DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 20 APRIL 2023

VÄDER

Klart och huvudsakligen måttliga till friska vindar från nordost. Under eftermiddagen svaga vindar som åter ökade från

 

Min temp: 6,0°C kl. 07. Max temp: +15,4°C kl. 16.

 

02:00: NO 4,9 m/s, byvind 6,8 m/s, +7,6°C, vattenstånd -25 cm.

08:00: NO 7,6 m/s, byvind 10,3 m/s, +6,9°C, vattenstånd -17 cm.

14:00: O 1,6 m/s, byvind 5,1 m/s, +14,7°C, vattenstånd -30 cm.

20:00: NO 4,9 m/s, byvind 6,4 m/s, +11,3°C, vattenstånd -19 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:54 och ner 20:31.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Eva Åkesson och Maud Ygge.

 

VERKSAMHET

9 nät 05:00-11:15 och 8 nät 20:00-22:00 (72,25 nättimmar).

15 vadarburar på Playan 12:00-14:00 (30 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

Knölsvan: Ser ut att idag ha lagt sig på något som kan vara ett bo på ostudden.

Snatterand: En hona var idag uppe och kollade in potentiell häckningsplats mellan sjömärket och Strandoxeln.

Glödsandbi: En vackert glödande hona och hane letade pollen på de kraftigt blommande scillorna väster om köksnätet.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

16 fåglar av 7 arter:

Skärsnäppa 1, gransångare 1, gärdsmyg 1, rödvingetrast 1, rödhake 8, järnsparv 1 och sädesärla 3.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1649 och i år totalt till 2443.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

Korttidskontroller av; skärsnäppa 2, gärdsmyg 1, kungsfågel 2 och rödhake 1.

 

En sädesärla märkt 30:e augusti 2022 som 2+ kontrollerades under kvällen där den tagit nattkvist. Ärlan hade mycket fett och kan då tänkas vara på flyttning.

 

UPPDRAGSARBETE

Reservatsskötsel, fortsatt bekämpning av slån.

 

ÖVRIGT

Dagens målsättning att lyckas se ett moln uppnåddes redan under första rundan, men så mycket mer hände inte under dagen. Oerhört lugnt i fångsten, förmodligen stoppades inflödet av nya fåglar av den friska nordostvinden. Förmiddagen spenderades i stället med korrekturläsning och premiärtur upp i fyren. Under eftermiddagen badade återigen ön i sol och värme, även delar av personalen badade, men någon värme var det inte tal om i vattnet. Fyra militärhelikoptrar mullrade förbi på låg höjd tätt väster ön under sen eftermiddag, antagligen deltog de i den stora militärövningen Aurora 23. Återigen många fina insekter som födosökte på öns vårblommor. Ett försök att fånga övernattande ärlor gjordes i skymningen, med resultatet två nymärkta och en äldre kontroll.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *