Måndag 29 juni

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 13 nät 04:00-06:00.

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
60 individer av 4 arter:
Silltrut 50, fiskmås 8, hussvala 1 och skärpiplärka 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 509 och i år 4774.

Kontroller
Två adulta tobisgrisslor fångades i bolådorna och kontrollerades, den ena var märkt som unge 1999 (17 år) och den andra 2003 (12år)

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Idag fortsatte vi med silltrutsmärkning och ytterligare 50 individer försågs med ring. En kontroll av häckande hussvalor på boningshuset gjordes och totalt finns ägg i sju av bona, tre på östra och fyra på västra gaveln. En adult tretåig mås försågs med färgring. Tommy har också sett till och mata in ringmärkning i fagel så att all ringmärkning till dagens datum finns registerad. Idag lämnade ytterligare två tretåiga måsungar sina bon för första gången.

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • KanadagåsBranta canadensis 11 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 4 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 Adult Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Hona Rastande (klockfotsrevet)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 50 ex. Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär

 • KärrsnäppaCalidris alpina 5 ex. Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 1 Adult Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 14 ex. Sträckande SV
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 50 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär (8 ringmärkta.)
 • FiskmåsLarus canus 8 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus 56 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (50 ringmärkta.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 5 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 5 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (1 märkt.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • Gransångare, underarten collybitaPhylloscopus collybita collybita 1 ex. Rastande (kontrollerad.)
 • StareSturnus vulgaris 80 ex. Rastande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 Hane Rastande

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *