DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 21 APRIL 2023

VÄDER

Klart och svaga ostliga vindar under morgon och förmiddag. Vid lunchtid stiltje, fortsatt klart och sedan ökande vindar från nordväst.

 

Min temp: 6,8°C kl. 06. Max temp: +14,3°C kl. 12.

 

02:00: O 4,4 m/s, byvind 5,4 m/s, +8,5°C, vattenstånd -28 cm.

08:00: O 3,7 m/s, byvind 5,0 m/s, +7,8°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: NV 3,9 m/s, byvind 4,5 m/s, +12,0°C, vattenstånd -28 cm.

20:00: N 5,8 m/s, byvind 8,0 m/s, +10,3°C, vattenstånd -17 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:51 och ner 20:33.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Eva Åkesson och Maud Ygge.

 

VERKSAMHET

27 nät 04:45-13:00 och 7 nät 20:00-22:00 (236,75 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

Skedand: Ett par sträckte österut norr om Nidingen.

Silvertärna: Fem ex passerade söderut precis utanför västudden under förmiddagen. Årets första.

Lunnefågel: Idag åter på plats längs nordsidan under morgonen.

Större hackspett: En ung hane nätfångades vid Kruthuset under morgonen. Sågs sedan irra runt på ön under förmiddagen.

Brandkronad kungsfågel: Ytterligare en ung hane fångades under morgonen, i nät 14B, årets femte märkta.

Humlor: Fyra arter humlor på ön idag, Mörk jordhumla, haghumla, ängshumla och åkerhumla. De två senare verkar ej vara observerade på ön tidigare.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

119 fåglar av 8 arter:

Större hackspett 1, gransångare 24, brandkronad kungsfågel 1, kungsfågel 8, gärdsmyg 43, rödhake 39, ängspiplärka 1 och sävsparv 2.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1768 och i år totalt till 2562.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

Korttidskontroller av; gärdsmyg 5, järnsparv 2, kungsfågel 2, skärpiplärka 1 och rödhake 6.

 

UPPDRAGSARBETE

Reservatsskötsel, fortsatt bekämpning av slån.

Sop- och latrinhantering.

 

ÖVRIGT

En mer händelserik dag än gårdagen, mer fart i fångsten och några trevliga inslag i form av brandkronad kungsfågel och större hackspett.  Även lite mer rörelse över havet. Årets första bo av större strandpipare hittades. Vid lunchtid infann sig något som bör kunna liknas vid sommarstiltje, varmt, inga vindar,  full aktivitet bland häckfåglarna och lågt inflöde av nya fåglar. Rishögarna från slånröjningen eldades idag upp.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *