Onsdag 1 juli

VÄDER
Klart väder och stiltje hela dagen.
02:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,6°C, vattenstånd -8 cm
05:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 2 m/s, +13,9°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 1 m/s, +15,6°C, vattenstånd +4 cm
11:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,9°C, vattenstånd -1 cm
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 3 m/s, +17,9°C, vattenstånd -7 cm
17:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +19,2°C, vattenstånd – cm
20:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 1 m/s, +18,7°C, vattenstånd -1 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 24 nät 04:00-12:00.
Burar, 24 i Kausan 04:30-21:00 och 13 på Playan 05:00-21:00

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
41 individer av 8 arter:
Skärpiplärka 8, rörsångare 2, hussvala 1, sädesärla 1, stare 11, rödbena 1, gråtrut 1 och silltrut 16.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 41 och i år 4835.

Kontroller

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Tumlarväder hela dagen med strålande solsken, vilket också gav oss möjlighet att se några grupper med tumlare under dagen, dock var antalet turister fler. Tre personer från Ringhals var på ön och kontrollerade sin strålningsmätare. Det mest celebra besöket utgjordes dock av Lasse och Uno som kom hit med huvudsyftet att lämna fler färgringar till silltrutarna då postleveransen var för långsam för att de skulle hinna med ut i lördags. Under kvällen tog vi en tur och försåg ytterligare silltrutsungar med de nya ringarna. Lasse passade också på att fiska lite, men då undertecknad råkade säga de förbjudna orden gav hans fiske enbart en makrill, men smaken på den var underbar!

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • KnölsvanCygnus olor 3 Adult Rastande
 • KanadagåsBranta canadensis 23 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 6 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 6 Pulli Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Pulli/nyligen flygga ungar
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 30 ex. Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 10 ex. Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Honfärgad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 2 ex. Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 4 ex. Sträckande SV
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 5 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 16 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus 1 ex. Ringmärkt
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 13 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 10 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 4 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 8 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 2 ex. Rastande
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 2 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 150 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 11 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Rastande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *