Tisdag 30 juni

VÄDER
Klart väder under större delen av dagen. Blåsigt under morgonen men avtagande under lunchtid.
20:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +16,1°C, vattenstånd – cm
23:00: Medelvind NV 4 m/s, byvind 4 m/s, +15,0°C, vattenstånd -6 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 13 nät 04:00-10:00.

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
20 individer av 5 arter:
Fiskmås 11, tretåig mås 4, tobisgrissla 1, stare 2, grönsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 529 och i år 4794.

Kontroller
Fyra adulta tobisgrisslor kontrollerades under dagen, åldersfördelningen var 9 år, 10 år, minst 13 år (ringmärkt som 3+) och en riktig gamling ringmärk 1990 och således är 25 år nu.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Fyra tretåig måsungar ringmärktes i nedre västra fönstret på västra fyren, så nu är det bara en unge som inte fått ring än, den får växa till sig lite mer innan det sker. Tre adulta fåglar av samma art försågs med färgringar. Kontrolläsning av märkta och kontrollerade fåglar i fagel gjordes och några buskar i trädgården klipptes lite så näten inte riskerar att fastna i dem.

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • GrågåsAnser anser 2 Adult Rastande
 • KanadagåsBranta canadensis 19 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 6 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 6 Pulli Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Pulli/nyligen flygga ungar
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 9 ex. Sträckande SV
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Hona Stationär (ostudden)
 • HavssulaMorus bassanus 1 2K Sträckande SV
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 50 ex. Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • TofsvipaVanellus vanellus 6 ex. Rastande
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär

 • KärrsnäppaCalidris alpina 5 ex. Rastande
 • BrushaneCalidris pugnax 2 Adult Hane Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 1 Adult Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 2 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus 18 ex. Rastande
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 50 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus 11 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 4 Pulli Ringmärkt
 • SmåtärnaSternula albifrons 1 Adult Rastande
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 2 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 ex. Ringmärkt
 • TornseglareApus apus 5 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 1 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • StareSturnus vulgaris 2 ex. Ringmärkt
 • StareSturnus vulgaris 40 ex. Sträckande SV
 • StareSturnus vulgaris 150 ex. Rastande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 3 ex. Rastande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 2 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *