DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 24 APRIL 2023

VÄDER

Måttlig till frisk sydostvind under hela dagen. Vid 08:30 drog ett regnväder in från väst, regnet avtog vid 12. Resten av dagen mulen och blåsig.

 

Min temp: 8,3°C kl. 10. Max temp: +10,7°C kl. 14.

 

02:00: S 7,2 m/s, byvind 8,6 m/s, +9,2°C, vattenstånd -15 cm.

08:00: SO 9,2 m/s, byvind 9,5 m/s, +9,3°C, vattenstånd -11 cm.

14:00: SO 10,1 m/s, byvind 13,4 m/s, +10,7°C, vattenstånd 5 cm.

20:00: SO 8,3 m/s, byvind 9,6 m/s, +10,1°C, vattenstånd 9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:43 och ner 20:39.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

23 nät 04:45-08:30 (86,25 nättimmar).

 

Avläsning skärsnäppor och silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Större hackspett: En ung hona nätfångades under morgonen, årets andra ringmärkta. Sågs under kvällen födosöka lågt i flädern vid köksnätet.

Svart rödstjärt: En honfärgad individ födosökte under dagen i Kausan.

Rödstjärt: Två snygga hanar fångades och ringmärktes under morgonen. Årets första.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

70 fåglar av 8 arter:

Större hackspett 1, lövsångare 18, gransångare 32, kungsfågel 2, gärdsmyg 8, rödhake 6, rödstjärt 2 och ängspiplärka 3.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 2060 och i år totalt till 2854.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

Korttidskontroller av; gransångare 1, gärdsmyg 1 och rödhake 2.

 

En vattenrall märkt som pulli i augusti 2022 hittades idag dödad av predator, troligtvis sparvhök, vid Kruthuset.

 

FRÄMMANDE KONTROLLER

En 3k+ gransångare med norsk ring kontrollerades under morgonen.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Regimskifte i fångsten, lövsångarna visade sin status som Sveriges vanligaste fågel och klådde för första gången i år rödhakarna antalsmässigt. Dock blev det ändå flest gransångare, vi får se hur länge det varar. Regnet under morgonen förkortade fångsten och gjorde det resterande av dagen till en rätt segdragen historia. Vadarna har kommit i gång ordentligt med äggläggning och idag har ett nytt bo av rödbena och ett nytt av strandskata hittats, 4 respektive 1 ägg.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *