DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 04 MAJ 2023

VÄDER

Klar kall morgon med svaga till måttliga vindar från N, under förmiddagen ökande vindar från nordost och ost. Lite molnbankar under större delen av dagen, men i stort sett klart. Under kvällen frisk vind från nordost.

 

Min temp: +5,7 °C kl. 05. Max temp: +13,4°C kl.13.

 

02:00: NV 4,4 m/s, byvind 5,4 m/s, +8,2°C, vattenstånd -22 cm.

08:00: O 7,8 m/s, byvind 9,6 m/s, +6,9°C, vattenstånd -15 cm.

14:00: NO 2,6 m/s, byvind 5,4 m/s, +12,9°C, vattenstånd -23 cm.

20:00: NO 10,5 m/s, byvind 12,9 m/s, +10,8°C, vattenstånd -17 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:19 och ner 21:01.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Harald Ris, Linnea Bergquist och hunden Milo. Vid 10 ankom Stuff med personalförstärkning i form av Eva Mattsson. Tommy Järås styrde båten, med på båten var även Uno Unger. Hemresa blev först vid klockan 17:30 då diverse inventeringsuppdrag utfördes under dagen. Även Harald for i land efter 3,5 vecka på ön, på väg mot nya äventyr i Polen.

 

VERKSAMHET

27 nät 04:00-08:00 och 23 nät 08:00-09:45 (148,25 nättimmar).

 

Boinventering av huvudsakligen ejder från Östra Tretåsten till Ostudden. Summering av resultatet kommer i morgondagens dagbok.

 

De tretåiga måsarna har gåtts igenom av Tommy och Uno.

 

OBSERVATIONER

Småspov: Som mest har 29 exemplar setts samtidigt på ön, då rastande längs nordsidan. Några smågrupper har sträckt i väg och några har setts under merparten av dagen längs öns stränder.

Tretåig mås: Årets första ägg observerades idag på boplats på den östra fyren. Antagligen har även något par på sjömärket lagt något ägg.

Lunnefågel: Sågs under morgonen kort längs nordsidan.

Rörsångare: Ett ex fångades under morgonen i Köksnäten och ringmärktes därefter. Årets första.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

77 fåglar av 11 arter:

Lövsångare 24, gransångare 19, rörsångare 1, svarthätta 1, gärdsmyg 10, rödhake 15, rödstjärt 1, buskskvätta 1, ängspiplärka 1, hämpling 1 och sävsparv 3.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 329 och i år totalt till 3306.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; -.

 

Tisdagens märkta björktrast hittades idag uppkäkad strax öster om SMHI:s väderstation.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

En fin fångstmorgon med både rörsångare och buskskvätta som nya arter för året och förhållandevis gott om lövsångare. Ön har idag varit full med folk, Stefans första gäster för säsongen har varit ute under eftermiddagen, rörmokar Per har varit ute arbetat och hämtat två lass med gammalt skräp. Extrainsatt personalförstärkning kunde genomföras i kombination med en gedigen inventeringsrunda. Flera nya bon av ejder, strandskata och diverse andra arter har hittats. Till skillnad från den inventering som gjordes för en dryg vecka sedan har nu betydligt mer trutar lägga ägg ute i kolonierna. Tyvärr verkar det snatterandsbo som hittades den 28: april blivit prederat.  De tretåiga måsarna som häckar på fyrarna har i år verkat lite stingsliga och flera par har inte ens påbörjat sina bobyggen. Därför var det extra roligt att Tommy och Uno idag kunde konstatera att det första ägget är lagt.

 

Vid datorn

Johan Bergquist