DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 23 APRIL 2023

VÄDER

Frisk vind från sydost under natten och morgon, vid klockan 5 träffade regn ön från sydväst. Regnet ökande under morgonen för att sedan avta runt klockan 10. Efter klockan 10 fortsatt nedsatt sikt och med minskande vindar från väst. Under eftermiddagen måttliga vindar från syd och sydväst, uppehåll och halvklart runt ön.

 

Min temp: 9,4°C kl. 08, kl. 20, kl. 21 och kl. 22. Max temp: +11,6°C kl. 00.

 

02:00: SO 10,2 m/s, byvind 11,6 m/s, +11,4°C, vattenstånd -13 cm.

08:00: S 7,4 m/s, byvind 9,6 m/s, +9,4°C, vattenstånd 5 cm.

14:00: V 2,4 m/s, byvind 5,0 m/s, +9,8°C, vattenstånd 1 cm.

20:00: S 5,2 m/s, byvind 6,0 m/s, +9,4°C, vattenstånd -6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:46 och ner 20:37.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Margareta Wilhelmsson, Carina Widenstedt och Elizabeth Sjöström.

 

VERKSAMHET

27 nät 10:00-11:30 och 24 nät 11:30-14:30 (112,5 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

Årta: Ett par sågs kortvarigt rasta i strandkanten på Nordsidan i höjd med Strandoxeln. Flög sedan över ön i riktning Playan, men kunde inte återupptäckas.

Skedand: En flock på 30 skedand och 5 stjärtand passerade söderut öster om ön, samt ytterligare 3 par mot syd. Enligt artportalen en ny högsta notering för Nidingen.

Sjöorre/Svärta: Likt tidigare stora sjöorredagar denna vår hjälpte ett väderomslag till idag med att sätta fart på sträcket. När regnet upphörde vällde sjöfåglarna söderut fram till 13-tiden då det stannade av. I kvällningen kom det en liten stöt igen. Antal på sjöorre och svärta landade på 7860 respektive 184. Kul skillnad från sist när sjöorrarna var ensamma som svarta ankor över havet.

Småspov: 3 ex passerade mot öst på hög höjd rakt över ön. Årets första.

Gluttsnäppa: Två ex passerade i regndiset mot öster strax norr om ön. Årets första.

Smålom: Även dessa tyckte om väderomslaget från tidigare veckas NO-vindar. Totalt räknades 1424 sträckande mot syd. Lommarna kom idag både på in- och utsidan om ön och några tvärade tillochmed rakt över. Största gruppen var på 73 ex, mäktigt!

Ärtsångare: Årets första fångades i nät 5E och ringmärktes därefter.

Svart rödstjärt: En ung hane sågs under dagen födosöka vid Grindoxeln och i Kausan.

 

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

43 fåglar av 12 arter:

Lövsångare 3, gransångare 17, svarthätta 2, ärtsångare 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 4, taltrast 1, rödhake 2, järnsparv 1, bergfink 2, gråsiska 5 och sävsparv 3.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1990 och i år totalt till 2784.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

Korttidskontroller av; gransångare 2, gärdsmyg 2 och rödhake 2.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

Duggregn och frisk vind hindrade nätuppsättning under morgonen. Häftigt nedfall av bland annat piplärkor och trastar innan regnet helt lättat över ön, tyvärr lämnade många ön i takt med att regnet avtog och innan vi fått upp näten. Lite fågel fastnade dock i lugn takt i näten, med några trevliga inslag. Över havet brakade det loss rejält efter att regnet avtagit. Ett oerhört maffigt smålomssträck med många rejäla flockar, återigen mycket sjöorre och guldkorn som labbar, simänder, rovfåglar och vadare gladde den del av personalstyrkan som hade fokus över havet.

 

Vid datorn

Johan Bergquist

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *