DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 06 MAJ 2023

VÄDER

Kall och klar morgon med friska ostvindar fram till lunch. Några glesa slöjmoln under morgonen. Mojnande vind under eftermiddagen hela vägen ner till svag närmst helt lugn vind.

 

Min temp: +3,5 °C kl. 07. Max temp: +11,7°C kl.15.

 

02:00: SO 9,2 m/s, byvind 13,4 m/s, +5,4°C, vattenstånd -28 cm.

08:00: O 9,9 m/s, byvind 12,4 m/s, +4,5°C, vattenstånd -15 cm.

14:00: SV 5,1 m/s, byvind 7,6 m/s, +11,2°C, vattenstånd -26 cm.

20:00: NV 1,7 m/s, byvind 3,0 m/s, +10,3°C, vattenstånd -13 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:15 och ner 21:05.

 

PERSONAL

Johan Bergquist, Eva Mattson, Linnea Bergquist och hunden Milo. Vid 11-tiden ankom Stuff med ny personal i form av Bo Nielsen, Magnus Friberg och Teresa Montràs Janer, Magnus och Teresa är förstagångsbesökare. Olle Hydén styrde båten och återvände vid 12:30-tiden i land med Linnea, Milo och Kristina Bergquist som var ute under bytet. Johan är nu inne på sin sjunde och sista vecka.

 

VERKSAMHET

5 nät 04:15-04:45 och 23 nät 13:00-16:30 (60 nättimmar).

 

Resultat från boinventeringen av ejder. Totalt 39 bon har hittats. 9 på Västudden, 1 på Hamnudden, 1 vid västra rännan, 6 mellan Östra Tretåsten, 2 längs murarna i fyrområdet, 8 i slånet öster om SMHI:s väderstation och 12 bon på Ostudden varav 4 i slånbuskaget. 1 till 6 ägg i de bon där ägg noterats.

 

Övriga bon: 4 nya bon av Havstrut, ger totalt 6, samtliga på ostudden. 3 nya bon av strandskata, två på Ostudden och ett N om Strandoxeln. Knölsvanen som häckar i på Ostudden hade 4 ägg. Öns tredje par av Kanadagås som tidigare misslyckats med sin häckning NO om Strandoxeln har lagt om vid Prästens grav. Det har även börjat komma en hel del ägg i trutkolonierna, dessa inventeras vid senare tillfälle när fler par har lagt sina ägg.

 

OBSERVATIONER

Turkduva: Ett ex har rastat på ön under dagen, Vresrosen har varit ett favorittillhåll. Årets första

Myrspov: 22 ex sträckte söderut på insidan av ön under kvällen, några i flocken fint utfärgade.

Knubbsäl: Årets hittills högsta notering gjordes idag, 146 ex. Lågvatten och bleke gjorde räkningen lätt, så antagligen fluktuerar antalet runt ön inte så kraftigt som de dagliga siffrorna anger.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 fåglar av 4 arter:

Lövsångare 16, gransångare 1, svarthätta 1 och ärtsångare 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 459 och i år totalt till 3436.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk:

https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

EGNA KONTROLLER

 

Korttidskontroller av; lövsångare 4, gransångare 1, ärtsångare 3, svarthätta 1, gärdsmyg 1 och rödhake 3.

 

FRÄMMANDE KONTROLLER

En lövsångare med norsk ring fångades under eftermiddagen.

 

UPPDRAGSARBETE

Toalettskötsel och latrinhantering. Arbetat med att byta ut den nuvarande toalettinsatsen på gästtoan har påbörjats.

Sophantering.

 

ÖVRIGT

Kylig och alltför blåsig morgon gjorde att det inte blev några nät under morgonen. Den taggade nya personalen satte dock upp några nät när vinden lade sig under eftermiddagen, solen värmde gott och det fanns en hel del insekter för sångarna på ön att fånga, så några fåglar blev det ringmärkt även idag. Undertecknad och Olle påbörjade arbetat med att byta ut toainsatsen, den nya insatsen är nu i alla fall på ön. En hel del arbeta återstår dock för att kunna installera den, vi har idag med hjälp av vinkelslip fått loss stålställningen som toaletten sitter på, ställningen är i stort behov av rengöring och skall förhoppningsvis kunna högtryckstvättas under veckan. Oerhört vacker kväll med bleke och snygg solnedgång, dock inga tumlare.

 

Vid datorn

Johan Bergquist