fortsatte falken in mot land.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 fåglar av 3 arter:

Gärdsmyg 7, koltrast 1 och rödhake 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2176 och i år totalt till 2970.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; gransångare 1, gärdsmyg 1 och rödhake 2.

 

En skärpiplärka märkt 2019 och kontrollerad senast i maj 2022 kontrollerades idag efter fångst i Grindoxeln.

 

En ejder kontrollerades på sitt bo strax öster om SMHI:s väderstation. Hon var ursprungligen märkt 2013. År 2020 häckade hon på samma ställe.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Undertecknad är numera officiellt hattlös. Svaga vindar från syd och lite molnigt brukar vara ett vinnande koncept för fångsten, men så icke idag. Ön var fruktansvärt fågeltom på rastande fåglar under hela dagen. Martin som besöker ön för första gången var mäkta imponerad av de tretåiga måsarna som bjöd på spektakulära flyguppvisningar i den friska vinden, extra häftigt att kunna se dom uppifrån när man står uppe i fyrarna. Efter ett halvt dygn med svaga vindar viner återigen nordvästvinden runt knutarna. Personalen har idag försök bekanta sig med öns flora, spännande men svårt.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 28 APRIL 2023

VÄDER

Fortsatt friska västliga vindar under natten, under dagen gradvis avtagande, under kvällen så gott som stiltje och bleke på havet. Klart under förmiddagen, under eftermiddagen halvklart med molnigheten huvudsakligen bestående av höga slöjmoln.

 

Min temp: +6,5 °C kl. 04 och kl. 06. Max temp: +9,3°C kl.13 och kl. 14.

 

02:00: V 8,5 m/s, byvind 10,3 m/s, +6,6°C, vattenstånd 2 cm.

08:00: V 4,3 m/s, byvind 6,2 m/s, +6,8°C, vattenstånd -23 cm.

14:00: SV 3,8 m/s, byvind 5,1 m/s, +9,3°C, vattenstånd -9 cm.

20:00: V 0,5 m/s, byvind 2,1 m/s, +7,7°C, vattenstånd -17 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:34 och ner 20:48.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

17 nät 04:30-08:00 och 27 nät 08:30-11:30 (140,5 nättimmar).

 

Bokartering: Ett nytt bo av ejder på hamnudden, två nya bon av större strandpipare, ett söder om Vinschskjulet och ett på Playan söder om Kruthuset, samt ett bo av snatterand i slånet öster om SMHI:s väderstation.

 

Sträckbevakning 05:00-09:30.

 

Nätlagning av nät 1C och 12A.

 

 

OBSERVATIONER

Snatterand: För femte året i rad har det konstaterats häckning av snatterand på Nidingen, då den 2018 noterades som häckfågel på ön för första gången. Snatterandshonan stöttes från slånbuskagen strax öster om SMHI:s väderstation och vi kunde lokalisera 3 ägg. Det finns två hanar av snatterand på ön, så när hon är uppe och flyger är hon fortsatt kraftigt uppvaktad.

Bergand: En hane passerade fint förbi västudden i en grupp med sjöorrar.

Svartkråka: Ett ex observerades sträckande i den för Nidingen något oortodoxa riktningen nordväst. Kråkan passerade pedagogiskt tillsammans med en råka och en gråkråka. Vi har den senaste veckan vid flera tillfällen observerat flockar med just Corvus-arter sträckande mot nordväst. Kan det möjligen vara fåglar som misslyckats/ inte går till häckning som söker sig till sällare jaktmarker i Danmark?

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

24 fåglar av 7 arter:

Lövsångare 7, gransångare 8, kungsfågel 1, gärdsmyg 2, rödhake 3, gråsiska 2 och sävsparv 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2167 och i år totalt till 2961.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; gransångare 3, gärdsmyg 1, järnsparv 1, kungsfågel 1, lövsångare 1 och rödhake 3.

 

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning. Toalettskötsel och latrin- och sophantering. Molnhöjdsmätaren på SMHI:s väderstation rengjordes från fågelbajs. Reservatsskötsel, slånbekämpning söder om Kruthuset.

 

Anders Magnussons kamrater, som var förstagångsbesökare på ön, fick en kort ringmärkningsguidning.

 

ÖVRIGT

Om de två tidigare dagarna varit något händelselösa så har det idag varit full rulle på ön, om än kanske inte bland fåglarna. Några enstaka fåglar lyckades ringmärkas och sträckspanarna gladdes åt lite rörelse på sjöorre och vitkindad gås. Stefan var ute för att börja vårstäda sina lokaler inför turistsäsongen. Per med kollega var ute över dagen och arbetade med vattnet på ön, nu finns vatten på gästtoan och saltanläggningen har fått puttra i gång. Anders Magnusson med kamrater besökte under eftermiddagen ön, skådade samt bjöd personalen på öl och diverse snacks, mycket uppskattat. Då de senaste dagarna inte inbjudit till särskilt mycket uteaktivitet så har personalen idag roat sig med desto mera, diverse uppdragsarbeten, städning och nätlagning för att nämna några. Undertecknad kommer äta upp sin hatt om vi inte fångar över 300 fåglar imorgon, fortsättning följer.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 27 APRIL 2023

VÄDER

Friska västliga vindar, av nästan kulingstyrka under stora delar av dagen. Halvklart till klart hela dagen, under sen eftermiddag/kväll avtagande vind.

 

Min temp: +5,6 °C kl. 04. Max temp: +9,5°C kl.17.

 

02:00: V 12,9 m/s, byvind 15,6 m/s, +6,2°C, vattenstånd 16 cm.

08:00: V 11,0 m/s, byvind 14,1 m/s, +6,1°C, vattenstånd 3 cm.

14:00: NV 9,5 m/s, byvind 11,8 m/s, +8,5°C, vattenstånd 12 cm.

20:00: V 9,4 m/s, byvind 11,8 m/s, +8,4°C, vattenstånd 2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:36 och ner 20:46.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

13 vadarburar i Kausan 07:00-10:00 och 13 burar 13:30-17:00 (84,5 burtimmar)

 

Avläsning silltrutar.

 

Lokalisering av bon från fyren.

 

OBSERVATIONER

Hussvala: Två ex besökte idag holkarna på västsidan av stationshuset och födosökte under dagen i Kausan.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 fåglar av 1 art:

Skärsnäppa 13.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2143 och i år totalt till 2937.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; skärsnäppa 6.

 

Skärsnäppa märkt som 2k+ i november 2017 kontrollerades idag för första gången sedan märkningen.

 

Skärsnäppa märkt som 1k i oktober 2019 kontrollerades idag för tredje gången, senast mars 2022.

 

Skärsnäppa märkt som 2k i maj 2022 kontrollerades idag för första gången, alltså cirka ett år efter märkning.

 

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Återigen en väldigt blåsig dag som även idag gjorde nätfångst omöjlig. Vilket inte gjorde så mycket då tättingarna på ön var extremt lätträknade. Första dagen sedan undertecknad anlände i slutet av mars som det inte noterades någon rödhake på ön. De finns säkert kvar, men ville inte visa sig idag.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 26 APRIL 2023

VÄDER

Friska västliga till nordvästliga vindar under större delen av, halvklart till klart.

 

Min temp: +5,4 °C kl. 03. Max temp: +8,9°C kl.18.

 

02:00: NV 5,8 m/s, byvind 7,5 m/s, +6,4°C, vattenstånd 17 cm.

08:00: V 11,2 m/s, byvind 13,3 m/s, +6,5°C, vattenstånd 2 cm.

14:00: V 10,2 m/s, byvind 13,2 m/s, +7,9°C, vattenstånd 5 cm.

20:00: V 11,5 m/s, byvind 15,1 m/s, +7,6°C, vattenstånd 2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:38 och ner 20:43.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

12 nät 05:00-10:00 (60 nättimmar).

 

9 vadarburar i Kausan 13:00-16:30 och 9 burar 18:00-21:00 (49,5 burtimmar)

 

Fröfällan aktiv i Kausan 12:00-16:30

 

OBSERVATIONER

Tretåig mås: Under eftermiddagen hittades en tretåig mås sittandes på marken i fyrträdgården. Måsen märkt som bounge 2017 var uppenbart omtöcknad, efter professionell undersökning av Elisabeth konstaterades det att inget var brutet. Så måsen släpptes åter i trädgården och kan förhoppningsvis återhämta sig. De tretåiga måsarna slåss ibland rätt våldsamt mellan sig så det är möjligt att denna fått en smäll i ett slagsmål.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

6 fåglar av 3 arter:

Gransångare 1, gärdsmyg 1 och rödhake 4.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2130 och i år totalt till 2924.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; gransångare 2, gärdsmyg 1, kungsfågel, rödhake 2 och hämpling 6.

 

 

UPPDRAGSARBETE

Latrinhantering.

 

ÖVRIGT

Tvåsiffrig styrka på medelvinden under större delen av dagen gjorde nätfångsten fruktlös. Den hårda vinden, eller det allmäna tuffa väderförhållandena som råder på Nidingen, har gjort att en av bultarna till flaggstångens fäste gått helt av. Vilket gjort att den stått och gungat kraftigt under förmiddag. Flaggstången fälldes för att inte riskera att ytterligare bultar skulle gå av under det stora trycket och de kommande kraftiga vindarna. Under eftermiddagen gjordes en gedigen insats att fånga skärsnäppor, men de sprang retfullt precis utanför.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 25 APRIL 2023

VÄDER

Måttlig till frisk vind inledningsvis från sydost, senare vred vinden förbi västlig till nord, på kvällen. Lätt avtagande regn i gryningen tills 11. Eftermiddagen klarnade upp och vinden la sig något.

 

Min temp: +7,0 °C kl. 20. Max temp: +9,3°C kl.00, 01, 02, 03.

 

02:00: SO 9,0 m/s, byvind 12,3 m/s, +9,3°C, vattenstånd 21 cm.

08:00: V 8,7 m/s, byvind 10,2 m/s, +8°C, vattenstånd 34 cm.

14:00: NV 5,6 m/s, byvind 7,6 m/s, +8,3°C, vattenstånd 38 cm.

20:00: N 5,1 m/s, byvind 7,6 m/s, +7°C, vattenstånd 27 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:41 och ner 20:41.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

20 nät 04:45-08:00 och 15 nät 08:00-12:00 (105 nättimmar).

 

20 vadarburar 12:00-14:30 (50 burtimmar)

 

Fröfällan aktiv i Kausan 12:00-16:00

 

Avläsning skärsnäppor, skärpiplärkor, större strandpipare, strandskator och silltrutar.

 

Inventeringsrunda av huvudsakligen ejderbon utanför murarna.

 

 

OBSERVATIONER

Jorduggla: En individ mobbades av öns måsar ovanför labbet. Drog sedan vidare österut.

Drillsnäppa: Gårdagens drillsnäppa klev in i en av vadarburarna och förseddes med ring.

Svart rödstjärt: En ung honfärgad individ ringmärktes under morgonen och ytterligare en ung hane sågs rasta i Kausan. Första märkningen för i år.

Buskskvätta: En hane rastade under eftermiddagen i Kausan. Årets första på ön. Snygg!

Hämpling:  Fröfällan levererade 8 hämplingar till labbet idag vilket utgör nytt dagsrekord i fångsten. Blandade ålder och kön, även två kontroller från 2021.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

64 fåglar av 16 arter:

Ejder 2, skärsnäppa 2, drillsnäppa 1, sparvhök 1, lövsångare 6, gransångare 16, svarthätta 6, kungsfågel 1, gärdsmyg 6, rödhake 8, svart rödstjärt 1, rödstjärt 2, skärpiplärka 1, bergfink 1, vinterhämpling 2 och hämpling 8.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2124 och i år totalt till 2918.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; gransångare 4, kungsfågel 1 och hämpling 1.

 

2 gamla hanar hämpling märkta i maj 2021 kontrollerades.

 

En rödbena märkt 2016 hittades predaterad vid kruthuset.

 

En ejder märkt som gammal hona 2020 kontrollerades idag på sitt bo, ca 20m ifrån boplatsen 2020.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

 

Fem för året nya arter i fångsten under dagen piggade upp. I näten gästade sparvhök, svart rödstjärt och vinterhämpling. I vadarbur togs en drillsnäppa och två ejderådor fick ring när de fångades under dagens inventeringsrunda för ejderbon. Totalt hittades 14 bon. Detta är förmodligen i underkant av det faktiska antalet häckande ejder på ön då inventeringen gjordes utanför öns stenmurar, där några bon brukar finnas varje år. Dessutom verkar inte alla ådor gått upp och lagt sig ännu. Även grågås, kanadagås, havstrut och ytterligare ett strandskatebo hittades. När regnet hade avtagit tog sjöfågelsträcket en liten stöt och både lommar och sjöorrar puttrade på söderut. Förmiddagens vind förvirrade kanske sjöorrarna något då flera flockar sågs på hög höjd och ovanligt dynamiska i sin flocksammanställning. När delar av personalen tittade på en ringmärkt drillsnäppa skvallrade öns måsfåglar att någon inte var välkommen – en jorduggla. Men de som fick se den välkomnade den desto mer. En ursnygg hane buskskvätta gästade Kausan och var en för året ny art på Nidingen.

 

Vid datorn

Harald Ris

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 24 APRIL 2023

VÄDER

Måttlig till frisk sydostvind under hela dagen. Vid 08:30 drog ett regnväder in från väst, regnet avtog vid 12. Resten av dagen mulen och blåsig.

 

Min temp: 8,3°C kl. 10. Max temp: +10,7°C kl. 14.

 

02:00: S 7,2 m/s, byvind 8,6 m/s, +9,2°C, vattenstånd -15 cm.

08:00: SO 9,2 m/s, byvind 9,5 m/s, +9,3°C, vattenstånd -11 cm.

14:00: SO 10,1 m/s, byvind 13,4 m/s, +10,7°C, vattenstånd 5 cm.

20:00: SO 8,3 m/s, byvind 9,6 m/s, +10,1°C, vattenstånd 9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:43 och ner 20:39.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

23 nät 04:45-08:30 (86,25 nättimmar).

 

Avläsning skärsnäppor och silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Större hackspett: En ung hona nätfångades under morgonen, årets andra ringmärkta. Sågs under kvällen födosöka lågt i flädern vid köksnätet.

Svart rödstjärt: En honfärgad individ födosökte under dagen i Kausan.

Rödstjärt: Två snygga hanar fångades och ringmärktes under morgonen. Årets första.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

70 fåglar av 8 arter:

Större hackspett 1, lövsångare 18, gransångare 32, kungsfågel 2, gärdsmyg 8, rödhake 6, rödstjärt 2 och ängspiplärka 3.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2060 och i år totalt till 2854.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

Korttidskontroller av; gransångare 1, gärdsmyg 1 och rödhake 2.

 

En vattenrall märkt som pulli i augusti 2022 hittades idag dödad av predator, troligtvis sparvhök, vid Kruthuset.

 

FRÄMMANDE KONTROLLER

En 3k+ gransångare med norsk ring kontrollerades under morgonen.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Regimskifte i fångsten, lövsångarna visade sin status som Sveriges vanligaste fågel och klådde för första gången i år rödhakarna antalsmässigt. Dock blev det ändå flest gransångare, vi får se hur länge det varar. Regnet under morgonen förkortade fångsten och gjorde det resterande av dagen till en rätt segdragen historia. Vadarna har kommit i gång ordentligt med äggläggning och idag har ett nytt bo av rödbena och ett nytt av strandskata hittats, 4 respektive 1 ägg.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 23 APRIL 2023

VÄDER

Frisk vind från sydost under natten och morgon, vid klockan 5 träffade regn ön från sydväst. Regnet ökande under morgonen för att sedan avta runt klockan 10. Efter klockan 10 fortsatt nedsatt sikt och med minskande vindar från väst. Under eftermiddagen måttliga vindar från syd och sydväst, uppehåll och halvklart runt ön.

 

Min temp: 9,4°C kl. 08, kl. 20, kl. 21 och kl. 22. Max temp: +11,6°C kl. 00.

 

02:00: SO 10,2 m/s, byvind 11,6 m/s, +11,4°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: S 7,4 m/s, byvind 9,6 m/s, +9,4°C, vattenstånd 5 cm.

14:00: V 2,4 m/s, byvind 5,0 m/s, +9,8°C, vattenstånd 1 cm.

20:00: S 5,2 m/s, byvind 6,0 m/s, +9,4°C, vattenstånd -6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:46 och ner 20:37.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

27 nät 10:00-11:30 och 24 nät 11:30-14:30 (112,5 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

Årta: Ett par sågs kortvarigt rasta i strandkanten på Nordsidan i höjd med Strandoxeln. Flög sedan över ön i riktning Playan, men kunde inte återupptäckas.

Skedand: En flock på 30 skedand och 5 stjärtand passerade söderut öster om ön, samt ytterligare 3 par mot syd. Enligt artportalen en ny högsta notering för Nidingen.

Sjöorre/Svärta: Likt tidigare stora sjöorredagar denna vår hjälpte ett väderomslag till idag med att sätta fart på sträcket. När regnet upphörde vällde sjöfåglarna söderut fram till 13-tiden då det stannade av. I kvällningen kom det en liten stöt igen. Antal på sjöorre och svärta landade på 7860 respektive 184. Kul skillnad från sist när sjöorrarna var ensamma som svarta ankor över havet.

Småspov: 3 ex passerade mot öst på hög höjd rakt över ön. Årets första.

Gluttsnäppa: Två ex passerade i regndiset mot öster strax norr om ön. Årets första.

Smålom: Även dessa tyckte om väderomslaget från tidigare veckas NO-vindar. Totalt räknades 1424 sträckande mot syd. Lommarna kom idag både på in- och utsidan om ön och några tvärade tillochmed rakt över. Största gruppen var på 73 ex, mäktigt!

Ärtsångare: Årets första fångades i nät 5E och ringmärktes därefter.

Svart rödstjärt: En ung hane sågs under dagen födosöka vid Grindoxeln och i Kausan.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

43 fåglar av 12 arter:

Lövsångare 3, gransångare 17, svarthätta 2, ärtsångare 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 4, taltrast 1, rödhake 2, järnsparv 1, bergfink 2, gråsiska 5 och sävsparv 3.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1990 och i år totalt till 2784.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

Korttidskontroller av; gransångare 2, gärdsmyg 2 och rödhake 2.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Duggregn och frisk vind hindrade nätuppsättning under morgonen. Häftigt nedfall av bland annat piplärkor och trastar innan regnet helt lättat över ön, tyvärr lämnade många ön i takt med att regnet avtog och innan vi fått upp näten. Lite fågel fastnade dock i lugn takt i näten, med några trevliga inslag. Över havet brakade det loss rejält efter att regnet avtagit. Ett oerhört maffigt smålomssträck med många rejäla flockar, återigen mycket sjöorre och guldkorn som labbar, simänder, rovfåglar och vadare gladde den del av personalstyrkan som hade fokus över havet.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 22 APRIL 2023

VÄDER

Klart, varmt och måttlig sydostlig vind under morgon och förmiddagen. Gott om dagg i gräset. Under sen eftermiddag började moln torna upp sig i väster och vinden ökade succesivt från syd.

 

Min temp: 7,8°C kl. 03. Max temp: +12,8°C kl. 15.

 

02:00: SO 2,7 m/s, byvind 3,4 m/s, +8,1°C, vattenstånd -28 cm.

08:00: SO 4,7 m/s, byvind 5,4 m/s, +8,9°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: S 3,8 m/s, byvind 4,6 m/s, +11,9°C, vattenstånd -28 cm.

20:00: S 7,1 m/s, byvind 9,7 m/s, +12,0°C, vattenstånd -17 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:49 och ner 20:35.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Eva Åkesson och Maud Ygge. Vid 10:30 anlände ny personal i form av Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström. Tommy Järås körde båten, vid 13:30 så återvände Eva och Maud till fastlandet.

 

VERKSAMHET

27 nät 04:45-13:30 (236,25 nättimmar).

OBSERVATIONER

Lunnefågel: Längs nordsidan under stora delar av dagen. Under kvällen sågs den kort ligga en bra vit öster om ön.

Hornuggla: Till personalens glädje kunde årets för öns första hornuggla plockas ut ur fyrnäten av Harald, för att sedan förses med ring.

Lärkfalk: Ett ex sträckte österut över öns södra del under morgonen.

Hussvala: Ett ex sågs kort födosöka runt Stefans hus under eftermiddagen.

Gulärla: En mycket stilig hane av den sydliga rasen födosökte i Kausan från lunchtid och framåt. Har sedan observerats på olika platser på ön, så sannolikt mer än 1 ex. Årets första.

Trädpiplärka: Dryga 80 ex sträckte in på bred front över ön från klockan 9 och framåt. Första observationerna för året.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

179 fåglar av 12 arter:

Hornuggla 1, lövsångare 1, gransångare 50, kungsfågel 7, gärdsmyg 39, björktrast 1, taltrast 1, rödhake 73, skärpiplärka 2, bergfink 2, gråsiska 1 och sävsparv 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1947 och i år totalt till 2741.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

Korttidskontroller av; gransångare 1, gärdsmyg 1 och rödhake 6.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning för några av de totalt 12 besökare som idag var på ön.

 

ÖVRIGT

I natt vände vinden och det var en annan känsla att gå ut på ön, dagg i gräset och varmt i vinden, till skillnad mot den kalla och torra nordan som har haft ön i sitt grepp de senaste dagarna. Även fåglarna verkade ha uppskattat väderomslaget, trädpiplärkor, gulärla och svalor vittnar om att det är mycket som står och stampar nere på kontinenten. Första dagen i år när det har varit mycket folk på ön, sammanlagt har det varit fem båtar på ön.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 21 APRIL 2023

VÄDER

Klart och svaga ostliga vindar under morgon och förmiddag. Vid lunchtid stiltje, fortsatt klart och sedan ökande vindar från nordväst.

 

Min temp: 6,8°C kl. 06. Max temp: +14,3°C kl. 12.

 

02:00: O 4,4 m/s, byvind 5,4 m/s, +8,5°C, vattenstånd -28 cm.

08:00: O 3,7 m/s, byvind 5,0 m/s, +7,8°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: NV 3,9 m/s, byvind 4,5 m/s, +12,0°C, vattenstånd -28 cm.

20:00: N 5,8 m/s, byvind 8,0 m/s, +10,3°C, vattenstånd -17 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:51 och ner 20:33.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Eva Åkesson och Maud Ygge.

 

VERKSAMHET

27 nät 04:45-13:00 och 7 nät 20:00-22:00 (236,75 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

Skedand: Ett par sträckte österut norr om Nidingen.

Silvertärna: Fem ex passerade söderut precis utanför västudden under förmiddagen. Årets första.

Lunnefågel: Idag åter på plats längs nordsidan under morgonen.

Större hackspett: En ung hane nätfångades vid Kruthuset under morgonen. Sågs sedan irra runt på ön under förmiddagen.

Brandkronad kungsfågel: Ytterligare en ung hane fångades under morgonen, i nät 14B, årets femte märkta.

Humlor: Fyra arter humlor på ön idag, Mörk jordhumla, haghumla, ängshumla och åkerhumla. De två senare verkar ej vara observerade på ön tidigare.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

119 fåglar av 8 arter:

Större hackspett 1, gransångare 24, brandkronad kungsfågel 1, kungsfågel 8, gärdsmyg 43, rödhake 39, ängspiplärka 1 och sävsparv 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1768 och i år totalt till 2562.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

Korttidskontroller av; gärdsmyg 5, järnsparv 2, kungsfågel 2, skärpiplärka 1 och rödhake 6.

 

UPPDRAGSARBETE

Reservatsskötsel, fortsatt bekämpning av slån.

Sop- och latrinhantering.

 

ÖVRIGT

En mer händelserik dag än gårdagen, mer fart i fångsten och några trevliga inslag i form av brandkronad kungsfågel och större hackspett.  Även lite mer rörelse över havet. Årets första bo av större strandpipare hittades. Vid lunchtid infann sig något som bör kunna liknas vid sommarstiltje, varmt, inga vindar,  full aktivitet bland häckfåglarna och lågt inflöde av nya fåglar. Rishögarna från slånröjningen eldades idag upp.

 

Vid datorn

Johan Bergquist